(10.10 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom pár vět. Za prvé chci poděkovat za tu debatu, která tady proběhla. A myslím si, že v průběhu projednávání ve výborech a před druhým čtením spoustu věcí můžeme vyřešit, jen dovolte v krátkosti komentář, velmi krátký.

Co se týká kolegy pana poslance Holomčíka, tak my postupujeme, nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce postupuje podle analýzy rizika. Samozřejmě v praxi se nám osvědčily metodické pokyny, v tomto případě budeme postupovat stejně. Takže určitě ano a ten metodický pokyn, než to půjde do druhého čtení, bude předložen i na příslušné výbory.

To, co říkal pan kolega Bendl. Já si nemyslím, že voda je přednější, nebo potraviny přednější. Já si myslím, že naším cílem je chránit spotřebitele. A tento zákon má za úkol chránit spotřebitele před dovozem nekvalitních potravin. A jde o jednu věc. Prosím, dvojí kvalita se netýká českých výrobců. V převážné míře se týká globálních výrobců. To je tady potřeba zdůraznit, abychom si to nepletli. Čeští výrobci tento problém nemají.

A co se týká postihů, jak tady bylo řečeno, prosím pěkně, v zákoně je uvedeno, že za kvalitu potravin je zodpovědný ten, kdo to uvádí na trh. Samozřejmě že kontrolujeme i výrobce. Ale to je potřeba tady zdůraznit. A evropská legislativa také říká, že zodpovědný je každý provozovatel potravinářského podniku, což je i ten obchodník. A zase, chráníme spotřebitele, obchodník uvádí na trh. Co se týká metodiky, jak říkal, ano. Co se týká výrobce, prodejce atd., já myslím, že to nemyslel vážně pan poslanec. Ty parametry my jednoznačně sledujeme. Je tam princip dosledovatelnosti a uvádění na trh. Prosím pěkně, tohle to fakt může vyvolat velký problém. Já jsem připraven o tom debatovat na výboru i mimo výbor.

Co se týká - transpoziční lhůta, nebo tady bylo řečeno, že to je předčasné projednávání. Prosím pěkně, není. Je tam transpozice a my chceme právě tu transparentní debatu tak, aby to proběhlo v pořádku, abychom to nedělali narychlo, takže předčasné to v žádném případě není.

Co se týká udělování pokut. Vážený pane poslanče, já jsem velmi rád, že jste odcitoval vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu, tam je jednoznačně napsáno, aby se obchod vyhnul odpovědnosti, a kompletně ať to má dodavatel. Ale chci říci, my musíme najít cestu mezi nimi a musíme postupovat podle legislativy. My se chceme soustředit na všechny, kteří tu dvojí kvalitu zneužívají, a to jsou jak výrobci, tak obchodníci. Prosím, neříkejme, kdo za to může víc, nebo míň. A myslím, že se ještě domluvíme, jak to bude pokračovat.

Co se týká paní poslankyně Richterové, já jí chci za to poděkovat. Oba uvedené pozměňovací návrhy říkám, že ano, že velmi rád o tom budu diskutovat, jenom to legislativně upravíme, aby to nezpůsobovalo nějaký problém, protože ta pomoc sociálně potřebným je naším cílem, a jak jistě víte, resort Ministerstva zemědělství to aktivně podporuje dotačním titulem. A resort Ministerstva zemědělství je jediný resort, který to podporuje, přímo potravinové banky, finančně každý rok. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Tomanovi, ministru zemědělství, za závěrečné slovo. Pan zpravodaj se také chystá na závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, jenom velmi krátce. Dvojí kvalita potravin není jenom problém východní Evropy nebo České republiky, jak tady také zazněla ta poznámka o solidaritě, ale je to velmi vážný problém celé Evropy, nebo celé Evropské unie. Víme, že debaty probíhají v rámci Evropského parlamentu a že evropské instituce zatím nejsou schopny, nebo možná ani ochotny v některých případech najít společnou řeč, řešení tohoto zásadního problému. Dokud budou takto postupovat, dokud tedy nebude jednotná evropská legislativa upravující - postihující řeknu, nejenom upravující, postihující dvojí kvalitu potravin jako praktiku, která je nekalá, nepřípustná, která je podvodná, která klame zákazníka, která klame spotřebitele, tak musíme tu problematiku upravovat na národní úrovni národní legislativou a to se právě teď děje. Já děkuji Ministerstvu zemědělství, že s tou normou přišlo, alespoň co se týká dvojí kvality potravin, právě teď, a prosím, abychom v dalším projednávání tomu věnovali nejméně stejnou pozornost jako v prvním čtení.

Diskuse v prvním čtení se zúčastnili čtyři poslanci a poslankyně, nezaznamenal jsem ani návrh na zamítnutí, ani na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, to je pravda. V rozpravě pouze byla řeč o tom, že lhůta k projednání by byla respektována od ministra zemědělství v prodloužení o dvacet dnů, jestli jsem to dobře zaznamenal. (Od stolku zpravodajů nesouhlas.) Ne? Tak v tom případě můžeme pokračovat, a to tak, že bychom rozhodli o přikázání výborům.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 349, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 349, z přítomných 166 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale vidím přihlášku paní poslankyně Adámkové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové... (Odmlčuje se pro hluk v sále. Předsedající prosí o klid.) Já si myslím, že kvalita potravin je důležitá pro komplikace eventuální alergické - jako další výbor je výbor pro zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dobře. Je další návrh na jiný výbor? Není tomu tak.

 

Rozhodneme tedy o dalším návrhu na přikázání, a to výboru pro zdravotnictví.

Rozhodneme v hlasování číslo 350, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro výbor pro zdravotnictví. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 350 z přítomných 168 pro 133, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme tedy konstatovat, že bylo přikázáno ještě výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru.

 

Pokud nepadl, jak informoval pan zpravodaj, termín pro projednání, zůstává termín pro projednání tohoto tisku zákonný, tzn. 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 27.

 

Nyní pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, já se moc omlouvám, že ruším sněmovnu mezi body, ale udělá-li člověk chybu, má ji přiznat. Já bych se chtěl moc omluvit Patriku Nacherovi, že jsem řekl, že žádné body, vratky ze Senátu příští úterý nebo přespříští úterý nejsou, jsou tam dva body, které zůstaly z minulé schůze... Jeden. Omlouvám se mu a slibuju mu, že až to toho sedmnáctého znovu navrhne, tak přesto, že s ním nesouhlasím, tak jeho návrh podpořím jako omluvu za to, co jsem udělal. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A můžeme pokračovat bodem číslo 28. Pan ministr zemědělství a pan zpravodaj zůstali u stolku zpravodajů, což je v pořádku, protože bodem číslo 28 je

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

Jakmile se sněmovna uklidní, tak udělím slovo panu ministru zemědělství vlády České republiky Miroslavu Tomanovi, který je z pověření vlády tím, kdo bude tisk 514 uvádět. Ještě chviličku, pane ministře, až se rozpustí ony hloučky... Pokud chcete diskutovat něco jiného, než je ochrana zvířat proti týrání, tak zásadně v předsálí, páni kolegové, paní kolegyně.

Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP