(12.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Na druhou stranu se i já nabízím se svými zkušenostmi dlouholeté komunální političky, a dokonce jsem i s paní radní Kordovou Marvanovou seděla v jednom zastupitelstvu a v jedné koalici před nějakými šestnácti lety, kdy ona dělala bytovou problematiku a já jsem dělala majetek. Takže se nabízím k tomu, že určitě já i náš živnostenský úřad prostřednictvím pana tajemníka se do té diskuse zapojíme tak, aby se připravil návrh, který skutečně vyřeší problémy, které nás v obcích trápí a pro které chceme najít řešení, protože samozřejmě i my chceme stát na straně nájemníků, ale i těch vlastníků, kteří jsou dotčeni těmi provozy, které bohužel v těch bytech probíhají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V rozpravě je z místa přihlášen pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne. Asi před hodinou nás vyzval pan kolega Nacher, ať se vyjádříme k tomu, jaký je náš názor k tomuto zákonu. Názor poslaneckého klubu Pirátů se vlastně nemění od začátku, od té doby, co jsme to poprvé projednávali na klubu. My jsme přesvědčeni, že pravomoc regulovat průvodce má mít samospráva. Ať si samospráva určí, jak to chce, jestli to chce, za jakých podmínek a tak dále. My si nemyslíme, že vytváření jakýchkoli cechů a podobně je dobře. My si myslíme, že podnikání by se mělo podporovat, a ne zbytečně neohrabaně regulovat. Takže my podporujeme pozměňovací návrh C, který jsem předložil, a na tom se nic nemění.

Tolik za nás a poprosím o podporu návrhu Petra Třešňáka k vrácení do druhého čtení, protože si myslíme, že komplexní pozměňovací návrh jde udělat mnohem lépe, zohlednit věci, které tady zazněly v debatě. Koneckonců ten pozměňovací návrh byl nahrán 22. 11., takže na něj šlo těžko reagovat, pokud jste nebyli přímo v procesu přípravy, což nikdo z našich poslanců nebyl, takže jsme to k tomu nemohli ani předložit. Navíc upozorňuji, že tady máme dvě materie a každou řešíme jinak. U Airbnb to najednou jde svěřit samosprávám, u průvodců podle vás ne. To se mi zdá velmi nesmyslné. Tak to svěřme oboje dvoje samosprávám, vypořádejme se s výhradami.

Piráti tady předložili mnohem lepší řešení Airbnb, jak to tady už představoval předseda našeho poslaneckého klubu Jakub Michálek, které to řešilo zvláště po finanční stránce, po stránce daní. Já si myslím, že ty návrhy tu jsou, jenom by musela být ochota ty reálné kroky dělat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další z místa přihlášený do rozpravy je pan poslanec Ferjenčík, zatím poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych na úvod zareagoval na plamenný projev kolegy Klause, který se tady rozohňoval, jak je potřeba donutit ten Uber a Airbnb zveřejňovat data pro úřady a platit daně. Akorát když to tedy Jakub Michálek spolu s Patrikem Nacherem navrhli, tak pan Klaus hlasoval proti. To je prostě totální pokrytectví tady nejdřív říkat, že máme korporace donutit platit daně, když na to přijde, hlasovat proti, a pak si stěžovat, že tedy zákazy, což přijde jako zoufalá reakce samosprávy poté, co neprojde návrh na finanční regulaci, jsou špatně. Prostě totální pokrytectví pana Klause, který nejdřív hlasuje proti návrhu, který nutí korporace platit daně, aby následně tady vysvětloval, jak je strašně důležité, aby korporace i průvodci daně platili.

Tolik na úvod. A pak co se týče zákona jako takového. Já se plně ztotožňuji s návrhem kolegy Profanta, dejme tu pravomoc samosprávám. Jsou asi tři obce v České republice, které to reálně řeší jako problém, to znamená Praha, Český Krumlov a Kutná Hora, možná k tomu ještě pár lázeňských měst, ale reálně když se tyto tři obce domluví, jak to má být řešeno, tak i ten problém průvodců, kteří přejíždějí z jedné obce do druhé, bude vyřešený a máme to z krku. Místo toho kvůli tomu, abychom řešili deštníkáře na Staroměstském náměstí - a já souhlasím s tím, že je potřeba tento konkrétní problém řešit - zatěžujeme byrokracií úplně nesmyslně celou republiku. A z toho důvodu v případě, že neprojde pozměňovací návrh C, rozhodně nepodpořím návrh jako celek.

Jinak co se týče Airbnb, já stejně jako u průvodců podporuji subsidiaritu, takže podpořím návrh poslance Nachera, ať mají Airbnb možnost řešit samosprávy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Pane kolego Ferjenčíku, vaším prostřednictvím, jsou Vánoce, tak se laskavě věnujte meritu věci, v tomto bodě budeme hlasovat dokonce i stejně, a vynechte nějaké osobní útoky. Že nepodporuji každý váš jurodivý legislativní návrh, to ještě neznamená, že tady nemohu hovořit o Airbnb, kde jako hlavní problém vidím zdanění. To je tak asi všechno. Najděte si pana Babiše nebo někoho jiného, na koho útočte, ne tady drobného lokálního poslance. Jsou Vánoce. (Veselost v levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručná reakce. Pokud tady někdo říká na mikrofon, jak je potřeba zdanit Airbnb, a pak, když to navrhneme, tak hlasuje proti, tak já to skutečně považuji za pokrytectví a nepovažuji tohle za žádný osobní útok. To je prostě konstatování faktů. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Pardon. S přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně, kolegové, velmi se vám omlouvám, ale jsem nucen požádat o dvanáctiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže vyhlašuji přestávku do 12.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP