(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem? Ne. Takže přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Karla Maříková vystoupí s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka ve věci "nedostatek energie mohou řešit domácnosti". Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dnes mě na Seznamu zaujal článek, ve kterém je zmíněno, že nedostatek energie, který v následujících letech hrozí, by mohly řešit také domácnosti, a to tak, že by lidé cíleně měnili svou spotřebu energie. Pane ministře, představujete si to tak, že lidé budou svítit svíčkou nebo budou vypínat bojler a mýt se ve studené vodě jen proto, že vláda není schopna řešit nedostatek energie, který nás bez nových elektráren v následujících čeká? Jak chcete domácnosti motivovat, a naopak ty, které se nezapojí, budou snad nějak znevýhodněny? Nepřijde vám toto řešení jako absolutní zoufalost, místo aby vláda řešila dostavbu jaderných bloků?

Několikrát jsem vás i vaše předchůdce v této souvislosti interpelovala, ale od slov nedošlo k žádnému posunu. Pokud tím posunem nemyslíte, že neschopnost vlády budou muset řešit samy domácnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Dominik Feri s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou ve věci perspektiva justičních kandidátů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, dovolte, abych se na vás obrátil ve věci, která je mi velmi blízká, protože jsem student právnické fakulty a mnoho mých kolegů, kamarádů, zvažuje budoucí kariéru v justici. Vaše ministerstvo připravilo pro vládu, aby sem do Poslanecké sněmovny poslala návrh zákona, novelu zákona o soudech a soudcích, která významným způsobem mění prostupnost justice, to, jakým způsobem se můžete stát soudci. A velmi kvituji takový přístup, poněvadž doposud vlastně v ČR bylo osm různých svébytných způsobů, jak se stát soudcem, vždy záleželo na politice, řekněme personální politice toho daného předsedy krajského soudu.

A nyní ta novela přichází s tzv. justičními kandidáty, kdy jste-li současný justiční čekatel, případně asistent soudce, tak posléze složíte justiční zkoušky a přihlásíte se na výběrové řízení na tzv. justičního kandidáta. Jako justiční kandidát máte rok na odbornou přípravu a posléze se můžete přihlásit na volné místo soudce. Ovšem nastává tu takový drobný problém, neboť se může stát, že současní asistenti soudce budou chtít být těmi justičními kandidáty a podle toho návrhu zákona dostanou nabídku pracovního poměru na rok, na časově omezený rok. A co když po tom roce v rámci té odborné přípravy nenajdou místo? Tohoto ustanovení, takového detailu, ve kterém je skrytý ďábel, si začínají ti asistenti soudců všímat a ptají se mě, protože do toho nevstupovali s tím, že se budou muset za ten rok se někde upíchnout, doufat, že budou někde vybráni do toho výběrového řízení na soudce.

Čili ptám se, jestli to takhle bylo skutečně zamýšleno, nebo jestli je to nějaká chyba, nějaký nedostatek, anebo je to zkrátka snaha na to dostat více lidí mimo soudy na pozice soudců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji. A poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. No tak takový záměr záludný to určitě nebyl, pane poslanče. A navíc ten zákon začal dělat můj předchůdce doktor Kněžínek, kterého jste obdivovali, takže se divím, že teď to jeho dílo kritizujete. Já jsem to převzala ve stavu, ve kterém už to bylo. Pokračovali jsme kontinuálně, aby to tedy předloženo bylo. Já v něčem s vámi mohu souhlasit, v něčem ne. Ale v každém případě tito tzv. kandidáti, jak říkáte, justiční kandidáti, i pro mě je to nový výraz. Já jsem původně spíš byla pro toho klasického justičního čekatele, tak nemyslím si, že to je něco proti něčemu. A určitě najdou uplatnění v rámci justice, a to i když třeba se jim nepovede ta zkouška, tak mohou potom v rámci justice působit, my tomu určitě nebudeme bránit.

Já si myslím, že to bude předmětem dalších debat v rámci Poslanecké sněmovny. A určitě tam bude spousta pozměňovacích návrhů, takže máte možnost to předělat k obrazu svému. Já určitě nebudu bránit kreativitě poslanců, a pokud to bude rozumné a dohodneme se, tak to určitě přijmu. Ten zákon není špatný. Já si myslím, že byl celkem propracován. Tady ta pasáž zrovna možná je diskutabilní, ale myslím si, že najdeme společnou řeč.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. To moc rád slyším. Neberte to tak, že pana Kněžínka, pana doktora Kněžínka, jsme měli rádi a vás ne. Myslím, že v nějakým věcech jste velmi vstřícná. Čili jestli se podaří opravit to, že nebudou mít smlouvu na dobu určitou, ale na dobu neurčitou, tak je to něco, s čím se dá souhlasit. Protože představa, že těm současným asistentům řekneme: máte roční přípravu, dostanete smlouvu jenom na rok, a pak možná nazdar, možná vám to prodloužíme, možná ne... Otázka je, jestli to ten zákon vůbec dovoluje. Tak jsem rád, že to bude k diskuzi. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadím je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci autisté a řidičské průkazy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne. Já se tady vracím k věci, kterou už jsem interpelovala před rokem, a jde zkrátka o to, že máme velmi nejasnou právní úpravu ve vztahu k lidem s poruchou autistického spektra. Jde o to, že pro ně je velmi komplikované podrobit se odbornému vyšetření a získat rozhodnutí, zda jsou, nebo nejsou způsobilí řídit. De facto je to totiž věc, která má velmi nízkou prodiagnostikovanost. Spousta starších lidí s nějakou mírou poruchy autistického spektra to třeba ani netuší a běžně řidičáky má. Ale je to mnohem ožehavější problém mladých lidí.

Já vím, že to zase zvedla zájmová organizace NAUTIS, a v podstatě se stále jedná o tutéž věc. V příslušné vyhlášce by bylo potřeba umožnit to individuální posouzení. Umožnit to, aby se v příloze 3 z písm. g) pervazivní vývojové poruchy toto vypustilo a potom zase se to do skupiny 2 doplnilo. Prostě máte podklady od sdružení, které zastupuje osoby s autismem, máte ten můj rok starý podnět z interpelace, a mě zajímá, co tedy s tím uděláte. Nesmířím se s tím jako loni, kdy jsem se dozvěděla, že tedy je v pořádku, aby se příslušní jaksi lidé, kterých se to týká, na vás jako na ministerstvo obrátili. Domnívám se, že to je objektivní potíž, která se týká zejména, jak jsem vysvětlila, té mladé populace lidí s poruchami autistického spektra a že na tyhle nové žadatele, kterým to komplikuje i volbu učebních oborů, by to zkrátka dopadat nemělo.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní poslankyně. Netýká se to vyhlášky 31/2001 Sb., jak tady jsem zaznamenal ten váš podnět, ale té vyhlášky 277/2004, protože ta 31/2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů je v gesci Ministerstva dopravy. V naší gesci je tedy vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Je to věc, která - bohužel ani v rámci té komunity autistů úplně jednoznačný názor na to není. Já jsem zaznamenal ten mediální výstup sdružení NAUTIS. Na druhou stranu pak jsme to komunikovali i s jinými sdruženími, která zastupují pacienty s poruchou autistického spektra, a ti se k tomu stavěli negativně, k tomu prohlášení NAUTISu. Takže ono těch skupin je celá řada, musím říct, zrovna v této oblasti a ty názory jsou velmi, velmi různorodé v řadě směrů a v řadě věcí. Takže tady se asi nedá říci, že ten názor je jednotný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP