(17.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

My jsme tehdy podpořili tu myšlenku, že Spojené státy se mají chovat jako hegemon, a podle mě jsme tím podpořili určitý způsob uvažování a nakonec i Donalda Trumpa dneska! Víte, jak jsme podpořili Donalda Trumpa? Že jsme tehdy v tom roce 2003 přistoupili na to, že se připojíme k těm, kteří lhali! Kteří lhali o důvodech toho, proč se má jít do Iráku. A jestliže vy sami používáte lež jako nástroj k obhájení svých kroků, tak se nedivte, že pak tam máte stoprocentního lháře jako prezidenta! Prostě nemyslete si, že my v tom jsme nebyli zahrnuti Když jsme měli vystupovat proti tomuto typu politiky, tak jsme ho naopak podpořili! Já bych si přál, aby Česká republika podporovala takovou politiku, která nežene ten svět do neštěstí. Abychom tohle dokázali rozeznat.

Já vím, že to co, říkám, že je toho příliš mnoho a že není snadné se v tom asi vyznat. Ale já se vám snažím aspoň naznačit, že najít a vytvořit dobrou zahraniční politiku, která skutečně je v zájmu této země a která pomůže, abychom se vyhnuli nejhoršímu, já se obávám, že při vší úctě k tajným službám jejich záznamy nám k tomu úplně nepomohou. Chápete, ty služby mají svůj smysl, ale je to něco jako nástroj, jako něco, s čím pracujete. Ale interpretovat to a vytvořit z toho zahraniční politiku, která je skutečně v zájmu této země, která bere v úvahu všechna fakta, i ta, která se nám nelíbí, která jsou nepohodlná, vyrovnat se opravdu, jako to dělají v tom Washington Post, že se musíme vyrovnat s těmi chybami, které jsme učinili, i s tím, že jsme si lhali, a že nám dokonce lhaly i ty služby - tam je napsané, že prostě služby lhaly! (Hovoří hlasitě, důrazně.) Já bych byl rád, aby to nebyla pravda, ale tam to je! Tak vy říkáte: Věříme svým službám. Já také věřím panu Koudelkovi, věřím panu Berounovi, protože jsem s nimi dlouho spolupracoval. Ale říci "budu tady všem věřit"? Na tom nemůžeme - jde o to, že všechno musíme tady podrobit kritice a všechno musíme podrobit realistickému zhodnocení faktu. A já se prostě bojím toho, že tahle komise s tím úzkým zaměřením, které má, vlastně nakonec vůbec nemusí pomoci tomu, o co nám jde, Skutečně, česká zahraniční politika, státu, který racionálně zvažuje svoje možnosti a dělá rozumné kroky, aby pomohl stabilizovat Evropu, svou situaci a třeba i nakonec svět. V tom si myslím, že je to složitější a že takhle úzce zaměřená komise nesplní to, co si pravděpodobně předsevzala.

Ta představa, že odhalíme jednu základní hrozbu, najdeme v této zemi ty, kteří té hrozbě přisluhují - nezlobte se, to je taková strašně pro mě naivní představa, jak si vyřešíme problémy v této zemi. Nebo jak najdeme pravdu. Ta cesta je složitější. A já nikomu nechci bránit, aby zkoumal to, co mu připadá důležité. Já vlastně tady ani nikoho nijak nezpochybňuji. Jen upozorňuji na to, že mi připadá zahraniční politika jako těžší disciplína. Interpretace daleko většího množství faktů, schopnosti si nelhat a zvažovat chyby, které jsme udělali, a snažit se je neopakovat. A neupadnout do stejných jednostranností, jak je tady slyším dnes v poslední době všude kolem.

Takže je zřejmé, že to, co jsem tady řekl, asi nebude úplně srozumitelné, protože jsem toho řekl příliš mnoho. Ale mínil jsem to za vládu jako příspěvek k tomu, že tady máme zřídit komisi, která se má zabývat pouze dvěma problémy. Já jich vidím daleko víc. (Potlesk levé poloviny sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi. Než budeme pokračovat faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlové, s náhradní kartou číslo 20 hlasuje pan kolega Bžoch. Máte slovo k faktické poznámce, připraví se s přednostním právem Radim Fiala.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane ministře kultury, byla to velmi zajímavá úvaha. Určitě tady z vaší strany zazněla spousta informací. Přesto bych velmi přivítala a očekávala jsem, že vystoupíte za vládu České republiky, jak jste k tomu byl i ostatními kolegy vyzván, a ujistíte nás o tom, že česká vláda koná v oblasti boje proti hybridním hrozbám tak, jak je definovaly právě zpravodajské služby, o kterých jste mluvil, a že bude konat a že bude plně naplňovat to, co v tuto chvíli není plně naplňováno, to znamená platné a přijaté dokumenty přijaté vládou ČR, to znamená audit národní bezpečnosti a bezpečnostní dokumenty, které toto řeší. A my máme opravdu dokumenty, které toto řeší. A ne všechny body, které jsou v těchto vládou přijatých dokumentech, jsou v tuhle chvíli naplňovány. A já bych, pane ministře, opravdu více ocenila, kdybyste nás ujistil, že tomu tak bude a že chcete s Poslaneckou sněmovnou a s poslanci vy jako členové vlády na naplňování a posilování naší odolnosti spolupracovat.

Opravdu určitě mnohé z toho, co tady bylo řečeno, je pravdou. Vím, že to je velmi komplikované a komplexní, veškerá tato problematika, ale bohužel některé věci, které já považuji, protože vy jste se věnoval především Číně, o kterých jste mluvil, tak jakoby některé nebyly zmíněny, a to je otázka např. provázanosti všech firem čínských, které tady působí, s jejich zpravodajskými službami, protože tak to mají upraveno v zákoně. Opravdu provázanost byznysu a zpravodajských aktivit je v Číně naprosto zřejmá. A o tom vy jste třeba vůbec nemluvil a to mě mrzí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s přednostním právem Radim Fiala. Připraví se kolega Kobza.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, nejprve musím pogratulovat panu ministru Zaorálkovi k tomu, že - aspoň já jsem měl z toho takový pocit - dokázal pojmenovat některé věci, tak jak to cítím i já podobně. Předpokládám, že je to patrně tím, že je v politice dlouhá léta a ty načerpané zkušenosti i z funkcí, kterými prošel, se dají velmi těžko nahradit něčím jiným, nastudovat nebo tak. Takže pane ministře, děkuji.

Vystupuji hlavně kvůli tomu, abych řekl, jaký postoj má k té vyšetřovací komisi hnutí SPD a proč. My jsme to krátce říkali na tiskové konferenci, ale ještě aby to bylo zřejmé. My jsme nehlasovali pro zařazení tohoto bodu a patrně nebudeme hlasovat ani pro zřízení té vyšetřovací komise. Částečně se to shoduje, s tím, co zde řekl ministr Zaorálek. Je to velmi úzce zaměřená komise. Pokud chceme vyšetřovat činnost autoritářských režimů, které mohou poškozovat Česku republiku a občany České republiky, potom nám tam chybí státy, jako je např. Saúdská Arábie anebo současný režim v Turecku.

Za druhé, proč jsme nehlasovali pro zařazení a patrně nebudeme hlasovat pro tu komisi, je, že opravdu si myslíme, že Česká republika má tajné služby, ať už jim někdo věří, nebo ne, ony musí- ne mohou, ale musí vyšetřovat činnost států, které chtějí, mají zájem ať už ekonomicky, nebo politicky působit v České republice. A máme také orgány v trestním řízení, které musejí konat, pokud dostanou podnět.

A za třetí, máme pocit, že spíš jde o to vyvolat jakési politické otázky. Nechci říct politickou hysterii, která by měla odvádět Sněmovnu od práce. Koneckonců jsme to tady slyšeli, že studenti čekají na maturitu, a my se tady bavíme možná o třicet let staré minulosti a celá ta věc připomíná situaci ve Spojených státech, kdy údajně prezidentské volby, kdy byl zvolen prezident Trump, byly ovlivňovány Ruskem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP