Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

181.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě
Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
/sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně není. Tento bod musím tedy opět odložit. (Poslankyně Valachová mluví s předsedajícím.) Je tady omluva ze zdravotních důvodů? (Poslankyně Valachová tuto informaci potvrzuje.) Ano, ale v každém případě tady nemám zastoupení, v tom případě bych tady potřeboval jako u jiných bodů, aby předseda vlády určil někoho jiného, kdo bod uvede. A to tady nemám, takže tento bod tím pádem opět propadá.

Někdo se hlásil s přednostním právem? Pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl apelovat na vládu, aby tady byli její ministři v době, kdy se projednávají návrhy mezinárodních smluv. Myslím si, že zahraniční politika je jednou z priorit této vlády, a myslím si, že je poměrně nešťastné, že si vláda nesehnala hlasy ani na technickou změnu Římského statutu. Toto je opravdu věc, která by se měla zlepšit. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP