(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám rozumím, pane poslanče. Potřetí během jednoho projevu žádám o klid v sále!

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Tak je potřeba ale mít právní nástroje, a samozřejmě ten paragraf, který se týká chovu v nevhodných podmínkách, je zaměřen i proti těm množírnám, tak aby to skutečně šlo potom řešit, protože on je tam vždycky problém s domovní svobodou, když to nedělají jako podnikatelé, když to dělají doma, jak se tam dostat a podobně. Takže tohle by mělo umožnit, aby se tato praxe skutečně dala potírat.

Třetí věc, kterou chci říct. Jsem přesvědčen, že jak novela trestního zákoníku, tak novela zákona na ochranu zvířat proti týrání jde správným směrem, ale opět prosím, nesrovnávejme člověka a zvíře. Navíc mezi zvířaty jsou velké rozdíly. Zvíře podle zákona na ochranu zvířat je pouze obratlovec kromě člověka, nicméně je skutečně rozdíl, jestli máte doma pejska, kočičku nebo rybičky, a je rozdíl, když je to tunový býk. Takže jenom tím chci říct, že je potřeba postupovat skutečně s určitou rozvahou a také nepřiznávat zvířatům všechna práva, která mají lidé, protože to bychom se skutečně mohli dostat do absurdních situací. Nejenom že zvířata budou dědit po svých majitelích, ale nakonec je nebudeme ani moci vodit na vodítku, protože to bude proti jejich důstojnosti a bude to omezovat jejich přirozené chování. Takže na to jen upozorňuji, že musíme mít pořád ten zdravý odstup. Úctu a chránit, ale nepolidšťovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní zpravodajka stáhla svoji přihlášku do rozpravy, takže paní poslankyně Valachová. A ještě než začne mluvit paní kolegyně, já vás počtvrté žádám o klid! (Takřka bez odezvy.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Sociální demokracie podpořila tento návrh zákona už na samém počátku skrze svého předsedu poslaneckého klubu Jana Chvojku, který je tedy spoluautorem, takže je přirozené, že tento návrh zákona podpoříme i ve finálním hlasování.

Já bych chtěla ocenit zpřísnění sankcí za týrání zvířat, i tedy jasnou reakci, odpověď na odpornou a zavrženíhodnou praxi množíren. A co se týká toho, jak se postavíme k úpravám, ke kterým jsme došli ve výborech při projednávání, tak podpoříme nejenom ten komplexní pozměňovací návrh, ale především ty návrhy C2, C3. Chtěla bych zdůraznit, že ústavně-právní výbor se na tom shodl, je tam shoda, je to kompromis. Já si myslím, že to je velmi správně. Jen bych chtěla ještě podotknout, že toto úsilí je doplněno i vládními návrhy, zejména návrhem veterinárního zákona, který aktuálně projednáváme. A jsem přesvědčena jako právnička, že ta úprava, kterou nabízíme, je komplexní a je správná.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Holomčík.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, u příležitosti projednávání tohoto návrhu bych rád ocenil to, jakým způsobem probíhala debata tady v Poslanecké sněmovně o tomto návrhu, jakým způsobem probíhalo jednání o nalezení nějaké přijatelné, kompromisní shody. To si myslím, že se ukázalo, že přestože v řadě věcí se shodnout nemusíme, tak vůle spolupracovat na věcech, které mají smysl, tady je. A ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na přípravě těch jednotlivých návrhů.

Co už mi takovou radost nedělá, je to, jakým způsobem probíhala debata k tomuhle návrhu... ta veřejná debata. Mě strašně mrzí, že tady v podstatě celá ta práce na hledání shody byla o tom, že jsou dva nějaké, a nutno říct relevantní, pohledy na trestní právo, které prostě byly v nějakém střetu, a my jsme hledali nějakou shodu, nějaký kompromis. Já upřímně chápu, že lidé, kteří každý den ve své praxi přicházejí do styku se zvířaty, která byla týrána, to berou emotivně. Já to upřímně chápu. Co se mi nelíbí, že si tohohle chytli někteří politici, kteří ani nejsou v této Sněmovně a rozjeli si na tom poměrně obskurní formu osobní kampaně.

Ano, k politice patří nějaká míra zjednodušování. Ano, k politice patří i nějaká hra s emocemi, ale to zjednodušování přece nemůže jít až do roviny nějaká demagogie, dezinterpretací, polopravd a lží. Ta, řekněme, hra nebo práce s emocemi nemůže jít do roviny apelu na nejnižší půdy. A to se bohužel stalo. Mě to velmi mrzí, protože já od začátku podporuji smysl tohoto návrhu, podepsal jsem jak ten původní návrh, tak i vlastně ten kompromisní pozměňovací návrh, a ještě jednou opakuji, že mě to velmi mrzí, protože nejde jenom o tuhle věc. Pokud akceptujeme to, že budeme zaplevelovat veřejnou diskuzi, kdy se střetávají dva naprosto relevantní argumenty, nebo argumentační proudy, a pokud budeme zaplevelovat lží a apelem na nejnižší pudy, tak to je vlastně konec diskuze. Zakladatel, otec a první prezident našeho státu Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracie jest diskuzí. My pokud připustíme, že zabijeme diskuzi o relevantních problémech, tak vlastně tím zabíjíme demokracii jako takovou. A já doufám, že to, co se dělo při projednávání tohoto zákona v té veřejné diskuzi, nebude standardem, protože by to bylo velice smutné.

Každopádně bych si vás dovolil, vážené kolegyně a vážení kolegové, poprosit o podpoření jednak pozměňovacího návrhu A, to je ten první, komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru, a pozměňovací návrhy uvedené jako C, které předkládala paní kolegyně Adamová Pekarová, zejména pak pozměňovací návrhy C2 a C3. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu na záznam několik omluv. Omlouvá se: od 9.30 do 11.00 z pracovních důvodů pan poslanec Daniel Pawlas, mezi 9.30 a 10.00 z pracovních důvodů pan poslanec Jakub Michálek, poslanec Bohuslav Svoboda od 9.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Hájek od 16.00 z důvodu zahraniční cesty.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Zdá se, že tomu tak není, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Takže pan poslanec Feri za navrhovatele.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, za navrhovatele, za skupinu poslanců, se sluší poděkovat, protože tady to byla čistá politická práce a čistá snaha dosáhnout nějakého kompromisu, který povede k tomu, že se podaří bojovat s týráním zvířat, s množírnami, zkrátka tady s těmi škodlivými společenskými jevy. Nešlo o to, jestli to byli poslanci z koalice, nebo z opozice, byla to skutečně čistá politická práce a myslím, že jsme dosáhli nějakého uspokojivého kompromisu. Je nutné říci, že kompromis to byl z obou stran, a musím zrelativizovat obavy, že by tento návrh měl například nějaké zásadní dopady například do zemědělství, do chovů. Skutečně ne. Ty skutkové podstaty jsou tak přesně specifikovány, aby se toto nestalo, a prosím, nenechte se zviklat nějakými panickými a nějakou šikmou plochou, nějakými argumenty, že kam to půjde dál třeba. Skutečně ne. Tady to je kompromis pro ty dva proudy zastoupené v ústavně-právním výboru i tady na plénu Poslanecké sněmovny a věřím, že ty důležité návrhy z těch předložených budou schváleny.

Ještě jednou vám všem velmi děkuji, děkuji paní zpravodajce i všem, kteří se na tom podíleli, a všem, kteří budou hlasovat pro.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, závěrečné slovo má paní zpravodajka.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, já jenom ještě teď jako trestní právník toho využiji a chci vám pro připomenutí předtím, než budete hlasovat, protože tady zaznívají napříč sálem obavy na poslední chvíli, citaci toho navrhovaného § 302 a. Je to bod C3, který budete hlasovat spolu s C2, pokud si odsouhlasíme tu proceduru. A je to chov zvířat v nevhodných podmínkách. Já jenom ocituji základní skutkovou podstatu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP