(15.30 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Já děkuji za odpovědi, ale nevím, jestli jsem obdržela úplně všechny. Já si nejsem jistá, jestli vedle těch 4 tisíc spisů, to je ten roční nápad, jestli tam zaznělo i číslo, kolik jich je tedy k vyřízení po lhůtě. Na to bych se ráda zeptala. A současně bych se ráda zeptala - rekodifikaci stavebního práva samozřejmě nějakým způsobem potřebujeme, ale se zajištěním toho, že pak bude právo vymahatelné, že bude reálně fungovat. A proto se chci zeptat, jestli máte analýzu těch skutečných problémů, a to skutečně jestli máte nějaký podklad, jaké jsou důvody té pomalosti projednávání, když se právě někdo odvolá, když je potřeba přezkum.

Dám tady ten příklad, protože je to srozumitelné. Prostě někdo chtěl stavět, soused se odvolal. Krajský úřad, krajská instance ani nečetla podklady, je tam jasně dokazatelné, co bylo špatně, ale na tom ministerstvu to potom leželo deset měsíc, než bylo pouze vysloveno doporučení to vzít zpět. Tak takovéto věci. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Za to první se omlouvám. To jsem přeskočila v zápalu boje. My samozřejmě nevedeme samostatnou evidenci, my vedeme ta podání. Pokud bychom z toho měli vyzobat všechna správní řízení, která jsou po té lhůtě, tak vám to samozřejmě můžeme písemně dodat. Nicméně co se týká přezkumu, tak aktuálně vedeme 165 podnětů na přezkumy v rámci tohoto odboru.

A co se týká té hierarchie a té analýzy, samozřejmě máme. Možná by bylo, paní poslankyně, nejlepší, kdybych vám teď poslala vlastně kompletní zákon, co šel do mezirezortu včetně všech analýz a RIA, ze kterého samozřejmě vyplývají problémy, proč na tu rekodifikaci, proč s tím vlastně přicházíme, jaké jsou problémy. Ono je tam samozřejmě těch problémů hodně, jsou to spojité nádoby. Je jich samozřejmě hodně, ale já s vámi třeba souhlasím v tom, že ta fikce souhlasu, pokud tam samozřejmě budou natvrdo nastaveny lhůty, tak těm úředníkům se ale musí zjednodušit procesy, musí se to zdigitalizovat, musí se nastavit to prostředí, aby to vůbec bylo reálné v těch časových lhůtách stihnout. A naprosto podtrhuji, a souhlasím s vámi, že samozřejmě tam musí být vymahatelnost práva, a na to skutečně striktně dbáme. A pokud byste tam našla cokoliv, co by vám připadalo, že je někde na hraně, tak samozřejmě budu vděčná za jakoukoliv zpětnou vazbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Seznámím sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 15.20 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Pávka, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci odběru tříděného odpadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, pane ministře. Jistě se shodneme, že třídění odpadu je v České republice na dobré úrovni. Shodneme se určitě i na tom, že je to velmi záslužné. Ale motivace obyvatel třídit odpad se mnohdy opírá o zvýhodnění odvozu tohoto odpadu, který si pro ně obce připravily. Nyní se však nacházíme v době, kdy u většiny komodit nabídka převyšuje poptávku a obce například za papír nedostávají ani korunu. S příkladným problémem se na mě obrátil kolega starosta z Turnova Tomáš Hocke s žádostí o pomoc, protože v Turnově připravují změnu odpadového hospodářství založenou na tom, že občané ještě mnohem více vytřídí a že se to má stále ještě vyplácet. Do budoucna už to ale nevypadá moc optimisticky, neboť neblahý dopad má zřejmě i plošné kácení stromů napadených kůrovcem a důsledkem toho je pokles ceny průmyslově zpracovatelného dřeva, což má zase přímý vliv na vývoj výkupní ceny papíru, nápojových kartonů a papírových obalů. Jen během necelých dvou měsíců poklesla cena papíru na trhu z 1 800 korun na 1 200 korun, což je cena přetříděné, vyčištěné a slisované suroviny svázané v balících. Smluvní partneři zatím papír berou bez omezení, ale neplatí za něj, tedy je to zadarmo.

Takže se chci zeptat, jestli jste si na MŽP tohoto problému vědomi. A pokud ano, jestli chystáte v dohledné době nějaká podpůrná opatření pro to, aby se nám třídění odpadu úplně nerozpadlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za ten dotaz. Já vám teď neřeknu nějaké zázračné řešení, protože to, co říkáte, skutečně souvisí v případě toho papíru se situací na trhu vlastně se dřevem, kdy dneska ta cena odpadního dřevo brutálně klesá, a v tu chvíli samozřejmě je problém i s tou recyklací papíru, kdy ten papír samozřejmě v desítkách nebo stovkách tisíc tun berou podniky typu Mondi a další a ta cena klesá.

To, co my momentálně samozřejmě chystáme a brzo se objeví i tady, ale říkám na rovinu, bude se to týkat spíše plastů, je docela revoluční novinka, kterou po nás chce Evropská unie, a v tomto jí tedy dávám plně za pravdu, objeví se i v naší nové legislativě, a to je takzvaná ekomodulace. Jinými slovy výrobce, který dává nějaký obal, a týká se to především těch obalových odpadů, na trh, bude potom zvýhodněn, anebo nezvýhodněn, nebo znevýhodněn naopak podle toho, jak se ten obal dá recyklovat.

Uvedu konkrétní případ. Transparentní PET láhev, která je dneska nejvíc poptávaná, tak bude z hlediska obalu určitě výrazně zvýhodněná oproti třeba takovým těm kombinovaným plastům, které nejdou zrecyklovat a zatěžují celý ten systém a zatěžují vlastně i ten zbytek, to znamená, že všichni potom přispívají, včetně obcí, do toho systému a obce potom dostávají od té autorizované obalové společnosti méně peněz. Takže tohle by mělo být funkční od roku 2021. My už se na to budeme intenzivně připravovat příští rok a navíc od roku 2021 by měl platit i zákaz výroby a prodeje jednorázových plastů, nebo celé řady jednorázových plastů.

U toho papíru jsem se na to ještě informoval u kolegů, jak to aktuálně vypadá. Oni prostě říkají, že podle jejich informací by ta situace neměla trvat tak dlouho, že by se to mělo nějakým způsobem obrátit. Ale tady řeknu na rovinu, že nechystáme a ani nemáme jako Ministerstvo životního prostředí nějakou možnost do toho vstoupit obchodně, protože to jsou normální obchodní vazby samozřejmě mezi tím vlastníkem těch odpadů, což jsou obce, a těmi, kteří to nějakým způsobem spotřebovávají, což jsou především právě papírny. A tahle situace už se tady v minulosti stala dokonce několikrát. Stalo se to v souvislosti, když Čína, i některé jiné země, ale především Čína přestala odebírat odpady včetně papíru, tak najednou se začaly ty odpady hromadit tady v Evropě a jediná možnost je, že se vlastně stavěly nové recyklační a další linky. A tohle je ta naše pomoc, protože naše dotační tituly půjdou i nadále především do toho, abychom podporovali recyklační linky, to znamená, aby se tady ještě více výrobků z těch recyklovaných hmot včetně papíru vyrábělo. Ale nejsem teď schopen skutečně říct, a ani to není úkolem ministerstva, nebo naší rolí, abychom vstupovali do těch obchodních vazeb a nějakým způsobem dotovali cenu toho odpadu, která půjde dolů. Na co jsme připraveni, co děláme a budeme dělat, že budeme dál dotovat všechny způsoby třídění a samozřejmě budeme dotovat i recyklační linky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Já vám děkuji za odpověď, pane ministře. Mám tam jednu pochybnost, že když tedy jako stát nemůžeme vstupovat do těch obchodních vztahů, a já rozumím té logice, která za tím je, tak v rámci obchodních vztahů se může ukázat, že to, co občané pracně vytřídili a ty obce jaksi pracně uložily v nějakém formátu, tak v rámci těch obchodních vztahů to prostě velmi rády vezmou spalovny. A jsme tam, kde jsme vlastně úplně být nechtěli. Takže jestli je tam opravdu nějaká intervence, ať už třeba ve formě programu na pomoc těm obcím, které programy na třídění, potažmo tedy programy dalšího zkvalitnění třídění zavádějí, jestli máte třeba aspoň programy, jak jim v této věci pomoct finančně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr chce odpovědět na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Určitě. Já vám rozumím a ty naše aktivity určitě směřují tímto směrem. Protože vy dobře znáte tu hierarchii likvidace odpadů, kde nejhorší je skládkování, nejlepší je samozřejmě prevence vzniku, ale to druhé nejlepší je recyklace. Po recyklaci, tedy materiálovém využití, je energetické využití a na konci toho řetězce je skládkování. Máte pravdu, že část těch papírů, především těch, řekněme, netříděných, protože zájem je především o ten novinový papír nebo časopisy a tak dále, tedy ten tříděný papír se potom lépe zpracovává. Ale je jasné, že část může skončit energetickým využitím. A shodneme se na tom, že s tím tedy, musím říct, bojují všechny evropské země. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP