(11.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Vy tady vymýšlíte nesmyslný průvodcovský zákon a ten problém je zase ten, že ti lidé akorát neplatí daně! Oni stojí s deštníkem, slibují lidem, že je zadarmo provedou Prahou, no a potom v nějaké restauraci na závěr oni jim platí spropitné, které nedaní. Kdyby to danili, tak je to jiný marketing a zkrátka služba jako kterákoliv jiná. Čili český stát a poslanci tady vládní, místo aby tlačili na ministryni financí a Ministerstvo průmyslu a nevím, kam všude to spadá, aby se z toho platily daně a bylo to normální podnikání jako každé druhé, tak tady vymýšlíte nesmyslné zákony, že tamhle přijde nějaké obecní zastupitelstvo a budou lidem zakazovat, kdo smí pronajímat a kdo nesmí. To samozřejmě pak hraničí s tím, že řada obecních rad jsou lehce jurodivé. Tamhle pan poslanec Čižinský má klimatickou nouzi, no tak klidně taky pak dokáže určovat lidem, kdo smí pronajímat byt a kdo nesmí. To přece jsme pak na hraně vyvlastňování.

Čili vraťme meritum tohoto zákona k tomu, o čem je, to znamená, každý ať podniká, jak umí, v rámci zákona, ale platí z toho daně. Tím bude celý problém vyřešen, ale nikoliv tímto komickým přílepkem k úplně jinému zákonu, abychom řešili takto vážný problém. Čili stojí to za to, ať to vláda načte, ať se tady do krve hádáme a přijme se nějakým způsobem opatření, které jim to bude upravovat, chránit slušné české pronajímatele, chránit hotely atd.

No a poslední věc. Tak snad aspoň tamhle na té části politického spektra ctíme soukromé vlastnictví. (Ukazuje doprava.) Tak přece ten majitel má právo taky říkat, co se s tím domem děje. Čili když tam např. někdo dělá nepořádek a podobně, tak majitel má právo mu to zakázat, nebo společenství vlastníků apod. Čili zase do toho nechat zasahovat státní moc je špatně.

Takže abych to shrnul: Trikolóra si přeje, aby se problematika Airbnb, Uberu a dalších věcí dostala na jednání Sněmovny. Pakliže to nikdo jiný nepředloží, tak my to zdvihneme, ale rozhodně odmítáme, aby tady nějakou klakou pražského magistrátu to sem přinesl jeden poslanec a dělal tady takovéto zmatky. A v této podobě to nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní přihlášky z místa. Jako první paní navrhovatelka, poté pan poslanec Profant. Takže teď prosím máte možnost neomezeně vystoupit k věci. Prosím.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Děkuji. Já jsem chtěla ještě dokončit to, co jsem nestihla v té faktické poznámce, to se omlouvám. Reagovat na výhrady, proč je to důležité. Není to žádná klaka magistrátu. Je to celostátní problém, problematika sdíleného ubytování, které na rozdíl od různých světových metropolí a zemí u nás nemá dostatečný regulatorní rámec. Nemá skoro žádný. Proto se to vyvíjí způsobem, který je kritizován úplně všemi.

Já jsem ráda, že tady i od těch, kteří třeba nepodpoří pozměňovací návrh Patrika Nachera, zaznělo, že ten problém se musí řešit. Samozřejmě že vy rozhodnete, jestli podpoříte návrh pana poslance Nachera, který podporujeme a vzešel z dílny ve spolupráci s magistrátem, nebo ne. Ale pokud by ten návrh neprošel, tak bych se velmi přimlouvala za to, aby si skutečně vláda a paní ministryně pro místní rozvoj zejména zřejmě vzaly za úkol předložit co nejdříve změnu příslušných předpisů, což by zahrnovalo nejen třeba podle principu subsidiarity zmocnění pro obce nějak regulovat tento typ podnikání, ale také třeba, že by se posílily pravomoce obyvatel v domech. Což by bylo možné novelou občanského zákoníku.

Já se domnívám, že opravdu samozřejmě dílčí změny cestou pozměňovacích návrhů nemusí vést ke komplexnímu řešení. Ale v tuto chvíli, když máme, nebo máte na stole pozměňovací návrh pana poslance Nachera, tak bych chtěla říct, že je to řešení, které je standardní ve světových metropolích. Je právě s podivem a ptají se nás, i když sem přijíždějí ze světa, proč neřešíme problém Airbnb, který řeší Berlín, Barcelona, New York, Paříž a další země. A my jim těžko vysvětlíme, že jako obec nemáme žádnou pravomoc. Já si myslím, že toto je chyba, že ten princip subsidiarity by velel k tomu pravomoc městům a obcím dát, tedy nejen Praze, není to návrh jenom pro Prahu. (V sále je hlučno.)

A ten problém, který se týká řady lidí, tak já bych chtěla zdůraznit, že on se netýká jenom třeba sousedů, kteří bydlí v domě a obývají tam byt dlouhodobě a dům se jim mění v hotel a oni nejsou schopni ten byt užívat jako byt pro bydlení. To znamená, že je zapotřebí chránit jejich práva. Jejich práva vlastnická. Tedy ti, co říkají, že omezujeme vlastnická práva těch majitelů bytů, co využívají službu Airbnb, tak -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Omlouvám se, já vás přeruším a požádám kolegy o větší klid, tak abychom mohli pokračovat důstojně a slyšeli se. Prosím.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Takže ta vlastnická práva těch, kteří využívají své byty prostřednictvím Airbnb ke krátkodobým pronájmům, řekla bych, že jsou dnes extendována na úkor vlastnických práv jiných vlastníků bytů v domech. A to není vyvážené. Možná, že kdyby se dostala ta věc před Ústavní soud, že by uznal Ústavní soud, že tady jsou i vlastnická práva těch dalších.

Druhý problém, který se tím řeší, je otázka vylidňování centra. Je to velmi negativní jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska kvality života ve velkých městech, pokud dochází k masivnímu vylidňování center, kdy lidé už tam nebydlí, mizí tam služby, mizí tam běžné podnikání, protože samozřejmě mizí tam obchody a běžné služby pro běžné obyvatele. To vylidňování center je negativní jev, proto to také světové metropole řeší.

A poslední poznámku jsem chtěla ještě znovu doplnit. Tady opakovaně paní poslankyně Černochová se ptala na otázku, kdybychom měli tu pravomoc a mohli vydat nařízení rady, jak by to bylo vymáháno. Jakými nástroji. Ty nástroje neříkám, že jsou dokonalé, ale není a nemůže být naší ambicí tady zlepšovat za pochodu živnostenský zákon nebo správní řád. Ale protože by to byl výkon státní správy, tak by kontrolu dodržování nařízení prováděly živnostenské odbory a k tomu by využívaly svých pravomocí, které právě mají podle živnostenského zákona a správního řádu. Ony i dnes provádějí kontroly. Provádějí kontroly, jestli jsou plněny stávající povinnosti. To znamená, každý, kdo chce pronajímat byt přes Airbnb a podobné platformy, musí nahlásit živnost, tedy musí mít živnostenské oprávnění. Musí mít nahlášenu provozovnu a živnostenský odbor je oprávněn toto kontrolovat. Samozřejmě vím, že vzhledem k tomu, že to je soukromý prostor a není s tím spojeno právo vstupu do obydlí pro pracovníky živnostenského odboru, že to je problém. Ale je to problém obecný. Proto ale nebudeme rušit třeba v živnostenském zákonu to, že je pro provozování nějaké živnosti v bytě zapotřebí splnit nějaké náležitosti, které pak za třeba nedokonalé situace kontroluje živnostenský odbor. Ale přemýšleli jsme nad tím takto a ten návrh byl zkonzultován vlastně i s živnostenskými odbory, že jsou schopny tu kompetenci vykonávat. Samozřejmě nemohou vstupovat do obydlí.

A ještě závěrem chci říct, že jsem ráda za tu debatu. Ona je to debata nad tím zákonem nejen o průvodcích, to byla jedna část debaty, v té poslední fázi o pronajímání bytů přes Airbnb a podobné platformy. Obojí se týká cestovního ruchu. Jsem ráda za tu debatu, ať už hlasování dopadne jakkoliv, protože vidím tady vůli ty problémy řešit. A doufám, že se Sněmovna na závěr na něčem shodne, aby ten návrh v nějaké podobě mohl projít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní přerušíme rozpravu faktickou poznámkou paní poslankyně Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já chci poděkovat paní radní Kordové Marvanové za odpověď. Její odpovědi jenom potvrdily moji domněnku, že skutečně žádný pořádný právní nástroj by ty obce nezískaly, protože pokud by tyto kontroly prováděl živnostenský odbor, tak jsme ve správním řádu, jsou tam lhůty, je tam doručování, není tam ani v takovýchto případech fikce doručení, takže fakticky by to znamenalo, že živnostenský odbor napíše zprovozněte, v uvozovkách, provozovnu, pokud se o něčem takovém dozví. A možná za dva měsíce, pokud ten člověk bude využívat všech lhůt, tak se fakticky do té provozovny dostane. Ale pokud to bude provozovna. Pokud to provozovna nebude a bude to jenom byt a bude to nelegální, protože to nebude nahlášené jako provozovna, tak se tam stejně nedostane. Takže ten návrh je bohužel bezzubý, tudíž ho tedy podpořit nemohu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP