(9.30 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem myslela, že nebudu vystupovat, ale když tady vystoupil pan kolega předseda ústavně-právního výboru poslanec Benda, tak samozřejmě mám povinnost vám k tomu říci aspoň dvě tři poznámky.

Samozřejmě obsahově s ním souhlasím, že tím zpřísňujeme trestní represi teď v rámci toho dost pracně získaného souhlasu, nebo kompromisu na ústavně-právním výboru, způsobem, který není optimální. Nicméně v politice jsem se naučila jednu věc, že sliby se moc na jedné straně nedodržují, na druhé straně že se to nevyplácí. A my jsme si právě tím svým hlasováním v ústavně-právním výboru něco řekli. Řekli jsme si, že půjdeme na určitý kompromis, protože jsme vyšli vstříc části naší veřejnosti, která volá ne po exemplárních, na to bychom nepřistoupili. Ten kompromis je v tom, že exemplární trestání těch, kteří týrají zvířata, zavádět nebudeme, nicméně na zpřísnění, které bude znamenat takový zdvižený ukazováček pro všechny, kteří by chtěli týrat zvířata a mysleli by si, že si toho veřejnost, orgány činné v trestním řízení a další nevšimnou, nebo když si toho všimnou, tak to bude otarifováno - dovolte mi tenhle výraz pro srozumitelnost - těmi nejnižšími sazbami.

Domluvili jsme se také oproti tomu návrhu, který jsme původně podali s panem poslancem Bendou, že ten kompromisní návrh, který zavádí dvě nové skutkové - resp. jedna skutková podstata, kde se zpřísňují ty sazby, týrání zvířat, a ta 302a, tam se dokonce zavádí nová skutková podstata, chov zvířat v nevhodných podmínkách, že je také odsouhlasíme. (V sále je velmi hlučno.)

Čili já vás prosím, abychom dodržovali - nechci říci politické dohody, ale spíš věcné dohody, ke kterým jsme pracně dospěli. Já samozřejmě tam, kde ústavně-právní výbor nepřijal stanovisko, což bylo u zvyšování trestních sazeb u některých trestných činů a budu číst třeba "stanovisko nebylo přijato", tak budu proti tomu, aby se zvyšovaly ty sazby. Ale u toho, co jsme se dohodli, byť někteří z nás, jako třeba ti, co dělají trestní právo - hlásím se k tomu - tím nejsou nadšeni, tak přesto pro to ruku zvednou, protože takhle zněla dohoda. Myslím si, že když se na něčem dohodneme, odsouhlasíme si to v ústavně-právním výboru, že bychom měli potom tu dohodu držet. Samozřejmě každý poslanec má právo jako politik se potom v rámci třetího hlasování rozhodnout, jak chce a jak mu to jeho svědomí a politická odpovědnost přikazuje. Nicméně já jsem vás na to chtěla upozornit, protože tady vystoupil pan poslanec Benda, který, zdálo se mi, měl potřebu trošku rozvolnit ten závěr, ke kterému jsme dospěli a který vám za chvíli budu předčítat jako zpravodajka tohoto tisku a zpravodajka za ústavně-právní výbor. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nechtěl jsem paní poslankyni přerušovat, ale úroveň hluku je v sále nad míru. Já vás poprosím opravdu o klid. Je zde faktická poznámka, paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD bych chtěla říct jenom to, že jsme rádi, že se tento návrh zákona dostal až do třetího čtení. Zpřísňuje tresty za týrání zvířat a hnutí SPD je spolupředkladatelem tohoto zákona. A proto jsem chtěla říct, že jej plně podpoříme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Výborný do rozpravy, poté pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás znova přeruším. Opravdu prosím o klid v sále. Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí, umožněte vystoupení svému kolegovi. (Bez odezvy.) Ještě jednou prosím o klid! Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já bych chtěl navázat na to, co říkal kolega Marek Benda i paní kolegyně Válková, a chtěl bych požádat Sněmovnu o podporu toho poměrně složitě a dlouze dojednávaného kompromisního návrhu pod písmenem A z ústavně-právního výboru, a to z celé řady důvodů. To, kvůli čemu ten zákon projednáváme, to znamená zamezit té skutečně odsouzeníhodné praxi různých nelegálních množíren, tak to samozřejmě ten kompromisní komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru řeší a je to správně, je to dobře. Nicméně v okamžiku, kdy tam máme ty další jednotlivé návrhy, kde se zpřísňují trestní sazby, tak bych jenom rád upozornil na to, že v okamžiku, kdy budeme např. u toho nového trestného činu, to je chov zvířat v nevhodných podmínkách, tu sazbu de facto dávat na stejné úrovni, jako je týrání svěřené osoby, tak to nepovažuji za rozumné. Tady skutečně, a nakonec je to, připomínám, i stanovisko Nejvyššího soudu - zavírání těch nůžek u trestních sazeb, u trestných činů proti životu a zdraví a tady v případě týrání zvířat, že to skutečně není ta správná cesta. Pojďme prosím tedy podpořit to, co jsme dojednali velmi dlouze na ústavně-právním výboru, a nejděme touto extrémní cestou, tak jak to vyplývá z těch pozměňovacích návrhů pod písmenem C. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové... (Odmlka pro přetrvávající hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou prosím o klid! Nechci jmenovat, opravdu, máte-li něco k řešení, běžte do předsálí, ať může mluvit pan kolega.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Já si dovolím zopakovat některá slova, která tady padla z mé strany ve druhém čtení. To první je, že tento zákon mě samozřejmě zajímal z odborných důvodů, protože jsem jako úřední veterinární lékař, který má specializaci od Ústřední komise pro ochranu zvířat... (Další odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Zvoní.) Není to Ježíšek. Prosím o klid v sále! Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: ... vykonával i státní veterinární dozor nad ochranou zvířat proti týrání a věnoval jsem se tomu i v rámci své vědecké činnosti.

Chci k tomu říct, že ten komplexní pozměňovací návrh je skutečně ne snad ani kompromisní, ale skutečně vyvážený. Všechny odborné připomínky, které já osobně i kolegové, se kterými jsem to konzultoval, včetně odborníků z veterinární a farmaceutické univerzity, tak se všemi těmi připomínkami bylo vypořádáno.

A k tomu, co říkal vaším prostřednictvím Marek Benda. Já jsem také byl zaujat právě tím trestným činem nevhodného chovu v podmínkách, nebo chovu v nevhodných podmínkách, ale je potřeba se tam podívat, že je tam odkaz na paragraf, který definuje, ve kterých vybraných případech se to považuje za chov v nevhodných podmínkách. Kdyby tam byla pouze definice "v nevhodných podmínkách" bez dalšího upřesnění, tak by to skutečně byl veliký problém a v podstatě, pokud by to takto vágně bylo pouze dáno, tak to je v zásadě naprosto nepřijatelné. Nicméně tím, že je to tam poměrně úzce definováno, že to musí být organizované, že to musí být úmyslné apod., tak já jsem přesvědčen, že je to poměrně úzce vymezeno tak, aby se s tím dalo pracovat i v rámci trestního řízení. (Hluk v sále trvá.)

Já osobně tedy podporuji, i přesto, že jsem skutečně byl zaujat tímto paragrafem, myslím si, že tak jak je to definováno a jak je ten komplexní pozměňovací návrh napsán, tak přestože chápu obavy kolegy Marka Bendy, já osobně určitě podpořím tento komplexní pozměňovací návrh.

Druhá věc. Také bych se přimlouval, abychom v rámci trestů skutečně se nepřibližovali tomu, aby byly jednoznačně srovnatelné tresty na činy, které jsou vůči člověku nebo lidem, a proti zvířatům. Takže o to bych také poprosil, protože samozřejmě jsme lidé a měli bychom se skutečně k živým tvorům chovat dostatečně s úctou jako k božímu stvoření a skutečně týrání, které je často způsobeno i tím, že ti lidé nejsou úplně zdrávi, kteří se toho... (Další odmlka pro hluk.)***




Přihlásit/registrovat se do ISP