(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, poznačil jsem si tento návrh, o kterém rozhodneme v hlasování. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Hrnčíř.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, my si v SPD myslíme, že přesně třeba tohle je věc, která by mohla klidně být předmětem obecného referenda. Je škoda, že nemáme zákon o referendu. Možná si vzpomínáte, před sedmi lety Švýcarsko hlasovalo o tom, jestli si prodlouží dovolenou ze čtyř na šest týdnů. A budete se divit, dvě třetiny hlasů, 67 % hlasujících to odmítlo. A odmítlo to z toho důvodu, protože sice nařídíme podnikatelům, aby třeba zavedli pětitýdenní dovolenou, ale zároveň říkáme, protože ty peníze, ten balík, ten budget je pořád jenom jeden - dobře, budete muset zaměstnat více lidí, protože za tu dovolenou bude muset někdo zaskočit, že ano, ale bude to ze stejných peněz. To znamená, sníží se mzdy těm ostatním. Jiná možnost není. A před tím tehdy varovala švýcarská vláda a ti občané, ti voliči, to prostě vyslyšeli.

Takže my podpoříme, aby tento zákon, ta novela šla do druhého čtení, abychom o tom mohli diskutovat, a zároveň je potřeba si uvědomit i ty negativní dopady, které tohle může mít. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, prostřednictvím vás k panu Hrnčířovi. Až budeme řešit otázku šesti týdnů dovolené pro zaměstnance v České republice, jak tomu bylo při referendu ve Švýcarsku, tak bezesporu se pojďme bavit, že můžeme řešit nějaké referendum. Samozřejmě ekonomika má vždycky rub a líc. To znamená, lze řešit otázku na jedné straně toho snižování mezd, na druhé straně ovšem také lze řešit zvyšování produktivity práce. Já si ale myslím, že žijeme v jednadvacátém století, a pět týdnů dovolené patří do jednadvacátého století pro všechny zaměstnance v České republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a reagovat faktickou poznámkou bude pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám možná takovou hloupou otázku. Mě by zajímalo, jak to bude řešeno potom v kolektivních smlouvách, protože dnes v těch kolektivních smlouvách je většinou napsáno, že mají jeden týden navíc, tak aby náhodu ve chvíli, kdy to schválíme, ti zaměstnanci automaticky neměli těch šest týdnů dovolené.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Feri. Máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tedy rozhodně prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasím se svým ctěným kolegou Hrnčířem, a to z prostého důvodu. Otázka pětitýdenní dovolené sestává z mnoha velmi složitých makroekonomických otázek, u kterých si nejsem jistý, že se zvládnou uspokojivě vydiskutovat v rámci výborů v Poslanecké sněmovně, natož aby se o nich vedla všeobecná debata, kde se budou všechny ty jednotlivé faktory zohledňovat. Ani navrhovatelé je nezohledňují. Tam chybí jakýkoliv propočet. Tento návrh, když už bych ho někdy čekal, byť s ním jako poslanecký klub nesouhlasíme, tak bych ho očekával s RIA, rozšířenou RIA, opravdu s detailní analýzou toho, co to všechno přinese. A nejenom že to patří prostě do jednadvacátého století, tak to má být, s takovým argumentem se prostě nedá v rámci projednávání takto složité otázky s takovými možnými dopady do národního hospodářství pracovat. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Za navrhovatele, paní poslankyně, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla požádat, abychom propustili tento návrh v prvním čtení a poslali ho na bouřlivou diskusi do výboru, především do výboru pro sociální politiku. Také jsem si vědoma toho, že tady padl, jak v minulém jednání, návrh na zamítnutí od kolegy Beitla, tak samozřejmě i teď od pana kolegy Kalouska, ale chtěla jsem vás požádat, abyste opravdu toto zamítnutí nepodpořili.

Já jsem přesvědčena, a řekli jste to vy tady sami v předcházejících diskusích, že je potřeba toto téma otevřít a bavit se o situaci v rámci dovolené na našem trhu, protože musím říci, že ta nespravedlnost, kterou ve větší míře vnímají naši zaměstnanci, se ukazuje. A když se podíváte i na diskusi i na sociálních sítích, přesně ukazuje, jak jsou naši zaměstnanci nespokojeni s tím, že, ano, je to ve velké míře ­-

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Opravdu prosím o klid v sále! (Zvýšeným hlasem.) Prosím o klid. Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Je to ve velké míře bráno velmi často jako ze základních benefitů. Já jsem přesvědčena, že ta procenta se pohybují někde kolem pětasedmdesáti procent, kdy zaměstnavatelé využívají pět týdnů dovolené, a někteří samozřejmě ještě více, jako jejich základní benefit, ale na druhou stranu, jak zajistíte, že tento benefit budou mít zaměstnanci garantováno i třeba potom, kdy může dojít k nějakému snížení ekonomické situace v rámci České republiky?

A možná bych ještě chtěla reagovat na kolegu v rámci kolektivních smluv. Já si myslím, že tohle je vlastně to nejmenší, protože ve chvíli, kdy by vstoupilo v platnost nebo účinnost pět týdnů dovolené, tak samozřejmě na to budou reagovat nejenom zaměstnavatelé, ale i zástupci odborů, kteří uzavírají kolektivní smlouvy, a samozřejmě kolektivní smlouva se buď dodatkem, nebo jinou změnou upraví podle potřebnosti a v souladu se zákonem.

A ty propočty, my samozřejmě vnímáme, že ten zákon možná, nebo ta novela nebyla předložena se všemi těmi parametry, které, jak tady bylo označováno, chybí, ale ve spolupráci i s Ministerstvem práce a sociálních věcí tyto analýzy, tyto propočty máme a víceméně jsme i domluveni, že právě při těch diskusích na výborech, na výboru pro sociální politiku, nebo pokud to bude i v jiném výboru, budeme vést a tyto argumenty samozřejmě předloženy všem poslancům a poslankyním budou.

Takže chtěla bych vás opravdu poprosit, KSČM tento návrh nepředstavuje poprvé a já věřím, že pustíte tento návrh, a souhlasíme i s těmi dvaceti dny prodloužení, tak aby opravdu ta diskuse mohla být konečně zahájena, protože si to opravdu naši zaměstnanci zaslouží. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda má zájem pan zpravodaj o závěrečné slovo. Je tomu tak.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, všechno podstatné už tady zaznělo. Já bych opravdu rád zdůraznil i navázal na slova předkladatelky. Ten návrh zákona byl možná předjednán na sociálním výboru, ale nebyl předjednán na výboru hospodářském a ani s těmi podnikatelskými svazy, kterým takovéhle zodpovědné rozhodnutí náleží. Než toto bude uděláno, než bude existovat jiné vyjádření než negativní, myslím, je zbytečné, abychom tím zatěžovali Sněmovnu, a proto já dále trvám na návrhu na jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích, které zazněly. 28. 5. přednesl návrh na zamítnutí právě pan poslanec Beitl. Nyní stejný návrh přednesl pan poslanec Kalousek. (Gong.) Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme se zabývat návrhem na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 120. Přihlášeno 177, pro 30, proti 71. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. (Hlásí se poslanec Beitl.) Ano, k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP