(17.10 hodin)
(pokračuje Kremlík)

Druhou podmínkou je pak vytvoření plánu přeshraniční dopravní obslužnosti, která je v kompetenci obou dotčených regionů, tedy Svobodného státu Sasko a Ústeckého kraje. Na případné navýšení rozsahu dopravy s tím do budoucna spojené bude nutné ze strany Ústeckého kraje vynaložit potřebné finanční prostředky. Obdobně to vlastně platí i pro německou stranu v případě zajištění provozu na znovuobnovené trati Holzhau - státní hranice. Z uvedeného tedy vyplývá, že jakékoliv další kroky z naší strany má smysl podniknout až v době, kdy bude zahájena realizace německého úseku a kdy bude ze strany obou regionů vytvořen plán dopravní obslužnosti pro tuto trať.

Vážený pane poslanče, děkuji vám za zájem o tuto přeshraniční železniční trať.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem, má doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. To je mi všechno známé. Jenomže právě před tou minulou interpelací jste byl v Drážďanech a komunikoval jste tam se svým saským protějškem a odpověděl jste mi, že se tím budete zabývat. Takže mě zajímá, jestli se tam něco pohnulo, jestli se něco stalo, případně ne. A jestli ne, bude mi stačit, jenom když pokýváte, že až jo, tak mě budete informovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane poslanče, já jsem v Drážďanech nebyl. Ale až se něco pohne, tak vás budu rád informovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poslední interpelace je opět pana poslance Dominika Feriho na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, i tato interpelace se týká navrženého zákona o správě voleb. Jedna z věcí, která je dlouhodobě kritizována, je otázka takzvané aditivní klauzule. Zatímco uzavírací klauzule pro jeden subjekt ve volbách je 5 %, tak se zvětšujícím se počtem subjektů ta klauzule roste, je takzvaně aditivní a narůstá na 10, 15, 20 %.

Jaké stanovisko k tomuto má vaše ministerstvo? Myslíte si, že toto řešení - v Evropě nebývalé a patrně nejpřísnější ze všech zemí, v jiných zemích je to například 5, 7, 9, 11 nebo ta aditivní klauzule není vůbec - je možné udržet? Je to podle vás řešení dobré, správné, které nediskriminuje ty malé strany v účasti ve volbách? A je to případně něco, co by mohlo být v zákonu o správě voleb nějakým, jakýmkoliv, případně jakým způsobem řešeno? Děkuji za odpověď do mé datové schránky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Tímto jsme vyčerpali všechny ústní interpelace. Já konstatuji, že dnešní den je u konce. Přerušuji jednání. Končím dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno. Přeji vám pěkný zbytek dne.

 

(Jednání skončilo v 17.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP