Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

8.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - druhé čtení

Předložený návrh za navrhovatele uvede opět pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já už asi jenom ve zkratce, protože ten návrh je ve své podstatě velice stejný, jako již tady představovala paní ministryně u sněmovního tisku 360. Jedná se tedy o prováděcí zákon, který navrhovala pirátská strana k rozšíření pravomocí NKÚ a souvisí samozřejmě s rozšířením pravomocí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 230/2 až 230/8. Pan poslanec Roman Kubíček, který už je připraven, byl zpravodajem kontrolního výboru. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný. Potom vystoupím k zamítnutí návrhu tohoto zákona, protože jsme si na plénu odsouhlasili, že nosičem bude sněmovní tisk 360, takže by došlo k duplicitě. Takže já budu navrhovat zamítnutí a v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím. Je to i usnesení kontrolního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V ústavně-právním výboru byl tento návrh také projednáván a o tom jak, nás bude informovat pan zpravodaj Jan Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Podobně jako předchozími dvěma tisky, se tímto zabýval ústavně-právní výbor také dvakrát, a to v dubnu loňského roku a následně v prosinci, tak právě se odkazujeme na to, že dokud neprojde úprava Ústavy, tak doprovodné nebo na ni odkazující zákony by nebyly na co navázat, tak přerušil projednávání i na svém jednání 13. prosince 2019.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a o projednání návrhu ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj by nás měl informovat pan poslanec Jiří Dolejš, který zde v tuto chvíli není. Mohu požádat někoho jiného z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby nás informoval o projednání? (Přichází poslanec Bartoš.) Pan předseda Ivan Bartoš nás seznámí s projednáním návrhu ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj místo pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 21. schůzi po předkladatelské zprávě Ivana Bartoše a po zpravodajské zprávě pana poslance Ing. Dolejše a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 230/0 projednat a schválit v předloženém znění, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pak pověřuje předsedu výboru, aby toto dodal.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tím jsme se vyrovnali se stanovisky jednotlivých výborů. Já teď mohu otevřít obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Jak jsem již avizoval, navrhuji zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě je prosím zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Také není. Zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se vyrovnáme ve třetím čtení. Jiné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď, nezazněly.

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli, a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP