(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, oznámili, kdo žádá o vydání náhradní hlasovací karty. S náhradní hlasovací kartou číslo 20 bude hlasovat pan předseda Bartoš.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádalo mnoho poslanců a poslankyň. (Mpř. Pikal nemá podklad.) A už je to tady. Takže o omluvení z dnešního jednání Poslanecké sněmovny požádali tito poslanci: pan poslanec Bartoš od 11.30 do 14.30 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bartošek z pracovních důvodů, pan poslanec Běhounek z pracovních důvodů, pan poslanec Bělobrádek do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Birke z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Bláha z rodinných důvodů, pan poslanec Brázdil do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Brzobohatá ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Černochová z dopoledního jednání z rodinných důvodů, pan poslanec Jaroslav Dvořák do 13 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Farský do 14.30 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Golasowská do 11.30 hodin z pracovních důvodů, pan místopředseda Hanzel z pracovních důvodů, pan poslanec Holomčík do 10 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jiránek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Juránek do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jurečka z osobních důvodů, pan poslanec Juříček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Kalousek z rodinných důvodů, pan poslanec Králíček od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kubík z rodinných důvodů, paní poslankyně Levová z osobních důvodů, paní poslankyně Majerová Zahradníková do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Martinů z pracovních důvodů, pan poslanec Mašek do 11.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Matyášová z rodinných důvodů, pan poslanec Michálek do 11 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Okleštěk z pracovních důvodů, paní poslankyně Pastuchová do 10.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Pekarová Adamová do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pražák od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Richter z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Staněk z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Stanjura z osobních důvodů, pan poslanec Špičák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Válková z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Votava z pracovních důvodů, pan poslanec Vrána ze zdravotních důvodů, pan poslanec Výborný do 10 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Vyzula do 11 hodin z pracovních důvodů.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: paní ministryně Dostálová ze zdravotních důvodů, pan místopředseda vlády Hamáček z pracovních důvodů, paní ministryně Maláčová ze zdravotních důvodů, pan ministr Metnar do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Petříček z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, paní místopředsedkyně vlády Schillerová do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Toman z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Vojtěch do 10.30 z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek z pracovních důvodů. To jsou tedy omluvy.

Dnešní jednání zahájíme bodem 291, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. V 11 hodin budeme pokračovat v jednání bodem 167, což je poslanecký návrh zákona o vnitrozemské plavbě v prvním čtení, a poté budou případně následovat body z bloku smluv ve druhém čtení.

A dnes slaví narozeniny pan poslanec Jan Richter. (Potlesk.)

 

A nyní tedy k bodu

 

291.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 39. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem osm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Je to sněmovní tisk 482. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, ten je přítomen, takže ho mezi námi vítám a zahajuji rozpravu. Paní poslankyně Kovářová má zájem o vystoupení. Takže prosím. A prosím o klid.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére. Jsem moc ráda, že jste si ve svém náročném programu našel čas a dorazil na písemné interpelace, a pevně věřím, že zůstanete i na interpelace ústní. Za to vám tedy děkuji, za vaši přítomnost. Musím ale konstatovat, že moje nespokojenost s vaší odpovědí byla doručena poslancům 15. května letošního roku, tedy před šesti měsíci.

Já jsem vás tehdy interpelovala ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol a ve své interpelaci jsem uvedla, že Senát tuto interpelaci přijal 26. 5. 2016, a to ke sněmovnímu tisku 287, ve kterém vyzývá vládu k odstranění duplicit kontrol. Toto odstranění by mělo být prvotním krokem před přijetím vládního zákona, které rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Konkrétně Senát doporučuje vládě ČR předložit návrh změny Ústavy ČR týkající se rozšíření pravomocí nejvyššího úřadu až současně s návrhem na odstranění duplicitních kontrol systému.

Já jsem se vás ptala, pane premiére, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit, jaké kroky učiníte a zda je stihnete ještě realizovat před přijetím vládní novely. Ve vaší odpovědi mi bylo sděleno, že byla provedena analýza systému kontrol veřejných prostředků včetně navrhovaných opatření - a to bylo vše v odpovědi. A v příloze jsem obdržela systém kontrol veřejných prostředků a analýzu systému kontrol územně samosprávných celků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP