(17.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Iniciativa ke zřízení komise pro šetření vlivu Ruska a Číny není nic nového pod sluncem. Jde o odvádění pozornosti od skutečných problémů naší země. Vychází podle mého názoru z podobných historických štvanic, jako byl Robespierrův Výbor pro veřejné blaho, Stalinova teorie o zostřování třídního boje, komunistické trojky a pětky v 50. letech nebo Výbor pro neamerickou činnost ve Spojených státech amerických. Programová politická beznaděj se promítá vždy do tendence hledat nepřítele vnitřního i vnějšího. Já nejsem žádným obdivovatelem systému Ruska a Číny, jsou to země odlišné svou politickou kulturou a nemůžeme zde čekat podobné modely politického systému, které vychází z evropské tradice. Ostatně si nemyslím, že Rusko a Čína mají zájem svůj politický systém exportovat do České republiky. Obě země jsou globální velmoci a nepochybně projektují i do České republiky své bezpečnostní a ekonomické zájmy. Stejně tak to dělají ostatní geopolitičtí hráči. To není důvod k žádné hysterii. Je to důvod, aby v České republice pracovaly služby, které tento stav monitorují a analyzují. Je v hrubém rozporu zájmů naší země dělat si nepřítele z obou uvedených zemí.

Vliv především Číny na dění ve světě roste a brzy se stane ekonomickým i technologickým lídrem. Věcné obchodní vztahy a věcný dialog s touto zemí je podle mého názoru v hlubokém zájmu České republiky. Například sousední Německo považuje Čínu za strategického partnera, kam výhodně exportuje hotové výrobky složené z komponentů, které se vyrábí v České republice. Logicky mají Němci zájem na svých dobrých vztazích s Čínou a nemají zájem podporovat pozici naší země v Číně. Německo staví plynovod Nord Stream 2 a brzy se stane zásadním distributorem zemního plynu z Ruska. Nebudu překvapen, pokud zde budeme místo kapacit moderní jaderné energetiky budovat kapacity na spalování tohoto plynu. Jestli mi rozumíte, nebudu překvapen, když nám například Evropská unie nepovolí postavit dva bloky nové jaderné elektrárny, ale řekne nám, že máme distribuovat přes Německo, kupovat od Německa ruský plyn.

Pokud se chceme starat o bezpečnost České republiky a zabývat se vlivem autoritativních režimů, zabývejme se Saúdskou Arábií a její podporou pronikání radikálního islámu do Evropy. Důkazy, že to je skutečný problém, máme přece na každém větším vánočním trhu, kde nás před islámskými fanatiky mají chránit bariéry. Přestaňme dělat nevědomé blbečky v cizím zájmu a cizích politických hrách. Dejme zájem České republiky na první místo. Neponižujme se před nikým, a už vůbec ne před Ruskem a před Čínou. Chovejme se k nim s oboustranným respektem, obchodujme a nepropadejme hysterii, která se zde šíří. Za chvíli můžeme skončit tak, že budeme hledat vnitřního a vnějšího nepřítele. Já se trochu bojím, že už se to v některých případech děje. Budeme sledovat, kdo s kým si dal koblihu na ulici nebo kdo se vyfotil s Okamurou a budeme Rusy i Číňany hledat pod každou postelí.

Ptám se této sněmovny: Nemáme nic lepšího na práci? Jestli máme, tak politickým hysterikům doporučme sklenici vlažné vody a zabývejme se svou prací pro občany. Ještě jednou zde chci říct, že nebudeme podporovat vznik této vyšetřovací komise a nebudeme pro ni z těchto důvodů hlasovat. Děkuji. (Potlesk v řadách poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Ještě než udělím slovo panu poslanci Jiřímu Kobzovi, konstatuji došlou omluvu: od 17.50 do 18.15 se z pracovních důvodů omlouvá Lukáš Černohorský. Nyní pan poslanec Jiří Kobza. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, bylo toho řečeno hodně, předpokládám, že toho bude řečeno ještě víc, ale zkusím se držet maximálně faktů.

12. 12. zcela nezávislé, objektivní a nestranné apolitické sdružení, politická nezisková organizace bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, vydává tuto zprávu: "Sněmovna by měla okamžitě zřídit vyšetřovací komisi na zhodnocení vlivu Čínské lidové republiky a skupiny PPF na českou politiku a veřejnou debatu. Všechny potvrzené informace je potřeba podrobně roztřídit a vyhodnotit a přijmout systémová opatření, aby se to nemohlo opakovat."

16. 12. ze stran někdejšího bloku přichází naprosto inovativní a originální požadavek zřízení parlamentní komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. To je bezpochyby čistě náhodná podobnost.

Jestliže přistoupíme k této iniciativě vážně, musíme především, a já bych poprosil, aby to bylo součástí usnesení, definovat a vyjasnit terminologii, říci, co si máme pod navrhovanou institucí představit, jaké bude mít kompetence, jaký bude dosah její činnosti a podobně, protože jinak to celé nemá smysl a bude to jenom výstřel do prázdna.

Takže k té komisi můžeme mít dva okruhy otázek. Za prvé - vliv jakých autoritářských režimů na české vnitřní záležitosti zde budeme zkoumat? Řeč byla o Číně a o Rusku, ale to není v názvu té komise. Tam se píše "autoritářské režimy". Takže budeme zkoumat všechny, nebo jenom některé vybrané? A když jenom některé vybrané, tak proč, co bude klíčem výběru? Kdo ho bude vybírat? A proč se tedy navrhovatelé schovávají za obecný pojem? Přiznejme si, že většina států světa totiž nemá demokratickou formu vlády. A tak se ptám, zde jsme rozhodnuti a máme kapacity zkoumat, zda potenciální činnost a vlivy desítky autoritářských režimů na české politické poměry fungují a nefungují, protože jsou státy, které zde fungují přímo, a jsou státy, které zde fungují nepřímo. Podrobíme zkoumání činnost saúdského režimu, jeho diplomatů a zpravodajců, kteří tak báječně ovládají pilu a kyseliny? Víme, jaký je vliv autoritářského saúdskoarabského režimu na vnitřní záležitosti Jemenu, kde probíhá genocida, jsou tam desetitisíce mrtvých civilistů včetně dětí, hladomor, genocida a - pozor - uprchlíci. A tady už se dostáváme do Evropy a dostáváme se do zájmů České republiky. A to všechno probíhá za mlčení Západu a i za našeho ostudného mlčení. Je to skoro rok, co tady ve Sněmovně čeká na projednání mnou navržený bod, který se právě těmito brutálními metodami saúdského režimu zabýval, ale nebyla k tomu politická vůle, opět zejména na straně Demokratického bloku. Můžeme se také zabývat procesem saúdského vlivu na islamizaci Evropy, kterou včetně finanční stránky velice dobře zmapoval ve své nedávné studii senátor Láska, kterého asi nikdo nebude podezírat z toho, že by byl tajným sympatizantem SPD.

Budeme pitvat činnost Turecka v Evropě, kde šíří islámskou ideologii, vydírá Evropskou unii pohrůžkou migrace a za jehož občany jdou násilné akce migrantů, kteří pronásledují a vraždí své oponenty, ať už turecké demokraty, nebo Kurdy? Protože žijeme v době Schengenu a v době otevřených hranic, tak se opět dostáváme k ovlivňování poměrů v České republice. Zrovna tak vliv Turecka v Sýrii je naprosto neoddiskutovatelný, zbrocený krví tisíců mrtvých, a opět uprchlíky, kteří prchají do Evropy a prchají přes Českou republiku nebo do České republiky. Takže ten vliv na Českou republiku je zde značný. A nejsmutnější na tom je, že Západ, a i my, tuto činnost Saúdské Arábie a Turecka vlastně nejenom toleroval, ale přímo podporoval, takže Česká republika nese důsledky této krize.

A pak můžeme diskutovat působení Severní Koreje, Pákistánu, Íránu, Iráku, Kataru a dalších, protože nakonec to stejně skončí částečně nějakým vlivem i u nás. Nikdo z českých politiků dosud neodsoudil CIA za to, že odposlouchávala přední politiky Evropské unie, ale co je překvapivé, že se neřešilo, jaká technologie k tomu byla použita. Já osobně bych se vsadil, že to určitě nebylo Huawei, které je zatracováno. Máme snad počítat s tím, že odposlouchávají i nás? Asi ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP