(22.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď by měl vystoupit tedy pan poslanec František Vácha, protože se mi přihlásil elektronicky, tak jestli to tedy panu poslanci Ferjenčíkovi nevadí. No, pan poslanec Vácha se přihlásil elektronicky, vy jste se přihlásil zdvižením ruky. Tak přestože jste se přihlásil dřív, tak musím dát přednost panu poslanci Františkovi Váchovi a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já se omlouvám kolegům, že možná budu zdržovat. Dokonce jsem dostal velmi významné nabídky po cestě k přihlašovacímu pultíku. Nicméně mně by možná na to stačila faktická poznámka, ale pro jistotu, kdybych byl delší než dvě minuty, tak jsem se přihlásil.

Já bych využil toho, že tady máme paní ministryni financí a pana ministra školství, a chtěl bych se krátce věnovat kapitole Ministerstva školství. Já jsem se chtěl přihlásit původně tedy v tom předchozím bodě, ale nakonec jsem se rozhodl, že se přihlásím tady, protože sem se to spíš hodí.

Už v tom předchozím bodě se velmi často mluvilo o platech v regionálním školství. Nechci nějakým způsobem hodnotit způsob, jak se v tom regionálním školství bude přidávat, jestli je to 150 % z platu z roku 2017, nebo jestli je to o 15 % víc oproti nějakým... Nebo jestli se to vztahuje na průměrnou mzdu. Nicméně bych chtěl upozornit, že pokud vláda splní minimálně jeden z těchto cílů, tak budou mít učitelé v regionálním školství v roce 2021 něco přes 45 tisíc. Případně kdyby to bylo to usnesení Sněmovny, tak to bude asi 47 tisíc průměrný plat. A já bych chtěl - já to chválím, já jsem pro a myslím si, že cesta, kterou zvolil pan ministr, je správná. A já jsem ho za to vždycky chválil. Dokonce jsem byl na jeho straně, aby to zvýšení bylo 2 700 pro všechny, a ne procentuálně v tom roce 2020, protože v tom případě ti mladší by dostali víc procentuálně a bylo by to strategičtější pro to, abychom do školství přilákali ty mladé lidi. Nicméně díky odborům apod. jsme se dostali tam, kde jsme.

Ale já bych chtěl obrátit pozornost paní ministryně a pana ministra k vysokému školství. Já jsem si nechal vyjet mzdové tarify na veřejných vysokých školách a myslím si, že když budeme srovnávat učitele v regionálním školství, což jsou vysokoškoláci s magisterským titulem, a budeme je porovnávat s odbornými asistenty, kteří mají na většině vysokých škol Ph.D., tak - já si musím vzít brýle - tak já bych jenom, abych upoutal pozornost k platům na vysokých školách, tak podle mzdových tabulek na veřejných vysokých školách ti odborní asistenti s Ph.D., to znamená, oni mají ještě vyšší stupeň vzdělání než ti učitelé, tak většinou je to v nějakém rozmezí, tak když budu číst od začátku, tak je to třeba 24 tis., 27 tis., tabulková tarifní mzda 21 až 31, 26, 22, 30, 24 až 38 - to je bohatá škola, 22 až 35, 26 až 40, 27 až 40 - bohaté školy, 22 až 27, 28 tisíc, a tak bych mohl pokračovat.

A já si uvědomuji to, že mzdové tabulky nebo mzdové předpisy jsou čistě v gesci vysokých škol a Senátu, případně i nějakého dohadovacího řízení mezi rektorem a Senátem. Když se podíváme na platy docentů, tak ty jsou také v rozmezí. A docenti - to jsou učitelé těch budoucích učitelů, tak mají 28, 33, 35, 25 900, 37, 26 až 46, takže už se blíží ten docent, v tom nejvyšším rozmezí se blíží té průměrné mzdy v regionálním školství, 27 až 45 apod. U profesorů - máme tady 33 tisíc, 40 tisíc, 25 až 40, 45, 33, 46 - tady je 30 až 63, 30 až 55. A pak zase 30, 36. Nechci tím zdržovat. Ale chtěl bych tedy upozornit... (Nesouhlasné projevy z levé části sálu.) Chtěl bych upozornit... Ne, teď se dostáváme k meritu věci. (Poslanci protestují.) Ale musel jsem to nějak uvést. Nezlobte se.

Ve střednědobém výhledu v Ministerstvu školství na vysoké školy je na rok 2020 27 mld. a na rok 2021 28 mld. a na rok 2020 stejná hodnota jako v roce 2021. Já bych chtěl poprosit, jestli - samozřejmě tohle je střednědobý výhled a jednání o státním rozpočtu je něco jiného. Já bych chtěl poprosit, jestli by se v příštím jednání o státním rozpočtu Ministerstvo financí nějakým způsobem bylo schopno nebo bylo ochotno domluvit s Ministerstvem školství, tak aby se do těch vysokých škol dostaly ty peníze. Ty vysoké školy potřebují mít stabilitu na to, aby se odvážily zvýšit ty mzdové tabulky, a tu stabilitu musí cítit a musí cítit ten rozvoj a hlavně musí mít ty peníze. Myslím, že před několika lety šlo do vysokého školství, myslím, 0,6 % HDP. Dneska tím, že to HDP roste, je to asi 0,4, nebo něco méně než 0,5. Takže bych chtěl poprosit, aby k této dohodě došlo. Já, jestli by paní ministryně byla ochotna, tak já jí tu tabulku, já to určitě... (Ministryně mimo mikrofon.) A kdybyste neměla, tak stačí se na mě obrátit, já vám ji dám.

Takže to je všechno, o to bych chtěl požádat, aby došlo k dohodě mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, aby se nezapomnělo na kantory na vysokých školách, protože se nám v příštích letech může začít stávat to, co se nám dělo asi před třemi roky, že nám vysokoškolští pedagogové odcházeli učit na střední školy, protože na té střední škole to bylo prostě jednodušší. Oni neměli starost přežít, žádat o granty apod. Takže pokud by k té dohodě došlo, tak bych prosil, abyste nezapomněli na vysoké školy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní mám tady... Máte zájem s přednostním právem vystoupit? (Ano.) Jo, jo, tak můžete, paní ministryně, protože pak je tady připraven pan poslanec Marian Jurečka a potom tedy Mikuláš Ferjenčík. Pardon, teď vás neslyším, pane ministře, co jste mi říkal. Ano, ano, že chce i pan ministr (Plaga) vystoupit. Takže paní ministryně Schillerová. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se omlouvám, já bych to mohla zapomenout, už je pokročilá hodina. Já budu reagovat na pana předsedu Kalouska. V podstatě to má technické důvody. To není žádné snižování prostředků kapitol. Samozřejmě ten rozpočet, on dobře ví, že se bude dojednávat znovu. Že není možné v střednědobém výhledu jaksi předjímat některá politická rozhodnutí, ale tohle má technické důvody.

Ministerstvo vnitra tam prostě už nemá výdaje na Pegas, což je částka jedné miliardy, protože se předpokládá, že v té době už je nebude potřebovat. A na Ministerstvu kultury končí některé velké projekty, zejména se to týká Národního kulturního pokladu, které byly přesunuty z roku 2018 na rok 2020. Takže to má naprosto tyto jednoznačné důvody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP