(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v dnešní schůzi.

 

292.
Ústní interpelace

Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16.00, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Petru Bendlovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, zemědělský výbor navštívil oblasti postižené přemnožením hraboše polního a to, co jsme viděli, předčilo naše očekávání v negativním smyslu slova, protože - troufnu si tvrdit - kdo neviděl, neuvěří, že je něco takového možné. Řada zemědělců se dostává do obrovských existenčních problémů a jsou velmi naštvaní na situaci, která nastala, neboť se jim nedostává aktivní pomoci, přestože to legislativa umožňuje.

Zemědělský výbor po té zkušenosti, kterou měl, přijal 2. října na své 27. schůzi usnesení, kterým žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, aby se ve spolupráci dohodla na tom, že bude možné individuálně po posouzení na nejpostiženějších místech použít aplikaci tzv. Stutoxu II. Do dnešního dne se nic nestalo, a proto se tedy musím obrátit na vás, neboť ministr životního prostředí a ministr zemědělství nejsou schopni se domluvit. Věřím, že vy dokážete zjednat nápravu a domluvit, případně nařídit ministru životního prostředí, aby se té situaci intenzivně věnoval dříve, než budou nuceni zemědělci vybíjet stáda a ukončovat svoji podnikatelskou činnost, neboť situace je opravdu extrémně vážná.

Musím říci, že podobná situace, byť teprve v počátcích, je v oblasti jiného škůdce, kterým je bekyně velkohlavá, kde je postiženo v tuto chvíli zhruba 10 tisíc hektarů listnatého lesa. Nebude-li zde zase součinnost s Ministerstvem životního prostředí, aby povolilo aplikaci příslušné látky, budeme svědky toho, že nejenom kůrovec, ale i bekyně velkohlavá - tentokrát v prostředí listnatých lesů - dokáže napáchat obrovské škody.

Děkuji vám za reakci, pane premiére.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, ano, já samozřejmě o tom problému vím. Dlouhodobě se to snažíme řešit. Opakovaně jsme to řešili na vládě. Měli jsme zvláštní schůzku v rámci brněnského strojírenského veletrhu. To bylo někdy v září. Já jsem dostal i dopis od předsedy zemědělského svazu Martina Pýchy, kterému jsem tento týden odpověděl:

"Vážený pane předsedo, děkuji za váš dopis, kterým žádáte o pomoc při řešení problému kalamitního přemnožení hraboše polního a žádáte aktivní zásah při řešení této naléhavé situace. O mimořádné situaci byla Ministerstvem zemědělství informována vláda a Poslanecká sněmovna. Zemědělský výbor usnesením číslo 126 ze dne 2. října požádal Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a jejich podřízené organizace, aby zajistily na nejvíce postižených územích povolení pro aplikaci rodenticidu Stutox II do nor nebo povrchově rozhozem. Ministerstvo životního prostředí dále bylo požádáno, aby připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň části ztrát, které vznikly zemědělcům v postižených oblastech. Ministerstvo životního prostředí možnosti analyzuje. V současnosti je Ministerstvo zemědělství postaveno do situace, kdy je po něm požadováno ze strany resortu životního prostředí dodržet při aplikaci rodenticidu Stutox II nulové riziko pro necílové organismy, plynoucí z aplikace tohoto přípravku. Při takovém požadavku není možné stanovit reálné podmínky, které by pro aplikaci byly vhodné.

Na základě výše uvedeného vidíme jako nutnost vzájemnou dohodu, která vzejde z meziresortního jednání a která jasně stanoví místa výskytu některých chráněných druhů na plné úrovni jednotky plochy, např. katastru, znázorňující aktuální výskyt těchto druhů v posledním desetiletí a umožní aplikaci v místech, kde se tyto chráněné druhy nevyskytují.

V místech s výskytem chráněných druhů, zejména křečka a sysla, je nezbytné stanovit jasný mechanismus náhrady škod za požadovanou restrikci vzniklou v důsledku dodržování specifických podmínek stanovených ze strany Ministerstva životního prostředí v souvislosti s dodržováním zákona č. 114/1990 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Problematika hraboše polního byla projednávána i na zasedání tripartity v pondělí dne 18. listopadu 2019 a bylo přislíbeno, že proběhne jednání na úrovni ministerstev zemědělství a životního prostředí a zástupců svazu k této problematice."

Jednání proběhlo strašně moc a samozřejmě každý ten ministr víceméně si stojí za svým. Je to taková přehazovaná. Mně se to nelíbí a budu asi muset přikročit k nějakému, řekněme, razantnějšímu donucení nebo přesvědčení, aby to zkrátka řešili, protože my žijeme samozřejmě v mediálním světě a už jsme si to zažili několikrát. Uvedu příklad. Máme 620 tisíc včelstev, a myslím, za minulý rok uhynulo asi 10 ze 620 tisíc. Nicméně Česká televize udělala pořad, kdy ten jeden chovatel vlastně to (nesroz.), protože nějaký zemědělec zkrátka nedodržel postup, nedodržel termín aplikace, a byl z toho samozřejmě velký humbuk.

Takže tady samozřejmě každý z těch ministrů má obavu, že se něco stane, nebo bude tam nějaké mrtvé zvíře, a hned z toho bude problém. Ale nicméně to neomlouvá to, že já si myslím, že by mělo být k tomu přikročeno, že by se měla vytipovat nějaká konkrétní postižená oblast. Nesmí to být samozřejmě plošně. A měli by být u toho inspektoři ÚKZÚZ a zástupci orgánů životního prostředí. Takže teď ministři byli na cestách, tak to budeme muset řešit co nejdřív. (Předsedající upozorňuje na čas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP