(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já chci ještě zareagovat na pana kolegu Nachera prostřednictvím pana předsedajícího. Ono se nejedná jenom o podmínky, protože tady mluvíme čistě o tom, že ten pozměňovací návrh obsahuje možnost zákazu. Možnost zákazu vůbec užívat to osobní vlastnictví a tuto službu poskytovat v určitých obdobích. A všechny ty lhůty jsou dány zákonem o obcích, protože se zase bavíme o nařízení obce. Což znamená, je to i nedostatečná lhůta pro ty vlastníky i pro ty, co mají třeba objednáno to ubytování, a jakým způsobem na to rychle reagovat. Myslím si, že by to mělo být promyšlenější. Já jsem tady na začátku hovořil o tom, že pojďme se bavit o podmínkách, protože jsme si vědomi toho, že to v určitých oblastech, lokalitách, v centru Prahy, v určitých bytových domech způsobuje problémy. Ale tímto způsobem dávat takovouhle širokou pravomoc radě obce, jak zasahovat do osobního vlastnictví, je skutečně nad rámec nějakého i podle mě rozumného uvažování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já to nechci zbytečně natahovat, jenom drobné reakce. Principem subsidiarity jsem myslel samozřejmě přesun ze strany státu do obce, to znamená, v tomhle případě hlavního města Prahy. My jsme si to pak s paní starostkou tam řekli. Otázka dalšího by byla změna statutu hlavního města Prahy.

Pokud jde o ten navržený pozměňovací návrh, tak já jsem to říkal ve druhém čtení. Ten původní byl pod číslem 2570 a tam skutečně byla vyhláška. Nicméně podle dohody legislativců ze strany hlavního města a Ministerstva pro místní rozvoj vznikla dohoda, nebo respektive vznikla hrozba, že by ten návrh byl protiústavní. Proto se to změnilo a já jsem to načetl pod číslem 3730. Změnilo se to v to nařízení z té vyhlášky. Ale princip toho zmocnění tam je skutečně rok. To, že v inovované podobě tam je měsíc, to je pravda, ale to jsem také ve druhém čtení řekl.

Jinak ještě krátká reakce ke kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tak já si myslím, že to je přece právo každého poslance se tady i někoho ptát, vy se nás taky ptáte. Tak já se legitimně ptám kolegů z pirátské strany minimálně na to, jak se k tomu postaví, protože mají primátora. To mi přijde fér právě proto, že mě tady všichni peskujete, že jde jenom o Prahu. To je přece odpověď. Jde jenom o Prahu, oni mají primátora. A zatím to tady obhajuju jenom já a Hana Kordová Marvanová. To mi přijde legitimní, to mi zase nevyčítejte, že se nemůžu zeptat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že pan poslanec Profant je přihlášen do rozpravy, a nyní prosím pana poslance Feriho s faktickou poznámkou, která je v tuto chvíli poslední. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už z některých vystoupení cítím, že se to stane velmi brzy politickým tématem číslo jedna. Myslím výsledek tady toho hlasování. A proto vystupuji, poněvadž nechci, aby ta debata byla, že ten, kdo nepodpoří pozměňovací návrh pana kolegy Nachera prostřednictvím pana předsedajícího, považuje současnou právní úpravu Airbnb za naprosto v pořádku. To vůbec není pravda. Já si myslím, že pronajímatelé by měli dostát svým veřejnoprávním povinnostem, poplatkovým povinnostem. Myslím si také, že sousedé by měli mít jasnou možnost se bránit například žalobou posesorního typu, to znamená žalobou z rušené držby.

Ale nemyslím si, že je v pořádku přijímat takto zásadní opatření pozměňovacím návrhem. Kvůli pár slovům tady přijímáme celé zákony a procházíme celý legislativní proces. A jsou to drobnosti. A najednou tady máme naprosto klíčovou věc - hovořím taky jako pražský poslanec - a dává se to tady drobounkatým pozměňovákem jako přílepek. To nepovažuji za úplně vhodné. (Silný hluk v sále.)

A co se týče otázky nařízení nebo vyhlášky. Nemyslím si, že by vyhláška byla protiústavní. A myslím si, že když přijmeme tady to, tady ten návrh, který významně omezuje držbu vlastnického práva jako úplného právního panství nad věcí, tak bude protiústavní to, co tady přijmeme, a velmi se dostaneme do konfliktu s Ústavním soudem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek. A já poprosím o klid v sále. Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, faktickou poznámkou reaguje řečník na průběh předchozí rozpravy. Takže pan kolega Nacher se mě ptal, jak se stavím k Airbnb. Já to velmi rád připomenu. Já jsem předložil několik návrhů k Airbnb a bohužel kvůli hlasům ANO v této Poslanecké sněmovně nebyly schváleny. Dokonce jsme je předložili spolu, prostřednictvím předsedajícího Patriku, takže si to určitě dobře pamatuješ. A bohužel Ministerstvo financí nezajistilo tu efektivní regulaci, aby ty poplatky odvádělo přímo Airbnb. A já si myslím, že efektivní regulace je finanční regulace na prvním místě. Pokud neuděláme finanční regulaci, tak něco zakazovat nebo přikazovat nepovažuji za úplně šťastné.

Na druhou stranu v Praze jsou specifické podmínky, a byť ten pozměňovací návrh není úplně domyšlený, jsou tam nějaké nedostatky, tak je to delegováno na samosprávu a ta si bude moci rozhodnout, v jakém rozsahu to uplatní nebo neuplatní. A já věřím, že naše samospráva je v tomhle rozumná a je to bez ohledu na politickou reprezentaci. Existuje tedy přezkumný mechanismus prostřednictvím Ministerstva vnitra, respektive Ústavního soudu, takže to není žádná bezbřehá kompetence, která by neměla žádnou kontrolu.

Takže z tohoto důvodu já ten pozměňovací návrh, který se týká možnosti obce vydat nařízení, kterým reguluje ubytování, podpořím. Ale tím nepředjímám jakkoliv diskuzi v rámci hlavního města Prahy. Tam je to o tom, aby si oni vydiskutovali, aby to nezasahovalo do oprávněných zájmů vlastníků, do vlastnického práva, nějakým excesivním způsobem, ale skutečně to vyřešilo ty sousedské problémy.

Taky jsem chtěl připomenout, že v rámci ústavně-právního výboru jsme schválili jeden pozměňovací návrh, který určitým způsobem posiluje práva sousedů, a taky jsme se dohodli s Ministerstvem pro místní rozvoj, že k tomu vydá návod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a nyní paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Čižinský s faktickými poznámkami. Znovu poprosím o klid v sále. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy chtěla poprosit paní doktorku Kordovou Marvanovou, jestli by mi mohla odpovědět na tu otázku, jak se to bude prokazovat, jak se to bude vymáhat. Protože pokud to tedy je nařízení, tak tady nepředpokládám, že to bude správní řízení, že tedy by někdo posílal nějaké upozornění, probíhalo nějaké místní šetření poté, co se nám podaří doručit vůbec to, že někdo ten byt musí zpřístupnit. Prostě mě zajímají ty technikálie, jak se to fakticky bude vymáhat, jak to bude probíhat. Protože já jsem ta poslední, která bych si přála, aby se tady obnovily nějaké uliční výbory, kde lidé prostě budou udávat jeden druhého. A pokud tedy na té radnici bude důvodné podezření, že někdo takto ty byty přes nařízení rady pronajímá, tak jak se bude doručovat korespondence, jaké tam budou lhůty. Jestli jste o tom přemýšleli v této rovině. Protože to si myslím, že by nás jako zákonodárce mělo zajímat. Protože dávat tedy nějaké zmocnění v podobě nařízení radě, v tuto chvíli tedy hlavně hlavního města Prahy, pokud se zároveň Zastupitelstvu hlavního města Prahy nezmění statut a zákon o hlavním městě Praze, tak vidím, že tady budeme zase bezzubí, a naopak to v té společnosti vyvolá ještě další otazníky a bude i ze strany těch nájemníků, o kterých jste tady mluvili a které chcete hájit, činěn větší tlak na ty malé samosprávy, které s tím ale bohužel fakticky nebudou moci vůbec nic dělat nadále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si upozornit, že paní navrhovatelka byla již před vaším předchozím vystoupením přihlášena do rozpravy a čeká na tu možnost pravděpodobně odpovědět.

Pan ministr Plaga se nám omlouvá z dopolední části jednání z pracovních důvodů.

A nyní dvě faktické poznámky, ještě pan poslanec Dolínek a pan poslanec Čižinský. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP