(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Miloslavu Vostrou a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, a to sněmovní dokument pod číslem 3757, týká se digitalizace archivu ČTK, a druhý pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 3900, ten se týká navýšení prostředků na neinvestiční dávkové transfery, tzn. sociální služby, starý evergreen. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara a připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 3811. Dovolte mi přečíst odůvodnění: Doprovodné usnesení důrazně upozorňuje vládu České republiky, že plnění rozpočtu v příjmové oblasti Správy státních hmotných rezerv je možné až od doby splnění právních náležitostí nutných k realizaci navrhovaného prodeje uskladněného materiálu, barevných kovů, to vše v návaznosti na zákon číslo 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů, "krizový zákon". Opačný postup, tj. realizace prodeje a až následné změny v krizových plánech, by mohl znamenat úmyslné ohrožení obranyschopnosti státu a závažné narušení připravenosti státu zvládat krizové situace. Zároveň je nutno upozornit na souvislosti spojené se sdílenou bezpečností Evropské unie v souvislosti s budováním krizových zásob členských států Unie, zvláště pak u zásob surovin, jejichž zdroje se nenacházejí na území státu a jsou závislé na dovozech ze zemí mimo Evropskou unii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Romana Onderku a připraví se jako poslední pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 3823, který je zavedený v systému. Návrh pojednává o zvýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, neinvestiční nedávkové transfery, výdajový okruh transfery na činnost vykonávané obcemi v oblasti SPOD, o částku 60 mil. korun. Snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 MPSV dávky důchodového pojištění o taktéž částku 60 mil. korun.

Odůvodnění. Na základě novelizace nařízení číslo 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je třeba pro zajištění řádného fungování sítě orgánů sociálně-právní ochrany dětí v České republice ve státním rozpočtu schválit částku, ve které bude zohledněno navýšení platových tarifů o 1 500 korun pro více než 2 500 pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Ve vládním návrhu státního rozpočtu je na dotace obcím na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí navržena částka ve výši 1,53 mld. korun, která nepokrývá růst platových tarifů od 1. 1. 2020. Celková potřeba výdajů na dotace obcím na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 činí 1,59 mld. Je potřeba zabezpečit výdaje ve výši 0,06 mld., to je 1 500 korun krát 1 338 na sociální odvody a 12 měsíců krát 2 500 pracovníků SPOD. Zákon číslo 359/1999 Sb. zakládá pro obce s rozšířenou působností jasný a nezpochybnitelný nárok vůči státu na plnou úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí.

Dovolte mi, abych vás na závěr požádal, včetně paní ministryně financí, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A jako poslední vystoupí pan poslanec Petr Dolínek. Zatím nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý večer. Nejprve dovolte, abych si dovolil jednu poznámku, která nesouvisí přímo s návrhem na změnu rozpočtu. Nicméně když se podívám do pravého spektra, a teď nemyslím SPD - tady děkuji kolegům z SPD, že dneska se účastní tohoto projednávání - ale do pravého spektra, tak je to tristní. Oni nás tady cvičili několik týdnů o tom, jak my chceme danit, jak chceme kdoví co dělat, jak jsme zlí, jak jsme špatní, jak ubližujeme lidem, a když se rozhoduje o tak triviální věci, jako je rozpočet státu, tak tady vidím asi tak desetinu jejich zástupců. Tak já bych byl rád, aby si to zodpověděli sami před sebou, až příště nás tady přijdou cvičit. Protože tohle je něco nehorázného, že u tohoto zákona tady není přítomen skoro nikdo z vedení jejich stran, klubů, natož z jejich řad poslaneckých.

A teď k samotnému návrhu. Já bych se chtěl přihlásit k návrhu 3752 na změnu rozpočtu. Týká se to Vinohradské sokolovny. Už jsem to loni navrhoval, je to 250 mil. pro sokoly. Jak jistě víte, tak Vinohradská sokolovna patří mezi ikonické stavby pražské architektury a zároveň patří mezi nejzásadnější stavby Sokolu v celé České republice. Proto navrhuji, aby 250 mil. korun bylo převedeno ve prospěch této investice, a pevně doufám, že oproti loňskému roku letos najdu větší oslyšení a podpoříte Sokol obzvláště v roce, kdy jsme Sokol podpořili i v rámci významných dnů.

A ještě jednou žádám opozici, aby příště byla důstojnější a ve větším zastoupení u projednávání státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tři faktické poznámky. Takže přečtu pořadí: Jako první vystoupí pan poslanec Jurečka, jako druhý pan poslanec František Vácha a jako třetí pan poslanec Martin Kupka. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, pan poslanec Dolínek si teď o to vyloženě řekl. Protože když se podívám do řad sociální demokracie, tak pokud počítám správně, tak jste tady dva. Když se podívám třeba za náš klub, tak z deseti jsme tady alespoň tři, takže třetina poslanců tady je. Ale není tady ani čtvrtina poslanců za ČSSD! (Oživení a potlesk zprava.) Takže prosím pěkně, napřed se podívejte do vlastních řad, a potom tady kritizujte jiné poslanecké kluby. Anebo objektivně vyjmenujte zleva doprava, kolik tady sedí komunistů! Současných skrytých koaličních partnerů. Jeden stojí, jeden sedí! (Hlasy z pléna.) Takže prosím pěkně, buďte korektní! Ano, korektně přiznávám, vidím tady mnoho poslanců vládní koalice. Ale ještě ti kdyby tady neseděli! Ale na druhou stranu, když se podívám za sebe, kolik tady sedí ministrů vlády, když se projednává návrh státního rozpočtu? Budiž jim to ke cti, že tady jsou, ale mnoho z nich vůbec nevystoupilo při prvním čtení v obecné rozpravě, aby své kapitoly alespoň obhájili. Takže prosím, zameťte si před vlastním prahem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Kupka, jelikož pan poslanec František Vácha má přání vystoupit v podrobné rozpravě. Takže se připraví na faktickou následně ještě pan poslanec Petr Dolínek. Takže prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Kupka: Byli jsme svědky skvělého moralistního okénka pana poslance Dolínka, ale já bych rád upozornil na to, že poslanci nejenom mé politické strany představili za celé odpoledne celou řadu naprosto konkrétních návrhů, jak pomoci České republice. A mnohem zajímavější a důležitější otázka je, jak se teď k těm návrhům postavíte vy po tom moralistním okénku. Jak těm návrhům pomůžete na svět, aby platily a pomohly občanům České republiky. Abyste potom nemusel čelit mnohem větším vlastním výčitkám svědomí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Dolínek stáhl, to znamená, přečtu mezitím ještě jednu omluvu, než vystoupí pan poslanec František Vácha v podrobné rozpravě. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se omlouvá dne 27. listopadu od 20.15 do konce jednání z osobních důvodů. Takže do podrobné rozpravy pan poslanec František Vácha. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nebudu zdržovat. Chtěl bych poděkovat kolegovi Dominiku Ferimu, že se přihlásil k mému pozměňujícímu návrhu jako druhý. Já jsem tu za TOP 09, tu máme taky jednoho člena, vydržel jsem až do konce, takže bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, ještě jednou jako on. Je to pozměňující návrh pod číslem 3808. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přeji hezký večer a schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo ve 20.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP