(15.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

I proto jsme právě udělali ten dotační titul, který byl spuštěn v polovině roku 2018. Zatím jsme podpořili takto 22 ordinací. Nemyslím si, že to je úplně špatné, a hlavně vidíme, že se ten počet zvyšuje, že skutečně, když se podívám na to, tak od poloviny roku 2018 bylo 6 dotací schváleno, 3 dotace zamítnuty, protože nebyly splněny požadavky, v roce 2019 máme 16 dotací schváleno a ještě určitě nás nějaké čekají. Takže se to navyšuje, aktuálně je to 22 dotací ve výši 25,7 milionu korun. A jsou to skutečně lokality, které jsou odlehlé, a někdy zkrátka je to nějaké menší město, kde ten zubař není k dispozici - Ledeč nad Sázavou, Velké Meziříčí, Rýmařov, Karviná, Bohumín, Karolínka, Vsetín, Kutná Hora, Strakonice, Mělník, Nový Bor, Opava, Dačice, Chabařovice, Ústí nad Labem, Svitavy... Takže tady mám celý ten seznam a já věřím, že se ten počet bude zvyšovat. Samozřejmě je to jenom jedna část. Jedna část jsou ty dotace, druhá část jsou úhrady, aby ta péče se vyplatila, aby ti stomatologové byli ochotni ošetřovat pacienty na pojišťovnu. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já věřím tomu, že v příštím roce se to zlepší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Dotaz až tak ne. Já si myslím, že odpověď jsem slyšela. Můj dotaz by zněl, jestli uvažuje ministerstvo ještě o jiné variantě podpory poskytování téhle stomatologické péče. A já si myslím, že je za vámi kus práce, takže vám moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude chtít reagovat. Prosím tedy o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Já také děkuji. My určitě na tom budeme dále velmi intenzivně pracovat. Je to i otázka zdravotních pojišťoven. My teď třeba s VZP děláme mapu poskytovatelů, snažíme se nějak vyhodnocovat dostupnost. Takže skutečně na tom velmi pečlivě pracujeme. A já věřím tomu, byť to samozřejmě nebude hned, že se to podaří postupně zlepšit. VZP např. deklaruje, že 12 tisíc pojištěnců v tomto roce získalo nového zubaře navíc, takže už jsou tam skutečně výsledky, že 12 tisíc lidí má svého zubaře, jsou registrováni. Takže postupně to budeme spravovat, to, co tady bohužel bylo zanedbáno posledních dvacet let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude interpelovat paní poslankyně Richterová paní ministryni Dostálovou ve věci stavění - průtahy a nedodržování lhůt, neschopnost Ministerstva pro místní rozvoj. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já se chci na paní ministryni obrátit s dotazem, který se týká nedodržování lhůt na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jde o podnět, který jsem obdržela ve svém volebním obvodě. Mám tam konkrétní příklad, kdy stavebník se musel dotazovat mnoho měsíců na ministerstvu, aby pouze byl jeho spis z toho přezkumného řízení vrácen zpátky. Ale vedle tohoto konkrétního případu je to samozřejmě obecná věc. Jde o to, že když ministerstvo u sebe drží spis, a i když už uběhla ta subjektivní lhůta třeba k zahájení přezkumného řízení a čistě ke sdělení, že přezkum nebude proveden, tak to tam může ležet dál. Tak se to stalo třeba i v tomto konkrétním případě.

A mě proto zajímá, jestli to, co obdržel jako odpověď ten mně známý stavebník - a sice vzhledem k dlouhodobému personálnímu podstavu se jeví jako nejrychlejší řešení zpětvzetí daného podnětu k přezkumu, čili odpověď: nemáme lidi, nemáme kapacity, vůbec to nebudeme ani řešit -, jestli tahle odpověď je standard. Zajímá mě, kolik na Ministerstvu pro místní rozvoj je spisů po lhůtě k vyřízení, zajímá mě, kolik jich je specificky na tom odboru, který se věnuje přezkumným řízením, a jestli celkově má to ministerstvo dostatečnou kapacitu na výkon státní správy. A ptám se proto, že se chystá nový stavební zákon. Chystá se možnost fikce souhlasu. Umíte si představit, jak by se v takovéto situaci zvládala ta přezkumná řízení? Jak by se v situaci, kdy dnes u běžné stavby, kde je potřeba přezkumné řízení, na to nejsou kapacity, jak by to bylo v případě nové fikce souhlasu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za dotazy a moc děkuji i za to, jak jste položila ten dotaz. Protože já to samozřejmě můžu vzít z více úhlů pohledu, nicméně ten konkrétní případ bych vás poprosila, abyste mi poslala, protože těžko tady můžeme teď tady debatovat nad konkrétním případem. Já si samozřejmě vyžádám informace, jak k tomu došlo, co tam bylo za ty předmětné věci atd.

Nicméně paní poslankyně, vy jste tedy doslova uhodila hřebíček na hlavičku. Protože rekodifikace stavebního práva je prostě nutnost v této době, ale nutnost se vším všudy tak, jak je připravená, tzn. nejenom digitalizace, na které tady pracuje celá Poslanecká sněmovna, ale právě i na těch institucionálních změnách. Protože v dnešní době, a já se k tomu hned dostanu, nikdo lidi nemá, ale my si je nemůžeme sdílet. My nemůžeme na jednom spisu, když jich je tam najednou hodně, si nechat pomoct od někoho jiného, ani na stavebních úřadech, ani na ministerstvu. My máme dlouhodobě samozřejmě problém jako všechny ostatní stavební úřady s lidmi, máme dlouhodobě neobsazená místa. Není to o tom, že bychom je neměli, že bychom nevyhlašovali výběrová řízení, ale nikdo se na ně nehlásí. Jenom vy jste se ptala konkrétně. My máme zhruba ročně 4 tisíce jednacích čísel, ten odbor územně a stavebně správní má 22 osob včetně paní ředitelky a sekretariátu. My jsme naopak v rámci systemizace teď udělali opatření, protože oni měli tři oddělení po čtyřech lidech, to je moc představených a málo referentů, tak jsme naopak udělali tu rekonstrukci, že budou dva silné odbory, aby měli víc lidí skutečně na výkon těch přezkumů. Samozřejmě v té situaci je ještě dobré říct, a říkám to úplně otevřeně, že my samozřejmě musíme dát přednost tam, kde hrozí nějaká sankce za překročení lhůt ze strany orgánů veřejné moci, zejména samozřejmě určené soudem v soudních řízeních, pak samozřejmě odškodnění podle zákona č. 82/1998. Dále samozřejmě řešíme a snažíme se řešit ty kauzy, u nichž je vysoká míra pravděpodobnosti, že došlo k nezákonnému rozhodnutí, tzn. tam, kde skutečně by ohrozily nějaké veřejné zájmy, a tam my máme lhůtu do dvou měsíců a objektivní lhůta potom pro ten jejich přezkum by mohla dosahovat až patnácti měsíců, což by hraničilo s tím termínem, kdy by mohlo dojít k tomu prodlení atd.

Co se týká průtahů jako takových. Ministerstvo samo o sobě nemůže realizovat žádné průtahy ve stavebním řízení, protože my nejsme prvostupňovým orgánem. My děláme pak až v rámci toho přezkumu. Je taky potřeba a férově ode mě tady říct, že kolegové na ministerstvu mají obrovskou práci s tím, že se na nás obrací tisíce a tisíce občanů. Někteří jsou tzv. permanentní stěžovatelé, s tím se potkávají všechny úřady, ale pak jsou to samozřejmě stížnosti lidí na práci stavebního úřadu, protože bohužel občané České republiky nevědí, že stavební právo není v rukou státu, že to je v té přenesené působnosti a že stát má velmi omezené možnosti, jak stavebním úřadům cokoli nařizovat. Řešili jsme tady přece problémy v Černošicích, že jim nemůže nikdo přijet pomoct, že jsme vlastně stanovili ty věci atd.

Dalším obrovským okruhem jsou určité rozdílné postupy, že se povoluje jinak v Moravskoslezském kraji, jinak v Jihočeském kraji, ptají se nás samozřejmě lidé, jak je to možné. Zase, my vydáme metodiku, ale bohužel každý ten stavební úřad si to řídí jinak.

Takže já za prvé bych chtěla moc poděkovat, protože podtrhujete to, že ta rekodifikace včetně všech těch kroků v té mozaice je absolutně nutná. Já se samozřejmě zaměřím na to, aby kolegové to na těch odborech zvládali. Je samozřejmě s tím nachystáno, ale my třeba ještě k tomu máme Ústav územního rozvoje, to je taky potřeba říci, že máme v Brně 15 lidí právě na politiku architektury, územní plánování a všechny tyto další věci. Ale to už asi není o tom konkrétním problému. A ten problém mi fakt pošlete, abychom se pobavili o tom, na základě čeho tato odpověď následně vznikla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP