(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane poslanče, je 14 hodin, takže uplynula doba určená pro třetí čtení, a já tedy současně přeruším tento bod. Ale mám tady s přednostním právem předsedu poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Chvojku. Takže máte slovo. (Potlesk v lavicích TOP 09.)

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za potlesk, hezké odpoledne. Tak hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil navrhnout, aby Poslanecká sněmovna podle § 54 odst. 4 jednacího řádu rozhodla o zařazení třetích čtení 36. schůze na úterý 5. listopadu a zároveň podle § 95a jednacího řádu navrhuji, aby Sněmovna vyčlenila v tento den dobu pro projednávání zmíněných třetích čtení v době od 14 do 19 hodin.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je to procedurální návrh, takže já zagonguji, protože budeme hlasovat. Mám žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a všichni se přihlaste znova svými hlasovacími kartami. Tak prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Návrh pana kolegy poslance Chvojky vetuji jménem klubu ODS a klubu Pirátů. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže tady máme veto. Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Chvojka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak trošku jsem to čekal, nedá se nic dělat. V tom případě bych si tedy dovolil přednést návrh na přerušení 36. schůze do středy 6. listopadu, a to do 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže o tomto návrhu budeme hlasovat.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 10 z přihlášených 115 poslanců pro 73, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy tuto 36. schůzi. Prosím? Tak místopředsedkyně klubu ODS poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já jsem jenom po tom bouřlivém potlesku, který jsem sklidila - kolegové, vy jste si možná neuvědomili, že na 14. hodinu je svolaná řádná schůze, takže ten návrh nebyl možný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tady bylo řečeno 14.15, tuším, ale stejně tak jako tak jsme teď už hlasovali přerušení této 36. schůze do středy 6. 11. do 9 hodin. Ale my se sejdeme na jiné schůzi, na 35. schůzi, v úterý ve 14 hodin. Přeji hezký víkend.

 

(Schůze přerušena ve 14.03 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP