Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

177.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní
nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
/sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministr zahraničí není přítomen, nemám zde pověření jiného člena vlády, který by ho mohl zastoupit. Nemůžeme projednávat tento bod.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP