(10.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, už jednou jsem vás vyzval, že pokud chcete komentovat vystoupení vašich kolegů, tak ať se přihlásíte a někdo to chvilku bude řídit místo vás. Vy už jste to uznal, omluvil jste se a teď jste to zopakoval. Tak vás žádám podruhé. Pokud chcete na mě reagovat, máte určitě možnosti, jak to udělat. Ne tím, že zneužijete toho, že sedíte u mikrofonu a řídíte schůzi. Nemám žádný důvod vám upírat nějaké právo reagovat na to, co říkám. Já jsem jenom konstatoval, že jsme v rozpravě, já jsem nikoho neobvinil z porušení jednacího řádu. My jsme řekli, že to navržené usnesení, které jste vy osobně navrhl, je v rozporu s jednacím řádem. Na tom trváme a vy si můžete říkat, že to není pravda. Ale my jsme přesvědčeni, že v tom případě máme pravdu.

Vrátím se k té údajné souvislosti mezi státním rozpočtem na příští rok a daňovým balíčkem. Už z harmonogramu projednávání státního rozpočtu je naprosto evidentní, naprosto evidentní, že státní rozpočet bude schválen dříve, než bude definitivně schválen sněmovní tisk 509. Můžete se ptát, jak to vím. Máme většinu v horní komoře a prostě jsem s kolegy o tom debatoval. Můžete to považovat za hypotézu, ale považujeme ji za velmi pravděpodobnou hypotézu. Dneska je 6. listopadu. Bezesporu pokud se Senát rozhodne, že ten návrh zákona zamítne nebo vrátí s pozměňovacími návrhy, nemůžeme v prvním prosincovém týdnu ze zákona, ze zákonných lhůt, o tom hlasovat. To samo usvědčuje vládu z toho, že není pravdivé spojovat sněmovní tisk 509 s návrhem státního rozpočtu, pro který má vláda bezpečnou většinu.

Tedy nebudeme obstruovat, samozřejmě podáme pozměňovací návrhy, samozřejmě je odůvodníme a budeme o všech pozměňovacích návrzích hlasovat. Zvláštním hlasováním budeme hlasovat proti státnímu rozpočtu, protože jsme hlasovali v prvém čtení proti základním parametrům státního rozpočtu. Takže státní rozpočet, přestože je špatný z našeho pohledu, není nijak ohrožen a od 1. ledna příštího roku prostě bude platný a účinný. Na tom se, myslím, můžeme shodnout a nemusíme si předhazovat sněmovní tisk 509 kvůli státnímu rozpočtu.

Tak já bych chtěl poprosit, aby ti kolegové, kteří jsou přihlášeni, dostali šanci. Mnozí vystoupí - a teď mluvím za náš klub - vystoupí s něčím, co tady ještě nezaznělo, podrobně zdůvodní ještě některé pozměňovací návrhy, které oni osobně podali, nebo jménem našeho klubu podali, případně přednesou nějaké nové procedurální návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Vít Rakušan. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Já využívám principu faktické poznámky, protože běží rozprava. Chtěl bych za prvé poděkovat vám, vážený pane předsedající, že jste nás ujistil o tom, že neporušujete jednací řád, můžeme mít na něco jiný názor. Doteď jste ho neporušil. Já doufám, že v tom nebyl žádný příslib pro ty chvíle budoucí, že se ho snad chystáte porušit za nějakou malou chvilku. To by určitě nebylo dobré.

A za další bych chtěl teď velmi vřele poděkovat vám jako předsedajícímu, že jste se nakonec rozhodl ctít to, že skutečně máme právo vystoupit, to, že jste žádným způsobem nepřerušil rozpravu, ta dále běží. Je to asi uvědomění si toho, že skutečně jednací řád má ve Sněmovně nějaký smysl, a my vám za to velmi děkujeme. Rozprava běží dál, deset hodin máme dávno pryč a myslím si, že za chvíli se dostane na ty, kteří jsou přihlášení v řádné diskuzi. Děkujeme za to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě faktická poznámka Dominika Feriho. Poté pan předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Prosím máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, vidíte, jsem přihlášen a nepočítám, že by se na mě dostalo slovo, proto vystupuji fakticky.

My jsme jako opoziční poslanci dali na stůl velmi jednoduchou, prostou politickou nabídku. Pojďte nám schválit některé vybrané konstruktivní, rozumné a dobré pozměňovací návrhy a můžeme se dohodnout. Ušetříme si tady to bolestivé diskuzní trápení. Tato nabídka nebyla přijata. Byla v prvním kole jednání odmítnuta. A myslím si, že by bylo vhodné pro všechny zúčastněné strany, aby proběhlo další jednání, další kolo jednání, a proto navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto zákona do 25. listopadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je procedurální návrh, který je ale druhý v pořadí. Nejdříve budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení rozpravy, pane poslanče. Ale ještě vyčerpám faktické poznámky. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance a předsedy klubu ČSSD Jana Chvojky. Potom je faktická poznámka kolegů Michálka, Váchy a Výborného. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem právě chtěl apelovat na to, že už máme 10.55 minut a někdy právě před tou desátou už jsem očekával, že budeme hlasovat o ukončení rozpravy právě proto, abychom v těch deset mohli dodržet to, co jsme si odsouhlasili, to znamená hlasovat o pozměňovacích návrzích a o zákonu jako celku. Tudíž berte prosím můj apel na to, abychom už šli hlasovat, jak jsme se domluvili, a abychom ukončili tu rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Jakub Michálek fakticky. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tohle je moje poslední vystoupení, já nechci zdržovat. My jsme nedělali žádné obstrukce, ani se k tomu nehlásíme, ani nechceme, aby obstrukce byly nátlakem na to, aby někdo někomu schválil nějaký návrh. Já jsem jenom chtěl skutečně upozornit na to, že je tady riziko, že Ústavní soud shledá ten zákon protiústavním nebo v rozporu se zákonem kvůli tomu, co jsme tady namítali. Ústavní soud už to jednou posuzoval. A myslím si, že by bylo fér si tohleto riziko tady říci, protože se asi všichni chceme vyvarovat situace, kdy tabákové firmy, alkoholické firmy a herny budou žalovat Českou republiku, aby vrátila nelegálně vybrané peníze, a my jim z peněz daňových poplatníků platili nějaké odškodnění.

Takže když už se dělá změna daní, tak by se podle mého názoru měla dělat pořádně, tak, aby to nedopadlo jako s církevními restitucemi, kde jsme vás upozornili, že tam dochází k porušení Ústavy, a skutečně Ústavní soud to zrušil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslance Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Tak já se musím vrátit ještě k tomu vystoupení paní ministra Zaorálka. Jsem mírné povahy, ale začal jsem se bát, pane ministře, když jste tady na nás takhle křičel. A vy jste tady hovořil něco o tom, že tady snižujeme laťku politické kultury. Tak pojďte sem za ten stolek říct jmenovitě, kdo z poslanců KDU-ČSL tady vystupoval v rámci tohoto zákona, ale i dalších, a snižoval nějakým způsobem politickou kulturu v této Sněmovně. Pojďte sem, pojďte to říct jmenovitě. Když jste takto opovážlivý, obracíte se na opozici jako celek, tak pojďte říct, kdo z poslanců KDU-ČSL tady takto vystupoval.

Já myslím, že by bylo dobré skutečně tuto situaci dovézt k nějakému řešení. Já bych považoval za rozumné, aby se v tuto chvíli sešli k rychlému jednání předsedové poslaneckých klubů a předsedové stran v této Sněmovně s paní ministryní Schillerovou a pokusili se nalézt řešení této patové situace, do které jsme se zjevně dostali. Myslím, že tohle je jediné rozumné řešení. Pokud spolu nebudeme sedět a mluvit, tak se k žádnému kloudnému řešení nedostaneme.

Dovoluji si tedy dát procedurální návrh na přerušení jednání na třicet minut k jednání předsedů stran a předsedů poslaneckých klubů a paní ministryně Schillerové. Věřím, že toto může být cesta k tomu, abychom se dobrali k řešení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je třetí procedurální návrh, který mohu dát hlasovat bez rozpravy, ale mám tady nevyčerpané faktické poznámky, minimálně Františka Váchy, Vojtěcha Munzara a Pavla Kováčika. Kolega Vácha byl přihlášen, ohlásil jsem ho, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tomu nerozumím. Já tedy nejsem přihlášený do rozpravy, ani jsem nepočítal s tím, že bych se přihlásil, takže bych asi neobstruoval, ale nerozumím tomu, co se teď tady děje. Já nejsem právník. To znamená, když tady teď někdo říká, že budou nějací poslanci porušovat zákon svým hlasováním, mohli by mi právníci, třeba z koalice, vysvětlit, co to znamená? Vy tedy tvrdíte, koalice tvrdí, že když něco nutně potřebují, že ten zákon porušit můžou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP