(Jednání pokračovalo v 15.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: 15.51 hodin. Můžeme pokračovat. Ministry vlády tady máme, dokonce dva. Pan poslanec Jan Bartošek. Pokračujte prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Už skutečně na závěr budu pokračovat. Vrátím se do roku 2016.

V tomto roce byly ruskými prioritami vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům v České republice politická rozvědka. Ruské zpravodajské služby v České republice dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou dále rozvíjely.

Jestliže jste se ptali, proč by tato komise měla být zřízena, myslím, že jsem vám zde předložil dostatečné množství argumentů. Můj projev do značné míry čerpal, byl inspirován a citoval jsem veřejně dostupné informace zpráv BIS. To znamená, nic z toho jsem si nevymyslel. Rozumím tomu, že ne všem z vás se to poslouchalo dobře, ale - a to se shodnu s některými předřečníky - myslím si, že otázka bezpečnosti a suverenity České republiky by nám měla ležet na srdci bez ohledu na to, z jakého jsme politického uskupení, protože přesně tyto nenápadné cesty a metody, které jsem zde citoval, vedou k postupné ztrátě svobody a suverenity. A naší zodpovědností je, abychom - a máme to ve své moci - dokázali definovat, jak se bránit, a případně přijmout zákony, které budou chránit suverenitu České republiky.

Tímto vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu zřízení této vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Birke. Mám tady jenom jednu faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty a připraví se s přednostním právem Vojtěch Filip.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc za slovo. Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím k mému předřečníkovi panu kolegovi Bartoškovi jednu poznámku a jedno snad nepochopení možná, vysvětlení. Poprosil bych ho o jeho reakci.

Nejdřív tu poznámku. O mně obecně je známo, že jsem Čínu poprvé navštívil před třiadvaceti lety. Od té doby jsem tam dokonce tři roky žil, mám tam desítky, možná stovky přátel. Já to klidně řeknu, nemám s tím vůbec problém. A jenom chci říci, že možná to pro tu vyšetřovací komisi, protože já se pak v závěru k tomu dostanu, já jenom chci říci, že když jsem měl tu šanci a tu čest dělat šéfa kabinetu předsedy vlády v roce 2004, tak jsem požádal o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a dostal jsem ji úplně bez problémů. Včetně NATO. Tak to jenom chci říci, že mám absolutní důvěru k českým bezpečnostním složkám. To ad a).

A ad b). Prosím, pokud bude zřízena komise, pane kolego Bartošku, vaším prostřednictvím, pane předsedající, hned si napište jako prvního vyšetřovaného Jana Birkeho, protože já příští rok určitě pojedu do Číny minimálně třikrát, abych vám přišel říci, za jaké peníze tam pojedu, abych vám vlastně řekl úplně všechno, a pravděpodobně tam asi pojedu i s mojí ženou a možná vezmu jedno dítě. Takže zkrátka a dobře, jestli jsem tomu rozuměl tak, že mám dávat buďto vyšetřovací komise, nebo na sekretariát KDU-ČSL veškeré účty o všem, kam mám příští rok jet, já to velmi rád udělám, ale napište si mě jako prvního do seznamu. Rád vám to řeknu. Děkuji za pozornost. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, zatím jediná faktická poznámka. Prosím, vaše dvě minuty. A připraví se předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Ode mě bude jenom krátká reakce vaším prostřednictvím ke kolegovi Birkemu. Já si myslím, že tahle rétorika nebyla potřeba z vaší strany. Já jsem zde skutečně citoval většinově ze zpráv BIS. A to není o tom, kdo se s kým kamarádí a kdo tam jezdí na dovolenou. My se tady bavíme skutečně o tom, že si cizí země kupují přes vlivné lidi a z akademické sféry, případně v politice a jinde vliv a prosazování svých zájmů. Jestliže jste obdržel prověrku, tak se přece není o čem bavit. Tam to nemířilo. Požádal jste o vysvětlení, tak ho podávám. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Robert Králíček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Já bych ještě reagoval na pana Bartoška. Já si myslím, že ten rozpor není v tom obsahu, že nebylo potřeba tady číst ty zprávy. Já si myslím, že my se i shodneme, ale já tam vidím to úzké místo, že se bavíme jenom o dvou mocnostech, které tu řešíme, neřešíme další. Vždyť pojďme se bavit třeba, jak ovlivňuje Českou republiku hnutí Hizballáh a další. A mně osobně nepřijde ta forma vhodná, jakoby vyšetřovací komise mi přijde k tomuto prostě nevhodná, slušně řečeno. Pojďme se bavit o tom, o stálé komisi, pojďme se bavit o nahrazení nějaké jiné komise, o podvýboru, o té formě. Já si myslím, že nikdo nerozporuje obsah. V tom obsahu si věcně rozumíme, ale ta forma mně přijde nevhodná.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě na faktickou. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a v obecné s přednostním ve standardních přihláškách potom Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Je tady návrh na vyšetřovací komisi. Koalice má většinu, to znamená, máte možnost se s námi bavit, můžeme najít nějaké průnikové řešení, ale vnímejte to tak, že to chceme řešit, že to chceme řešit průřezově politickými stranami. A z té mé citace, já jsem zmiňoval i například zájmy Islámského státu. Zprávy BIS zmiňují například i Írán, když to řeknu. To znamená, těch zemí samozřejmě je víc, ale je to otázka intenzity, jakým způsobem prosazují své zájmy v rámci České republiky. A já jsem přesvědčen, a to z těch zpráv vyplývá, že Ruská federace a Čínská lidová republika tady vyvíjí nejintenzivnější činnost. Z toho důvodu jsem je zmiňoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a připraví se s přednostním právem ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, já budu stručný, ale nechtěl jsem využívat faktické poznámky, protože chci hovořit trochu jinak, než tady byla zatím vedena debata. Ten samotný bod se jmenuje vliv autoritativních režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Za prvé, neznám žádnou definici v českém právním řádu, jaký režim je autoritativní, jestli jsou to všechna království, nebo jestli jsou to státy, kde mají prezidenti právo veta vůči parlamentu. Neznám. A měli bychom to tedy stanovit, pokud bychom to chtěli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP