(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec asi bude mít zájem o doplňující dotaz, tak prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Mně jde opravdu o to, abychom se od pasivního poskytování posunuli k tomu aktivnímu, kdy to nebude třeba vázáno na smlouvy, kdy to opravdu bude využitelné třeba pro vědecké analytické účely, ale třeba i pro menší samosprávy, pro které je dnes velmi složité komunikovat s tak velkým subjektem, a komunikace je dnes nastavená třeba na úroveň krajů, což je pochopitelně primární uživatel. Nicméně si myslím, že to tvoří jisté bariéry, které jsou zbytečné v rámci veřejné správy. My tu máme veřejného poskytovatele infrastruktury, který ta data má. Jsem velmi rád, že jste zmínil ty zákony. Myslím si, že je třeba dobrá otázka, jestli by třeba daná ustanovení nestála za novelizaci, ale jde mi o to, aby prostě fungovala plynuleji a více bezbariérově komunikace třeba i mezi menšími samosprávami a SŽDC.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr nebude mít zájem o odpověď na doplňující dotaz. Než vyzvu dalšího řečníka, tak vás seznámím s omluvenkou. Paní poslankyně Procházková se omlouvá dnes mezi 15 hodinami a půlnocí z důvodu nemoci.

Nyní pan poslanec Holomčík bude interpelovat pana ministra Tomana ve věci aplikace zákona o střetu zájmů na Ministerstvu zemědělství. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený řádně omluvený pane ministře, dostalo se mi do ruky pravděpodobné znění interního pokynu ze 6. listopadu, který směřoval k zaměstnancům resortu zemědělství a popisoval, jak správně vykládat § 4b zákona o střetu zájmů v souvislosti s fungováním svěřenských fondů předsedy vlády.

Ve vyjádření se mimo jiné píše: Zakladatel nemá přímý vliv na výměnu správců svěřenských fondů, tudíž logicky nelze mít za to, že by skrze správce mohl vykonávat rozhodující vliv. - To není pravda. Jak praví zákon, může premiér správce svěřenského fondu vyměnit například v situaci, kdy nejedná v jeho zájmu.

V dopise se dále píše: Dle písmene c) preambule statutu obou svěřenských fondů je jejich hlavním účelem zajistit nezávislou správu do svěřenských fondů vložených obchodních společností. A v závěru dopisu se píše, opět cituji, že v současné době nejsou známy žádné konkrétní skutečnosti, které by byť jen naznačovaly, že navzdory uvedenému právnímu zákazu zakladatel fakticky ovládá dotčené svěřenské fondy či obchodní společnosti. - To opět není pravda. Existuje mnoho právních stanovisek a analýz, které tvrdí naprostý opak. Také to tvrdí finální auditní zpráva Evropské komise.

A teď k dotazům. Skutečně byl tento pokyn zaměstnancům resortu dne 6. listopadu poslán? Pokud ano, jaký byl důvod poslat takovýto návodný pokyn? A za třetí, když je v textu odkazováno na statut svěřenského fondu, znamená to, že zaměstnanci ministerstva jej mají k dispozici? A pokud ano, mohl bych ho vidět? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan ministr, protože není přítomen, odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.

Nyní paní poslankyně Majerová Zahradníková bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci domácí péče o seniory, kauza Slunečnice. Paní poslankyně je přítomna. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. S politováním, nevím, jestli se to stává jenom mně, ale už po několikáté paní ministryně Maláčová, když jsem ji interpelovala, zde nebyla. Tak asi mám smůlu.

Vážená paní ministryně, kauza domova Slunečnice vyvolala oprávněné rozhořčení všech. Ve své interpelaci ale nechci pouze kritizovat obludné chování části personálu ani kategoricky žádat odvolání ředitele, i když by to bylo jistě jednodušší. Podobné excesy by měl řešit zřizovatel, v tomto případě Magistrát města Ostravy, a ne ministerstvo.

Moje interpelace ovšem míří na koncepčnější věc. Jak se vy jako ministerstvo obecně stavíte k péči o seniory? Demografický vývoj je neúprosný. Naše populace stárne a stárnout bude a stát má dvě možnosti, jak se s rostoucím počtem seniorů vypořádat: buď stavět další podobné veliké ústavy, jako je Slunečnice, a pak jednou za čas řešit podobné problémy, nebo se bude snažit o to, aby co nejvíce seniorů, kteří se již o sebe nedokážou postarat sami, zůstalo v péči rodinných příslušníků. Je to humánnější, méně nákladné a i v zájmu samotných seniorů, protože dle průzkumu 85 % z nich chce - tento průzkum je z Ministerstva zdravotnictví - zůstat a zemřít doma. K tomu je samozřejmě ale potřeba motivovat rodiny, aby byly ochotny tuto službu, pokud by rády, vykonávat.

Je nezbytné hlavním pečujícím osobám, jednomu členu rodiny, zajistit takovou výši starobního důchodu (upozornění na čas.), aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké. Péče je velmi náročná, a pokud pečující osoba věnuje většinu svého času svému příbuznému, je potrestána velmi nízkým důchodem.

Moje otázka tedy zní: Chcete, aby senioři dožívali v rodinách, a pokud ano, jaké kroky pro to plánujete? Anebo chcete pouze pokračovat v umísťování seniorů do velkých ústavů (upozornění na čas), kde jich mimochodem přibývá každým rokem okolo tisíc? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Poprosím o přesnější dodržování času. Paní ministryně je skutečně nepřítomna, takže odpoví na vaši otázku písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Kubíčka, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci mýto 2. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych teď mohl provést takové sebehodnocení uplynulé doby k tomu, jak dopadlo mýto a nenaplnily se katastrofické scénáře, ale to nám jistě řeknete sám. Nicméně já budu pokračovat v tom, co ještě přijde, a to je vlastně rozšíření zpoplatnění mýta na silnice první třídy a obavy starostů a krajských zastupitelů z toho, aby se tyto komunikace neobjížděly po dalších silnicích první třídy, které nejsou zpoplatněny. K tomu můžeme narazit i dál na zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny po silnicích druhé a třetí třídy, který se připravuje.

Chtěl bych znát váš názor. Chtěl bych vědět, jak budete na to připraven, jak budete monitorovat tuto situaci.

Jinak se omlouvám, zeptal bych se i minule, ale to jste těch otázek ode mě už dostal mnoho, takže poprosím o vaši odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, otázka mýta, mýtného tendru, je otázka frekventovaná. Pět minut času na odpověď kolem tohoto tématu je strašně málo. Těch otázek padla řada. Já začnu postupně.

Včera jsem získal skvělou a perfektní zprávu. Dohady kolem mýtného tendru jsou u konce. To, co jsme jako Ministerstvo dopravy říkali od okamžiku, kdy jsem vstoupil do funkce, se potvrdilo včerejším rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Dne 4. prosince 2019 rozhodl Nejvyšší správní soud v kasačním řízení vedeném na základě kasačních stížností Ministerstva dopravy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a společnosti CzechToll proti rozhodnutí, kterým Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a věc vrátil k dalšímu jednání, v němž byl nyní na Ministerstvu dopravy vysloven zákaz plnění smlouvy. Nejvyšší správní soud potvrdil, že předběžné opatření zaniklo, mýtná smlouva uzavřená na podzim loňského roku nebyla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením, a tedy ani v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podmínky pro vyslovení zákazu plnění smlouvy odpadly a postup zadavatele byl správný a provoz systému elektronického mýtného není nikterak ohrožen. To je právní stránka věci, nesmírně důležitá pro daňové poplatníky.

Jak jste měli možnost sledovat spuštění nového mýtného systému k 1. prosinci, i ten probíhá bezproblémově. Nevytvořily se sáhodlouhé kolony, já sám jsem se byl přesvědčit na Rozvadově před dvěma dny, jakým způsobem jsou vydávány mýtné jednotky, jak tento proces probíhá a zda tam jsou, či nejsou komplikace a jaké. Hovořil jsem s řidiči i s cizinci, kteří tam stáli u těch mobilních vozů a vyzvedávali si jednotlivé palubní jednotky. Řada, u které jsem byl, s lidmi, se kterými jsem hovořil, byla maximálně dvouhodinová. Bylo tam přibližně 30 řidičů. Takže mýtný systém máme vyřešen po právní stránce a podařilo se nám ho spustit bez problémů i po té technické stránce. Tak to je první část. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP