(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

A ptám se, jestli takovým autoritativním režimem je například stát Singapur, kde za plivnutí na výlepovou plochu nebo na zem dostanete ránu holí. To je pravda, to je v jejich právním režimu. Dokonce jsme to... (Z pléna: A Írán.) Ano, Írán. Jistě je to velmi teokratický režim, kde ten největší vliv má šest soudců Ústavního soudu, jako u nás také 15 soudců Ústavního soudu může zrušit ústavní zákon, například o rozpuštění Parlamentu, který tady byl přijat v roce 2009, přesto byl zrušen - z politických důvodů, protože právní důvody tam neexistovaly. Takže to je jeden moment.

A na druhou stranu mě nenuťte, abych vyvrátil své právní vědomí a abych postupoval proti svému přesvědčení a proti tomu, čím se řídím dlouhou dobu v politice, a to je čl. 1 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který je od roku 1977 součástí českého právního řádu. Já se ho pokusím odcitovat jednoduše: Každý národ má právo na svůj politický režim a na využívání svého přírodního bohatství. Čili je to právo každého národa, aby si svůj politický režim udržel a formuloval, jako je právo českého státu, českého národa na to, aby vytvořil politický režim, kterému říkáme parlamentní demokracie, a zatím přes některé excesy v přijímání ústavních zákonů se nám podařilo parlamentní systém udržet, protože, jak jsem zmínil před chvílí, veto prezidenta tato Sněmovna může přehlasovat.

Takže se nezlobte, samotný ten název, samotná formulace je podle mého soudu zakrýváním skutečného cíle předkladatelů. Pan kolega Bartošek tady asi pravděpodobně nejotevřeněji řekl, o co mu jde. Jde mu o to, jaký vliv tady má Čínská lidová republika a Ruská federace. Já se ptám na to, jaký vliv tady mají Spojené státy americké, kolik tady mají lidí, kteří z ideologických, z ekonomických nebo z jiných důvodů budou dělat všechno pro to, aby zakázku získaly Spojené státy americké a ne někdo jiný. Budeme o tom jednat, až mi odpoví ministr Metnar na moji interpelaci ve věci nákupu vrtulníků, protože už mám informaci, že italská firma Leonardo už napsala na Úřad pro hospodářskou soutěž a rozporuje postup české vlády při nákupu. A to není žádná maličkost, to je 14,5 mld. v nákupu a je to samozřejmě otázka servisu apod. Takže to jsou věci, které můžeme tady řešit. A já nezpochybňuji, prosím vás, nezpochybňuji právo vlády jednat vláda - vláda, nakoupit to z politických důvodů. Ale zpochybňuji ten postup Ministerstva obrany, který žel nahrává tomu, že jiný konkurenční podnik v Evropě si stěžuje u Evropské komise, že narušujeme evropský trh, ke kterému se Česká republika jako členský stát Evropské unie zavázala. To je vážný problém. Stejně tak mohu říct i jiné věci.

Takže promiňte mi, já jsem přesvědčen o tom, že forma vyšetřovací komise je nesmyslná pro tento účel. Nesmyslná! A jestli chceme, abychom tady posuzovali postup státu v ochraně suverénních zájmů České republiky, já jsem pro, já s tím souhlasím, ale v tom případě tedy musíme, pravděpodobně na komisi pro činnost Bezpečnostní informační služby, případně Vojenské zpravodajské služby, zjišťovat, jaké postupy vůči nám činí i ti nejbližší přátelé a sousedé, protože informace je samozřejmě v současném světě jedna z nejcennějších věcí, která se vyvažuje, a ty informace tady získávají všechny okolní státy, všechny silné ekonomiky a vůbec se tomu nedivím, protože pro ně to je docela zásadní. A já jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří hovoří o suverenitě, by klidně tu suverenitu zaprodali někomu jinému. Takže já jsem pro, ale určitě ne pro vyšetřovací komisi a určitě ne se schovávat za, řekl bych, obecné formulace, které svým způsobem mají sloužit spíše vnitropolitickému boji mezi politickými stranami, nikoliv k ochraně národních zájmů. A ty já vždycky budu prosazovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jedna faktická poznámka - předseda klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo, pane předsedo, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pokud vyjdu z naší historie, tak jediná strana zastoupená v Poslanecké sněmovně má zkušenosti se zaprodáváním suverenity naší vlasti, a to jsou komunisté. To jen na okraj toho, jak útočí na své názorové oponenty předseda komunistické strany.

Nicméně v jeho vystoupení mě zaujala věc, nad kterou bychom se mohli společně zamyslet. Já myslím, že je úplně absurdní, aby o zadávání vojenských zakázek rozhodoval ÚOHS. Mně to připadá opravdu úplně absurdní. Vy víte, že jsem opoziční politik a vládě nedávám nic zadarmo, aspoň doufám, že jí nic nedávám zadarmo, ale v tomto případě si myslím, že zvažme i legislativu, jakým způsobem pořizovat vojenskou techniku. Já jsem už ve svém prvním vystoupení říkal, že národní bezpečnost by neměla být předmětem stranického souboje. A přijde mi to absurdní, pokud vláda rozhodne o nákupu nějaké techniky ve shodě s velením české armády, aby si nějaká firma jiná, která není spokojena z obchodních důvodů, ne z důvodu bezpečnosti České republiky, stěžovala u Evropské komise a aby to případně řešil náš ÚOHS, tak je to absurdní. A zamysleme se nad legislativním prostředím, aby takové stížnosti vlastně neměly žádnou šanci a žádnou legislativní oporu. To přece není normální! To není nákup spotřebního zboží, kde máme x dodavatelů a můžeme se domlouvat o tom, jestli je důležitější délka záruky, cena, dodací lhůta nebo něco jiného. A my bychom sami neměli zpochybňovat, co chce česká armáda, a pokud vláda jí vyhoví a vybere dodavatele. Naopak, my jsme vládu po letech nečinnosti, co se týče akvizic české armády, a vzpomeňte si, jak jsme bývalého ministra Stropnického opakovaně, a jak se dnes ukazuje, oprávněně kritizovali, že všechny akvizice vlastně zastavil a odsunoval. A pokud se v těchto týdnech (upozornění na čas) daří podepisovat jednu akvizici za druhou, tak my jsme to ocenili a vládu jsme pochválili.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, čas! Tak. Nyní na faktickou poznámku Vojtěch Filip a připraví se Jan Bartošek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu Zbyňku Stanjurovi. Já chápu, že když se mu něco nelíbí, že tady zavzpomíná na minulost Komunistické strany Československa, ale já podotýkám, že KSČM v březnu 1990 teprve vznikla a já reprezentuji Komunistickou stranu Čech a Moravy. Ta se k ničemu takovému nepropůjčila a vždycky trvala na tom, že Česká republika je suverénním státem, a poslanci Komunistické strany Čech a Moravy, její zastupitelé v obcích, v krajích vždycky respektovali český právní řád! Nemáme za sebou škraloupy jako ODS! A naše třicetiletá historie je mnohem lepší než vaše! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní je tady řada faktických poznámek. Takže nejprve předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a ještě přečtu ty, co se připraví. Pan poslanec Stanjura, Birke a Jakub Janda. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já dnes nebudu reagovat na přestřelku s komunistickou stranou, já zareaguji věcně. Česká republika potřebuje jako sůl, jako sůl zákon o ochraně investic. To je naprosto nezbytný krok, který Česká republika potřebuje, protože do kritické infrastruktury státu a do kritické informační infrastruktury státu do budoucna, a jsem o tom přesvědčen, nebude možné pustit například firmy, které vědomě provádějí špionáž pro svůj stát, což je Čína. Jsou i jiné hrozby a já očekávám, že Ministerstvo průmyslu a obchodu tento zákon předloží v brzké době, protože máme-li stavět jádro, tak je potřeba, aby tento zákon byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP