(14.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže jste do vaší obce díky mně - napište si to - dostala 138 milionů. Tak už neříkejte, že neděláme nic. Ano? Aby to bylo jasné. A tělocvična v Chýni, zase vaše obec, vy jste tam byla, neudělala jste nic. Já jsem vám tam zařídil 44 milionů. Takže celkem škola, nová škola ve vaší obci, 138, tělocvična 44, krásných 183 milionů. To je jenom vaše obec, aby bylo jasno, ano?

Takže prosím vás vrátím se k těm mateřským školkám. Tady je samozřejmě problém ­-

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Časový limit. A paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, evidentně. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Pane ministře, řekl jste, že jsem žena (výkřik z pléna: premiére), že se budete mírnit - pane premiére - že se budete mírnit a ať si nechám ty populistické kecy. Takže vy jste muž, já se mírnit nebudu. Tak si ty kecy taky nechte! Protože v roce 2013 jste hlasoval proti našemu návrhu na zřízení toho dotačního titulu, ze kterého jsou hrazeny ty školy. Vy jste žádné peníze nedával. Dotační titul vznikl z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vy jste v rozpočtovém výboru hlasoval proti. Takže prosím, nechte si ty kecy!

A chtěla bych ještě zmínit to, že v roce 2017 Sněmovna prosadila 30 milionů na zvýšení školek. ANO hlasovalo proti. Tak se ptám, jak budete hlasovat nyní při hlasování ve třetím čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Reagovat bude předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já myslím, že není k tomu co dodávat. 2013 jsem hlasoval? Já nevím, že jsem hlasoval. Já jsem se stal ministrem financí 29. ledna 2014. A tady za dveřmi jste mi řekla, že do vaší Chýně vám Kalousek nedal ani korunu! A za mě, za ministra financí, jste dostala 185 milionů do vaší obce, abyste mohla přijít na otevření a tam mít ten projev. O to vám hlavně jde, abyste měli ty projevy! Díky mojí práci. Díky tomu, že jsem ušetřil na státním dluhu a dal ty prachy. A 26 miliard? O čem mluvíte - 30 milionů? To je sranda, ne? 26 miliard jsme dali, jo? A dá se to všude dohledat. A já jsem zavedl ten projekt. Protože tehdy byl ministr školství Chládek a ten na to kašlal. Až když nastoupila ministryně Valachová, tak jsme se domluvili a ona dělala velké školy, já jsem dělal ten původní projekt a dělali jsme to společně. A vy jste neudělali vůbec nic. Vy o tom len mluvíte. 2013? Kde jsem byl 2013? Jsem nevěděl, která bije, když jsem viděl výsledky voleb.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další interpelace: vystoupí pan poslanec František Kopřiva. Připraví se pan poslanec Skopeček. Máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dobrý den, děkuji, že jste dorazil na dnešní interpelace.

Já bych měl otázku, která se týká databáze TRIS a českých stanovisek nebo notifikací v ní. Konkrétně mi jde o notifikaci pod kódem 2019/41 2/f a je to jaksi komentář České republiky k návrhu francouzského zákona o boji proti nenávistnému obsahu na internetu. Tuto českou notifikaci poslal do systému TRIS Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a problém je, že běžný občan, a dokonce ani my jako zákonodárci tak nemáme přístup jednak k tomu, které ministerstvo tu notifikaci, tu českou pozici vytvořilo, a už vůbec neznáme její obsah.

Takže já budu ještě v této věci interpelovat vašeho vládního kolegu, pana ministra průmyslu a obchodu. Mě zajímá jednak ten obsah té české pozice k tomu francouzskému zákonu a jednak by mě zajímalo, proč ta stanoviska, která tam jsou nahrávána, předpokládám, jménem české vlády, tak proč jsou neveřejná, proč vlastně na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je pouze seznam těch notifikací, ale nikoliv jejich obsah, protože občané České republiky pak nevědí, jak se naše vláda vyjadřuje k zákonům v jiných členských státech.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za dodržení limitu a slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, k dotazu ve věci návrhu francouzského zákona o boji proti nenávistnému obsahu na internetu, kterou Úřad pro technickou normalizaci nahrál do systému TRIS, mi dovolte říci, že Česká republika v souvislosti s chystaným návrhem francouzského zákona uplatnila připomínku v systému TRIS, která spočívala v analýze zmíněného zákona a v současnosti platných evropských právních předpisů, zejména směrnice o elektronickém obchodu. Tuto připomínku Česká republika uplatnila prostřednictvím systému TRIS.

Co se týče neveřejného obsahu, je to v souladu se standardním postupem vycházejícím ze směrnice 2015/1535/EU o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. V případě zveřejněných obsahů stanoviska pro poslance Parlamentu České republiky komunikace probíhá vždy prostřednictvím ÚNMZ a vždy ten, kdo o zveřejnění žádá, musí čestně slíbit, že nebude obsah dále šířit a že jej dá k dispozici vyjmenovanému okruhu recipientů.

Nicméně mohu vám říct, že stanovisko poukazuje na možný rozpor francouzského zákona se zmíněnou směrnicí o elektronickém obchodu. Česká republika považuje za důležité, aby jednotný digitální trh nebyl přeregulován, byl zajištěn dostatečný prostor pro rozvoj digitálních služeb a byla nastavena právní jistota všech dotčených osob napříč Evropskou unií. Vždy by měl být kladen důraz na důslednou implementaci a vymáhání již existujícího právního rámce.

Co se týče další komunikace s Francií, tak se domnívám, že v této situaci je vhodné, aby se francouzští kolegové obrátili na své kontaktní místo pro otázky směrnice 2015/1535/EU a v případě, že se chtějí k českému stanovisku vyjádřit, mohou tak učinit právě prostřednictvím svého kontaktního místa. Následně může být navázána komunikace na úrovni národních expertů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Je tomu tak.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já nemám ani tak doplňující otázku, jako spíš, že bych chtěl poděkovat za korektní odpověď, a myslím si, že v tomto budeme v souladu. Takže my jako Piráti vás, pane premiére, moc rádi podpoříme v dalším vyjednávání, aby ten francouzský zákon byl skutečně v souladu s evropskou legislativou a aby odpovídal i našim českým požadavkům. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan premiér nebude reagovat, předpokládám.

Dovolte mi využít trochu ušetřeného času, načtu omluvy, než dám prostor panu poslanci Skopečkovi. Omlouvá se pan ministr životního prostředí Richard Brabec z odpoledního jednání z neodkladných pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Rostislav Vyzula od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan místopředseda Petr Fiala od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Petr Pávek mezi 15.30 až 18 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Ivana Nevludová od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Lenka Dražilová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Lenka Kozlová mezi 14. a 18. hodinou ze zdravotních důvodů, omlouvá se František Vácha mezi 15. a 16. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Petr Sadovský od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Petr Třešňák od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Miloslav Rozner od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec František Petrtýl od 14.30 hodin do 16.30 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Hyťhová od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

A pane poslanče, máte slovo, jestli jste ještě nezapomněl, co jste se chtěl zeptat, jak jsem četl ty omluvy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP