(17.00 hodin)
(pokračuje Brabec)

Protože já jsem třeba, když jsem se zúčastnil minule toho jednání s Fridays for Future, to bylo moderované a byli tam zástupci různých nevládních organizací, tak se to maličko točilo v kruhu v tom, že oni říkali: No, my sice nevíme moc, co děláte vy jako ministerstvo nebo jako stát, my to moc nesledujem, protože na to nemáme čas, jsme studenti, je nám patnáct, ale děláte málo. - A já jsem říkal: No, ale to musíte trošku víc sledovat, abyste opravdu mohli posoudit, jestli děláme moc, nebo málo, já si myslím, že každý má vždycky rezervy. - A ta debata byla dobrá, trvala asi hodinu a půl, myslím, že byla docela občas bouřlivější, ale já si myslím, že to je supr. Nicméně nepokračovalo to dál.

To znamená, my samozřejmě máme celou řadu aktivit do škol, které děláme prostřednictvím různých našich partnerů, především nevládních organizací, které máme vyzkoušené, školíme takhle tisíce školáků a studentů, desetitisíce, z hlediska klimatické změny, myslím, že v tom děláme hodně. A mám i dobrou zpětnou vazbu od škol, že jsou s tím takhle spokojeny, protože úplně v těch osnovách to zatím není zachyceno, takže my to tak trochu přemosťujeme. Ale máte pravdu v tom, že zatím se úplně nepovedlo navázat ten kontakt s tou mladou generací jako celkem a především s těmi školami a spíš komunikujeme s relativně úzkou skupinou, která stojí na vrcholu téhle aktivity. A já bych do toho nechtěl zatahovat tu politiku. (Předsedající upozorňuje na čas.) Protože ono je to opravdu ryze odborné téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máte zájem o doplňující otázku? Ne. Takže přistupme k další interpelaci, opět pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Hamáčka ve věci korespondenčně už v roce 2021? Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře - my jsme si s panem ministrem ráno volali, pan ministr je nemocný, takže mu přeji brzké uzdravení. Ale interpeluji vás, pane ministře, ve věci zákona o správě voleb, u kterého již skončil mezirezort a který předpokládá korespondenční volbu. A jeden z klíčových motivů nebo závazků toho zákona je možnost volit korespondenčně už u příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Rád bych se vás zeptal, jestli tedy vše směřuje k tomu, že tento závazek bude dodržen a naši občané v zahraničí už nebudou muset dojíždět na ambasády resp. generální konzuláty, aby mohli volit. U některých je to otázka pár minut, ale u některých jsou to hodiny letu a stovky třeba dolarů pro to, aby mohli realizovat to své jim přiznané občanské právo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Další interpelace opět pan poslanec Dominik Feri na paní ministryni Marii Benešovou. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Vážená paní ministryně, obracím se na vás jako už poněkolikáté ve věci rekodifikace civilního procesu. Ten proces je takový, proces přípravy, je takový velmi neuspořádaný. Například by mě zajímalo, jestli stále ještě funguje nejenom formálně, ale i materiálně velká rekodifikační komise, kterou vede pan místopředseda Nejvyššího soudu Fiala. Vím, že tam v březnu letošního roku byly nějaké zmatky a nějaké spory, určité, drobné. A pakliže ne, a myslím si, že bohužel ne, protože jsem se s panem Fialou o tady té věci bavil, tak jak se daří týmu pod vedením pana doc. Lavického, kdy probíhaly nějaké konzultace, nějaká kolokvia a kdy by mohlo být hotové paragrafové znění, poněvadž ten věcný záměr je velmi detailní a už je téměř hotov, jen se tam něco drobného upraví a mohlo by z toho být to paragrafové znění, a kdy bychom ho tady mohli čekat, jestli ještě to paragrafové znění do Sněmovny dojde do konce volebního období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, tak nemyslím si, že bychom něco vedli neuspořádaně. Jedná se o velkou těžkou materii, kterou jsem převzala rovněž po kolegovi Kněžínkovi. Nejprve byl připraven pracovní materiál tzv. teze věcného záměru, který byl v loňském roce představen veřejnosti a byl diskutován. Veškeré připomínky, které byly shromážděny, byly roztříděny, různě prostudovány a předány expertní pracovní skupině vedené právě doc. Lavickým, kterého jste zmínil. Ta zaujala určitá dílčí stanoviska a navrhovala věci zapracovat. S ohledem na obrovský počet těch připomínek a rozsáhlost problematiky vypořádání dosud probíhá a byla předložena druhá upravená verze a očekávám během příštího roku, do druhé poloviny roku 2020, že projde diskusí. Já osobně jsem se s doc. Lavickým setkala a shodli jsme se na tom, že je potřeba trošku přidat na tempu, aby ten věcný záměr spatřil světlo co nejdříve. Takže zapracování připomínek se věnovaly další dvě schůzky pracovní komise. Ta dále funguje. Jedna byla před létem a druhá byla v listopadu. A teď ještě plánují jednu v prosinci, do konce roku 2019. Doc. Lavický neformálně hovořil o tom, že se pokusí připravit druhou verzi nejpozději do konce ledna 2020.

Pokud jde o váš dotaz na místopředsedu pana Fialu, s tím jsem to tedy nediskutovala, spíše jednám osobně s doc. Lavickým a myslím si, že skutečně dostojí svému slovu a že ty připomínky a ta druhá verze bude představena v příštím roce do poloviny tak, jak řekl. Já mu věřím a v podstatě bych řekla, že ta skupina i ta pracovní skupina pracuje velmi dobře.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji, paní ministryně, za odpověď. Já jsem myslel tu původní velkou komisi, kde bylo asi 40 lidí, a tu pan Fiala vedl. Já vím, že zeštíhlela, že tam vznikla taková paralelní, že z toho vyňali pár lidí, takže se ani nedivím, že nám to nebylo dáno v materiálech, protože ta komise je opravdu mrtvá a vím, že pan doc. Lavický se snaží, co to jde, i navzdory některým hlasům z Nejvyššího soudu. Takže moc děkuji za ty poskytnuté informace a taky děkuji, že jste tu se mnou vydržela až do konce. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a přistoupíme k další interpelaci, opět pana poslance Dominika Feriho na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci Moldava - Holzhau.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, již podruhé se na vás obracím ve věci opětovného zprovoznění dráhy z Mostu do Freibergu v celé její délce, tzn. v tom dříve fungujícím, posléze po druhé světové válce zneprovozněném úseku z Moldavy do Holzhau. Jsem z toho regionu, vím, že by to prospělo velmi turismu i místní dopravě. A chtěl bych se zeptat, jestli se za tu dobu - myslím, že jsem interpeloval před půl rokem, možná rokem - ta jednání se saskou stranou ohledně financování nebo nějaké koncepční přípravy a dalších kroků posunula dále a případně jakým směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, pokud jde o zmiňované železniční spojení, tak to má především podle mého názoru význam v rámci rozvoje přeshraničních vazeb a posílení meziregionální mobility. Ovšem hlavní předpoklady k tomu, aby došlo k plnohodnotnému obnovení přeshraničního provozu, je jednak znovuvybudování přibližně 8 km železniční trati v úseku státní hranice Česká republika - Holzhau a dále pak vytvoření plánu přeshraniční dopravní obslužnosti. Na českém úseku proběhla v roce 2018 obnova úseku a provoz je zajišťován turistickými vlaky objednávanými Ústeckým krajem v rozsahu denně po dobu letních prázdnin a o vybraných víkendech v průběhu roku. V roce 2020 by mělo dojít k mírnému navýšení objednávaného rozsahu dopravy. Samotná železniční trať je provozována na českém území dnes téměř až na státní hranici. Znovuvybudování chybějící železniční tratě je tedy prakticky plně v kompetenci německé strany. Celý chybějící úsek se nachází na území Spolkové republiky Německo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP