(17.30 hodin)
(pokračuje Kobza)

Co zahraniční financování politických neziskovek a aktivistů? Zase - podpora migrace, podpora organizací, které podporují migraci, podporují pohyb, podporují legalizaci migrantů, to není vlivový nástroj na našem území? Můžeme to vzít z druhého úhlu pohledu. Jak se asi tváří cílové země na aktivity našich politických neziskovek v zahraničí, které tam podnikají stejnou činnost v rámci takzvané transformační spolupráce, o které jsem tady mluvil, když jsme jednali o rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí? Koneckonců vypovězení Člověka v tísni z Ruska za činnost proti režimu je samozřejmě také typickým projevem autoritářství.

Odsoudit autoritářské praktiky a bránit se jejich pronikání do České republiky je dobré a důležité. My v SPD máme jednu zásadu - měříme všem stejným metrem. Ten metr je metr dlouhý. Pro všechny. Neselektujeme, nevybíráme arbitrárně předem, kdo je víc hrozný, míň hrozný, měříme všem stejně. Snažíme se postupovat politicky a kvalifikovaně, jak přísluší zákonodárné moci. Rozhodně nechceme suplovat činnost specializovaných orgánů ani tajných služeb.

Takže zase se vrátím zpátky. Co by tedy bylo náplní této komise? Jaký bude mít status? Jaké kompetence? A bude to tedy diskusní klub nad sněmovním espressem, nebo nějaký kvazivyšetřující orgán, který by si zval na kobereček ruské, čínské diplomatiky, politiky, šéfy jejich tajných zpravodajských služeb a jejich zpravodajce? Nebo něco mezi tím? Dostali by členové této komise mimo jakýkoliv zákonný rámec oprávnění vstupovat do živých kauz českých zpravodajských služeb? Mohli by se seznamovat s tajnými informacemi? Šlo by o vážně míněnou činnost, anebo o politicky motivovanou exhibici? Dokud nebudou tyto otázky pravdivým a zodpovědným způsobem zodpovězeny, žádný racionálně uvažující a zodpovědný politik nemůže s čistým svědomím pro vznik takového orgánu hlasovat. Tedy pokud není příznivcem buď na jedné straně, jak už tady bylo řečeno, McCarthyovského Výboru pro neamerickou činnost, anebo normalizační prověrkové komise.

Můj soused je Rus a chodím nakupovat k Číňanovi. Tak budu asi taky podezřelý.

Obávám se naprosto upřímně, vážené dámy, vážení pánové, že touto komisí vytváříme čistě ideologické těleso a k ideologické policii podle Orwella od něj už je jenom krůček. Takže prosím pěkně, velmi pečlivě zvažujte, jak budete přistupovat ke zřízení této komise. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Lipavský. Ruší tuhle poznámku, takže podívám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Končím všeobecnou rozpravu. Je tady zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky? Ne.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane místopředsedo, já bych se chtěla v tuto chvíli vrátit k tomu návrhu usnesení, tak jak jsem ho přednesla, to znamená, že bychom přerušili tento bod do 30. 1. 11.00 hodin. (Gongu.) 30. 1. 2020, abych to řekla přesně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, já samozřejmě tento návrh jsem zaregistroval. Dohoda byla, že se ukončí všeobecná rozprava a budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do 30. 1. 2020 v 11.00 hodin. Já počkám. (Gong.) Gonguji intenzivně. Odhlásím vás všechny na žádost. Přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami.

 

Znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do 30. ledna 2020 v 11.00 hodin.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 405. Přihlášeno 149 poslankyň a poslanců, pro 134, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento bod je přerušen do 30. ledna 2020 jedenácté hodiny.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Pan místopředseda Pikal hlasoval s náhradní kartou číslo 21.

 

Dalším bodem je

 

98.
Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Marka Nováka,
Petra Venhody, Tomáše Kohoutka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 320/1. (Hluk v sále.) Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Patrik Nacher. A poprosím vás o klid v sále. Děkuji a poprosím pana poslance Patrika Nachera, aby uvedl tento tisk.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, děkuji. Jsem rád, že jsme se po roce a něco dostali k tomuto bodu. Já to odůvodním velmi stručně a předpokládám nějakou odbornější debatu v druhém čtení. My jsme se o tom dvakrát bavili na podvýboru pro ochranu spotřebitele, takže tam je to projednáno. Dokonce jsme i na základě té reakce, stanoviska vlády společně s kolegyní Helenou Válkou a kolegou Fridrichem dali pozměňovací návrh rovnou k tomu, abychom ten návrh zjednodušili.

O co jde? Dnes, jak asi dobře víte, se lidé mohou obracet na mimosoudní orgán, což je finanční arbitr, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad. V případě, že ten spotřebitel prohraje, většinou se potom neodvolává. To je praxe. Proto se také obrací na mimosoudní orgán, aby potom se nedostal k tomu soudu. Nicméně vzhledem k tomu, nebo v situaci, kdy vyhraje, tak ta dotčená firma většinou využije všech právních kroků a možností, to jest, odvolá se k soudu. A pak nastává ten okamžik, který my tady chceme řešit, protože... (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Rozumím. Já bych poprosil poslance na levé i pravé straně jednacího sálu, aby se ztišili, abychom mohli projednávat tento bod. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže v momentu, kdy spotřebitel vyhraje u toho mimosoudního orgánu, ta společnost se obrátí na soud. A v té chvíli nastane ten okamžik, že na tom soudu není žalována ta instituce, která rozhodla, v tomhle případě finanční arbitr, není tam to klasické, to správní rozhodnutí správního úřadu a odvolání vůči tomu, ale žalovaný je tam ten spotřebitel. A v praxi nastává situace, že spotřebitel se dostane před ten soud, který začíná úplně od začátku, a ten mimosoudní orgán nemá ani informace o tom, že se ten případ dostal před soud. A my touto drobnou změnou chceme dosáhnout pouze toho, aby ten mimosoudní orgán o tom byl informován, jak vidíte z toho tisku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP