(18.10 hodin)

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, jen v reakci na to, co tady padlo od pana poslance Raise. Jistě, veďme debatu o těch výsledcích mezinárodního šetření PISA a o tom, že se ukazuje, že je nestejná kvalita našich škol. Ale tou cestou není návrat k osnovám. Tou cestou je podpora těm školám, které nevyužívají dostatečně ty možnosti, které jim rámcové vzdělávací programy dávají. Ano, kde je drobný problém, a o něm víme a je součástí připravované revize v rámci vzdělávacích programů, resp. jejího popisu, tak je přesně to, že musí být uzlové body, ve kterých se to bude potkávat, a k debatě, jestli je to první, třetí, pátá, sedmá, devátá. V tom souhlas.

Co se ale týče Finska, tak Finsko nejede podle jednotlivých učebnic a jednotlivých osnov. Ale ta podstata je skutečně v tom, abychom pomohli těm školám, kde ty výsledky, jak se ukazuje z těch šetření, nejsou dostatečné. Problém není primárně v tom, že by v rámcových vzdělávacích programech něco nebylo. Problém je v tom, že jsou přehlcené. Já jsem tady říkal ty argumenty, které svědčí ve prospěch redukce, resp. určení toho jádrového učiva, a ty se ukazují jak ze šetření České školní inspekce, tak z těch mezinárodních šetření. Tolik jenom faktická poznámka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já myslím, že už od minulé rozpravy toho bylo mnoho řečeno. Ale za mě, teď se chci věnovat konkrétně tomu návrhu 506, což je vlastně návrh Pirátů. A chtěla bych podat také návrh na zamítnutí. A teď si dovolím pár větami ve stručnosti říct, proč chci podat tento návrh.

Za prvé návrh zcela opouští myšlenku zavedení povinného didaktického testu z matematiky. Při současném zavádění inkluze ve vzdělávání hrozí během několika let faktická matematická negramotnost v části mladé populace s dopadem na úroveň obecné finanční gramotnosti občanů a především na úroveň technického a přírodovědného vzdělání, které je základem ekonomické prosperity země.

Za druhé. Použití v návrhu pojmu střední vzdělávání není vhodné, neboť nyní jej zákon v § 58 již jasně definuje. Definuje jej pro obory vzdělání v délce trvání jednoho roku. Tyto obory jsou určeny pro žáky se středním mentálním postižením a obory vzdělávání v délce trvání dvou let, dále také pro žáky s nižším mentálním postižením a s vážnými speciálními vzdělávacími potřebami. Je naprosto špatně postavit na úroveň právě tento zvláštní druh vzdělání se vzděláváním žáka, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání oboru, vzdělání s maturitní zkouškou a pouze nevykonal maturitu.

Za další. Navrhovaná změna pomíjí problém žáků v obdobné situaci, a to konkrétně u absolventů konzervatoří a oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem, kteří po ukončení posledního ročníku tohoto středního vzdělávání nevykonají závěrečnou zkoušku.

Toto si myslím, že jsou ve stručnosti výtky k tomu návrhu 506, k tomu tisku 506.

A teď se ještě vrátím k tomu druhému tisku, to je tisk 645. Musím říct, že jsem byla dost překvapená, když se tento návrh objevil tady na plénu, protože ještě v červnu tohoto roku jsme byli všichni ujišťováni, že žádné změny nehrozí maturitám, a dneska je bohužel všechno jinak. Ještě když tento návrh měl být projednán v tzv. devadesátce, ve zrychleném čtení, což si myslím, že je naprosto nevhodné.

Za další je mi hrozně líto, že studenti tady několik týdnů čekají, až to projednáme. A je mi líto, že ani dneska se zřejmě tento zákon nestihne projednat, i když možná, možná ano. Byla bych za to moc ráda, aby studenti věděli, z čeho budou maturovat.

Ještě musím říct, že to, co tady říkal pan kolega Rais ohledně toho, že tímto jsme se tady nemuseli vůbec zabývat, ale mohlo se to řešit jak vyhláškou nebo nařízením Ministerstva školství, čímž by se výrazně urychlil i tento proces a odpustili bychom si tady dlouhé týdny a měsíce jednání. Takže já budu ráda, když se tisk číslo 645 projedná ve druhém a ve třetím čtení. Dáme k tomu příslušné pozměňovací návrhy a potom uvidíme. A doufám, že to studentům pomůže.

Jinak ještě tedy jednou zopakuji, že dávám návrh na zamítnutí tisku 506.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. Zaregistroval jsem váš návrh na zamítnutí tisku 506. Přečtu omluvu. Omlouvá se dnes pan poslanec Vít Rakušan od 18 hodin do 21 hodin z důvodu jednání a pan poslanec Jiří Mihola od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych rád krátce reagoval na vystoupení paní poslankyně Hyťhové. Paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy, já se musím přiznat, nerozuměl tomu vašemu zdůvodnění, které se týkalo toho návrhu na chystané zamítnutí té poslanecké verze zákona, o které jsme hovořili, protože já mohu souhlasit s tím, co vy jste říkala o středním vzdělávání nebo středním vzdělání ve smyslu znění toho zákona, ale nijak jste nerozporovala ten obsah. Tak já znovu zdůrazním to, proč jsme to tady předložili.

Sám na gymnáziu tolik zkušeností s tímto nemám, u nás většinou studenti úspěšně maturují, ale na jiných typech středních škol s maturitou se může stát to, že student velmi úspěšně absolvuje - zdůrazňuji: velmi úspěšně absolvuje - ten příslušný počet ročníků maturitního studia, pak z nějakého důvodu nemusí zvládnout státní maturitu a výsledek je ten, nebo obecně maturitní zkoušku, ale častěji státní maturitu, a výsledek je ten, že po těch čtyřech letech studia má prostě základní vzdělání, formálně základní vzdělání. A to i za předpokladu, že on opravdu absolvoval, ukončil každý z těch například čtyřech ročníků studia. Takže ten argument mi připadá minimálně nedostatečný, tak jak jste ho tady zdůvodnila.

A pak bych chtěl podotknout ještě jednu věc, že jsem byl překvapen od vás, studujete-li stále pedagogickou fakultu, argumentem, že nezavedení povinné maturity z matematiky má nějaký dopad na to, co znamenají dneska inkludované děti v základních školách. Tak to tedy musím přiznat, že to jsem ztratil orientaci v tom, co vy jste říkala, když jste mluvila o hrozící matematické negramotnosti v řádu několika let v souvislosti s tím, jak přicházejí na školy děti v rámci společného vzdělávání. Tak tam obzvlášť u vás, věnujete-li se odbornému studiu, mi ten argument připadal jako zcela nesrozumitelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Lukáš Bartoň, připraví se pan poslanec Jakub Michálek s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já budu také reagovat jako poslanec Baxa na návrh na zamítnutí, který respektuji. Nicméně to odůvodnění se mi zdá divné. Současný školský zákon zná tři kategorie. Je to střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou, střední vzdělání s výučním listem. Pokud student absolvuje zdárně všechny čtyři ročníky střední školy a nepostoupí k maturitě nebo ji vůbec neudělá, tak končí se základním vzděláním. Pokud vám vadí prostřednictvím předsedajícího, že bude zařazen do stejné kategorie, jako je střední vzdělání, kde jsou jednoleté a dvouleté obory, tak zamítnutím toho zákona říkáte, že bude ještě níž, že bude se základním vzděláním.

To, proč jsme zvolili střední vzdělání, je, protože jsme respektovali kategorie, které v tom zákoně již jsou. Můžeme se bavit o tom, třeba i do druhého čtení, zdali nevytvořit další kategorii, v které bude třeba střední vzdělání bez maturity, a můžeme je tam zařadit. Ale ještě jednou říkám, naší snahou bylo co nejméně zaplevelovat školský zákon a co nejvíce využívat kategorie, které tam jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Máme tady čtyři faktické poznámky. První je pan poslanec Jakub Michálek, připraví se pan poslanec Karel Rais, pan poslanec Ivo Pojezný a paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mně se tady hrozně líbila ta vystoupení k tomu, že musíme podporovat gramotnost v oblasti matematiky. Já tohleto také podporuji. A vzhledem k tomu, že v každé dobré společnosti je potřeba jít příkladem, tak navrhuji, abychom si vyhlásili takovou challenge, takovou výzvu, že třeba pod vedením pana ministra školství bychom si v každém poslaneckém klubu udělali zkušební test z matematiky a podle jednotlivých poslaneckých klubů bychom to potom tedy zveřejnili, jestli jdeme příkladem té naší společnosti. Za předpokladu, že tedy projde to, že zůstane povinná maturita z matematiky. Já jsem pro. Myslím si, že se na to zvládneme připravit i v našem poslaneckém klubu. Já mám matematiku rád, já se na to těším. A věřím, že i další poslanecké kluby, které tak podporují, aby se všem zavedla povinná maturita, nebo resp. aby tedy zůstala povinná maturita z matematiky, aby tam nebyla ta volba, se k tomu směle přihlásí. Já vidím, že někteří už se na to teď těší.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Karel Rais s faktickou poznámkou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP