(18.20 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Je naprosto logické, že projednávat dva fakticky paralelní zákony je nemožné. Čili jeden by se měl s prominutím tedy zamítnout a to dobré, co v tom je, tak to samozřejmě vložit do toho druhého. Já si nedovedu představit, že Sněmovna nakonec bude tady hlasovat o dvou obsahově rozdílných, z nichž jeden bude říkat maturita ano a druhý bude říkat maturita ne. Tak takhle osobně chápu celé to zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickými poznámkami je tady pět poslanců a v tuto chvíli pan poslanec Ivo Pojezný. Připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo. Pěkný předvánoční podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych ten návrh paní kolegyni Hyťhové vůbec nijakým způsobem nedehonestoval, a to z jednoho podstatného důvodu. Máme dva naprosto shodné návrhy, a pokud tady máme jenom jednu nuanci, která se týká vlastně toho, co říkáte: kdo neudělá maturitu, ale má všechny čtyři roky za sebou - tak to se dá udělat pozměňovacím návrhem právě v tom zákoně, který předkládá pan ministr Plaga coby vládní návrh.

Za druhé chci říct jednu věc. Myslím si, že každý názor poslance je legitimní a to, co jste tady, pane Michálku prostřednictvím pana předsedajícího předvedl vůči naší kolegyni, je trošku nefér, zvlášť když je před Vánocemi. Když jsme tady měli zákon o podpoře sportu, kdybychom se jinak porovnávali třeba ve fyzické zdatnosti a byli bychom tam, kolegové, například s těmi, kteří provádějí kickbox, taky by to nebylo férové. Ale my bychom to určitě po vás nechtěli. Takže nechtějte to i po nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová. Připraví se pan poslanec František Vácha. Všechno faktické poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já bych chtěla poděkovat svým předřečníkům. V podstatě odpověděli na to, co jsem chtěla teď říct. Já neříkám, že ten návrh Pirátů je špatný. Určitě tam jsou věci, s kterými souhlasím a daly by se nějak zkompletovat do pozměňovacího návrhu a dát do druhého čtení vlastně k tomu vládnímu návrhu. Ale domnívám se, že v podstatě dva dublované návrhy není možné tady projednávat. Měli bychom si určit jeden z nich, a to konkrétně třeba teď ten vládní, a v druhém čtení se pobavit o případných změnách. A třeba Piráti mohou ty svoje věci, nebo změny, dát do druhého čtení tady k vládnímu návrhu. Ale domnívám se, že teď tady řešit zdublované návrhy, které v podstatě mají stejný cíl, je nesmyslné. Takže pojďme ten jeden zrušit, bavit se o tom jednom a kvalitně ho zpracovat tak, aby byl přínosem pro naše studenty a byli bychom s ním všichni spokojeni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Každopádně tento návrh tady padl, rozhodneme hlasováním, jestli budeme projednávat oba, nebo jenom jeden tisk. A budeme pokračovat. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já budu faktickou poznámkou reagovat na kolegu Michálka, který navrhoval, že bychom si tady udělali všichni test. Já předem říkám, že bych tu maturitu asi neudělal. Ale ještě bych chtěl varovat před tím, aby to organizovalo Ministerstvo školství. (Smích a potlesk.)

Já tu situaci tady trošku odlehčím a zdůvodním proč. My jsme jako fakulta, nebo univerzita, podávali evropský grant, ten byl asi za 100 milionů. A měli jsme tam přístroje, a protože jsme počítali s inflací, tak jsme požádali o alokaci a navýšili jsme ji o 5 procent. Ten návrh šel na Ministerstvo školství a ministerští úředníci řekli ne, ne, požádejte si o tu původní částku, ne to navýšení o 5 procent. A vzali tu částku, o kterou jsme žádali, a vynásobili jí 0,95. Takže nám to snížili ne o 5 procent, ale o něco víc, protože kdyby to chtěli snížit o 5 procent, tak to vydělí 0,5. Takže to je ten důvod, proč bych varoval, aby ty testy pro nás připravovalo Ministerstvo školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já jenom zase chci ocenit, že Piráti jsou soutěživí a určitě se jako matfyzáci a ajťáci, protože tam je jich určitě nejvyšší podíl z hlediska poslaneckých klubů, těší na vítězství v takové soutěži. Ale jenom bych chtěla upozornit, že jak se všichni matematici shodují, tak pro zvládnutí, to znamená udělání, maturity dnes stačí znát a osvědčit úroveň znalostí v rámci ukončené povinné základní školní docházky. Taková je realita. Takže nestrašme se a Piráti, netěšte se na vítězství.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na to tvrzení, že je potřeba zamítnout ten náš návrh jenom proto, aby nezatěžoval Sněmovnu v tom dalším čtení. U referenda z dílny SPD jsme postupovali úplně jinak. Stejně tak jsme úplně jinak postupovali třeba u exekucí. A je naprosto běžný postup, že se nechají projít obě předlohy a potom se na výboru rozhodne, která předloha se použije jako základ pro další projednávání a která předloha se přeruší. Přesně takhle jsme postupovali například u toho zmíněného referenda. Takže já vůbec nechápu proč, pokud věcně souhlasíme s tím naším návrhem, proč bychom ho měli zamítat jenom z nějakých formálních důvodů, když je pro to osvědčený postup, který jsme u řady zákonů aplikovali.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan místopředseda Pikal stáhl svou faktickou poznámku. (Ministr Plaga přichází k řečnickému pultu.) S faktickou poznámkou je ještě přihlášen před vámi, pane ministře, pan poslanec Bartoň a pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: On to přede mnou už kolega Ferjenčík naznačil. Ale když zamítneme nyní ten návrh, tak tím říkáme, že vlastně zamítáme to střední vzdělání. Samozřejmě pokud to bude zamítnuto, tak budeme podávat pozměňovací návrh k už existujícímu. Nicméně takhle bychom mohli zamítnout i dalších šest návrhů, co máme na pořadu jednání a také jsou ke školského zákonu. A pokud ho zamítneme nyní v prvním čtení, tak se připravíme o tu debatu, zdali ta střední úroveň je postačující, nebo chceme zavést novou kategorii. Protože pak bude navržen pozměňovací návrh a pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu už tam bude složité dávat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ivo Vondrák. Připraví se paní poslankyně Tereze Hyťhová. Všechno faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji. Dámy a pánové, já si myslím, že si musíme říct, že maturita není o tom, že to, co složím u té zkoušky, si budu pamatovat celý život. Já bych musel umět ruštinu, ze které jsem maturoval, a z té jsem téměř všechno zapomněl. Troufl bych si na maturitu z matematiky a určitě z deskriptivní geometrie. Samozřejmě už si nepamatuji ani spousty věcí z češtiny, protože literaturu také člověk pozapomíná.

Ale já bych chtěl říct, že je důležité ukázat, že ta maturita je tady proto, že prokáže, že ten mladý člověk v určitý okamžik je schopen to penzum znalostí pojmout. To, že potom v čase něco zapomene nebo vůbec nevyužije, to je věc druhá. Ale prostě musí prokázat tu základní znalost. A proto říkám, že zavést střední vzdělání tak, že si to odsedím čtyři roky ve třídě, to se na mě nezlobte, to nemá s tím nic společného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji. Já bych chtěla vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Ferjenčíka, který řekl, že nechápe, proč tento návrh nepodpoříme, když s ním věcně souhlasíme. To jsem ale neřekla. Já jsem neřekla, že s ním věcně souhlasíme. Naopak já s ním věcně nesouhlasím, proto podávám návrh na zamítnutí. Řekla jsem, že jsou tam určité prvky, které jsou dobré, a je možné je zakomponovat ve druhém čtení. Ale ten návrh, se domnívám, a to nejenom já, ale slyším to z úst odborníků a škol, že není zpracován úplně dobře a kvalitně. A asi kdyby kvalitně a dobře zpracován byl, tak nerozumím tomu, proč je tu vládní návrh. Proč se tedy neudělal jeden návrh, pod který jsme se všichni nepodepsali napříč politickým spektrem, včetně hnutí ANO, a jsou tu tedy dva návrhy. Takže jenom takhle, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ivo Pojezný s faktickou poznámkou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP