(11.10 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Ty argumenty, které se většinou v debatě o omezování Airbnb vyskytují, jsou takové trošku na vodě. Když tady zmocníme radu, aby vydala nařízení, a tím pádem řekla, že v nějakém období - mimochodem, co to je období, je to deset dnů, dvacet dnů, je to celé léto? Co když si hoteliéři zlobbují nějakou městskou radu, nedej bože, a ta to zakáže na jedenáct měsíců? Tak co? Je to v pohodě, nebo to má rdousicí efekt? Já si myslím, že to má rdousicí, efekt a myslím si, že Ústavní soud by takový návrh okamžitě smetl ze stolu. Ale je to skutečně úleva pro ty ostatní vlastníky sousedních bytových jednotek, když po 60 dnů v roce např. budou mít klid, a pak tam bude ten nepořádek?

Netvařme se, že vlastníci nemovitostí za současné situace nemají žádné soukromoprávní nebo veřejnoprávní nástroje, jak se bránit tomu, že se vedle nich v bytě koná na Airbnb nějaký mejdan. Ty nástroje tady jsou, ať už je to ta policie. To, že tady zmiňujeme, že to tak jako nefunguje, tak to je potom výtka samozřejmě na tu samosprávu, aby si tu městskou policii nějakým způsobem lépe pohlídala, je-li to tak zásadní problém v tom daném místě. Stejně jako jsem tady zmínil už nástroje soukromoprávní. Čili přílepkem tady přijímat něco, co má rdousicí efekt a co - nedovedu si představit odůvodnění nebo nález Ústavního soudu, kde by se v tom odůvodnění vypořádával s tím, že toto je prostě v souladu s čl. 11 Listiny, že to je v pořádku, že to můžeme takto široce udělat, připravit, a ještě za takto nestandardních legislativních podmínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy čtyři další faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Michálek, poté pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já vaším prostřednictvím k panu poslanci Čižinskému. Ona není veřejná moc jako veřejná moc. Veřejná moc je mocí zejména státní, pak samozřejmě i obce jako veřejnoprávní korporace disponují nějakým oprávněním, ale tady skutečně je pochybnost, jestli tímto subjektem by měla být rada. Protože pan kolega učil latinu, takže to můžu říct tak, jak to stojí tedy v římském právu: secundum et intra legem - vždy pouze v mezích a na základě zákona. A o tom se tady bavíme. A zatím mi nikdo nebyl schopen říct, jakým způsobem a na základě jakých sankcí, na základě jakých oprávnění někdo bude chodit k těm lidem do bytu a fyzicky je v těch bytech kontrolovat. Žádné takové oprávnění, žádný takový zákon, který by toto umožňoval, tady není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní navrhovatelka se v tuto chvíli přihlásila i k faktické poznámce, takže je třetí. Pan poslanec Michálek, pan poslanec Nacher, poté paní navrhovatelka. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dovoluji si požádat o přestávku 25 minut na poradu poslaneckého klubu Pirátů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já tomuto návrhu vyhovím, pokud s tím není nějaký... Já se omlouvám, bohužel tato možnost tu není, takže nyní pauza na poradu poslaneckého klubu Pirátů. Přerušuji toto jednání do 11.38 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP