(Jednání pokračovalo v 11.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat po přestávce na poradu poslaneckého klubu Pirátů, kteří již přicházejí. Nevím, jestli nám chtějí s přednostním právem sdělit stanovisko, nicméně pokud tomu tak není, tak se nyní vrátíme k faktickým poznámkám. Jako první je zde s faktickou poznámkou přihlášen... Ta vlastně proběhla, takže nyní prosím pana poslance Nachera, který je přihlášen s faktickou poznámkou. Pokud pan poslanec Nacher není v tuto chvíli přítomen, tak faktická poznámka propadá a měla by s faktickou poznámkou vystoupit paní navrhovatelka, kterou jsem již zahlédl, přihází, takže počkáme. Tak, prosím paní navrhovatelku, která je nyní přihlášena s faktickou poznámkou. Teď na vás přišla řada s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Profant. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Já jsem chtěla jen stručně faktickou poznámkou reagovat na některé dotazy a hlavně upřesnit nebo ujasnit, že návrh, který zde přednesl a předložil pan poslanec Nacher, vlastně vznikl na základě široké dohody hlavního města Prahy, za které jsem tedy jednala já, a Ministerstva pro místní rozvoj, protože obdobný návrh tady už byl. Padl v souvislosti s projednáváním zákona o místních poplatcích, ale byl legislativně a ústavně neschůdný. Proto jsme, protože tento návrh jako Praha podporujeme, požádali o pomoc pana poslance Nachera a po nezbytných legislativních úpravách tento návrh byl skutečně zkontrolován a přepracován na základě stanoviska odborníka na ústavní a správní právo z Legislativní rady vlády a také s legislativou jak magistrátní, tak Ministerstva pro místní rozvoj. Tak vznikl ten upravený návrh, který pan poslanec Nacher předložil. Já mu za to děkuji, protože je to dlouhodobý problém a bohužel se ho nepodařilo vyřešit v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích, proto ho řešíme nyní. Pokud se ho nepodaří vyřešit, nezbude Sněmovně, samozřejmě případně vládě, než aby urychleně se tím opět zabývala.

K těm dotazům, které tady padly. Tak pokud jde o vymáhání dodržování těch povinností, tak nařízení rady, které by bylo vydáno, vlastně reguluje státní správu a dodržování povinností podle živnostenského zákona je v pravomoci kontrolovat, je v pravomoci živnostenských úřadů, což jsou jednotlivé živnostenské úřady třeba v Praze městských částí. Samozřejmě ty nástroje nejsou úplně dokonalé, ale to vyplývá z toho, že obecně pokud se děje podnikání v bytě a byt je uzavřený prostor, nelze prolomit tedy ochranu soukromí, tak nelze do toho bytu vstoupit. Nicméně kontrolu by prováděly standardně (upozornění na čas) živnostenské úřady.

Poslední poznámka. Já bych moc prosila, pokud byste to vyřešili teď v tomto zákoně, ušetříte si budoucí debatu problému - (Místopředseda Pikal: Jste ještě přihlášena do rozpravy, takže ještě bude možnost vystoupit.) - který je opravdu masivní ve velkých městech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Profant a poté pan poslanec Nacher, jestli můžeme takto. Takže prosím pana poslance Profanta. Pan poslanec Profant stahuje, takže prosím, pan poslanec Nacher. Poté se dostaneme zpět do rozpravy, možná.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, já jen dvě stručné poznámky. Zaprvé nemůžu nereagovat na ta slova, která tady řekl zpravodaj, kolega Dolínek, protože ono to pak vypadá skutečně, že člověk tady něco někde načetl na poslední chvíli a podobně. První verze návrhu zmocnění pro obce jsme připravovali s odborem legislativy na magistrátu ještě za předchozí rady, když byl kolega náměstek. A tam bylo tenkrát, to musím přiznat, že by to zmocnění směřovalo k vyhlášce, nikoliv k nařízení. Pak došlo k tomu, co říkala tady Hana Kordová Marvanová. Tolik jen z hlediska nějakého časového.

Jinak poslední k tomu a pak už asi pojďme hlasovat, protože se točíme podle mě v kruhu. Souhlasím s tím samozřejmě, vlastnictví je nedotknutelné. Nicméně platí to, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. Je potřeba si uvědomit to, že i ten vlastník, který tam skutečně bydlí, má nějaká svá práva. Když se potom zeptáte těch lidí, tak samozřejmě pro ně se ta situace mění, znatelně. Z hlediska nákladů, nepořádku, z hlediska všech těch věcí, které s tím bydlením samozřejmě souvisí. A já jsem tady neslyšel, snad s výjimkou samozřejmě předkladatelky a kolegy Čižinského, že by někdo řekl, že i tito lidé mají nějaká práva. I ten, kdo tam bydlí. Ještě kolega Ferjenčík to řekl. Tak přece je to o tom vyvažování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP