Pátek 24. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Měl by tady přítomen také guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Já ho tímto vítám. Jeho účast jsme již odhlasovali dne 22. 1., takže nemusíme znovu účast odhlasovávat.

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 22. ledna. Obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které nemám nikoho přihlášeného. Hlásí se pan poslanec Munzar. Další přihlášku zatím nemám. Pane poslanče, máte slovo. (V sále je velmi hlučno.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já už jsem tady o té novele a o našich výhradách mluvil ve středu. Nicméně jsem asi nezachytil jednu odpověď od pana guvernéra. Zeptám se znovu. Tady padl dotaz -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid! Pane poslanče, promiňte, že vás přerušuji, protože pan guvernér sedí nahoře, tak aby vůbec slyšel ten dotaz. Takže prosím o klid! Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. My jsme se tady ptali na to, jakým způsobem banky, jestli drží, či nedrží to doporučení, které vydala Česká národní banka. Pan guvernér odpověděl, že některá banka se toho doporučení stoprocentně nedrží. Tak jsem tu odpověď pochopil. Nicméně padl ještě dotaz, nebo napadl mě dotaz, jakým způsobem, jestli je tam nějaká výrazná změna, co se týká podílu nesplácených hypoték. Protože já jsem si našel statistiku, já jsem to tady ve středu říkal, že v září minulého roku podíl nesplacených hypoték klesl v novodobé České republice historicky pod 1 %. Já se chci zeptat, zda je u některé banky nějaký výrazný výkyv od tohoto údaje, řekněme několikanásobný počet nesplacených hypotečních úvěrů, jestli pan guvernér tu informaci má a zda by nám ji mohl sdělit.

Já to pokládám za velmi důležité, protože tady se argumentuje při tom navýšení kompetencí České národní banky takovým v uvozovkách strašením, že by mohlo dojít za prvé k nějakému výkyvu na trhu s nemovitostmi, to znamená, že by se třeba rapidně zvýšil počet nesplácených úvěrů, že by tady mohla být předluženost a podobně, ale zatím platební morálka klientů Komerční banky je dobrá. Tak mě zajímá, zda u nějaké banky je tomu jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan guvernér Jiří Rusnok má zájem odpovědět. To je zatím poslední přihláška. Pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Dobré ráno, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Já nemohu hovořit o individuálních datech jednotlivých úvěrových ústavů, ale nedá se říci, že by v tuto chvíli byl nějaký zásadní výkyv mezi jednotlivými bankami co do počtu těch, řekněme, klasifikovaných hypotečních úvěrů. Ten podíl je v tuto chvíli samozřejmě velmi nízký, ale odpovídá to prostě době, ve které žijeme, těm předchozím létům, to znamená, rostou nám výrazně příjmy obyvatelstva, zejména spojené s výdělky a s podnikáním, a v takové situaci by bylo nenormální, kdyby narůstaly výrazněji, dokonce kdyby neklesaly počty špatných hypotečních úvěrů.

Já už jsem o tom hovořil v minulé debatě. Ten zákon je rámec pro preventivní působení centrální banky v roli makroobezřetnostního orgánu, tak abychom ty banky dokázali zastavit, pokud by se samy z nějakých konkurenčních důvodů boje na trhu tlačily do pozic, kde by prostě míra rizika, kterou na sebe berou, byla příliš velká z hlediska budoucnosti a nějakého potenciálního šoku na trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já nebudu mluvit k tomuto návrhu zákona. Využiji příležitosti, že je tady paní ministryně. My jsme tady vedli myslím ve středu debatu o zákonu o digitální dani. Já jsem upozorňoval na rizika a protiopatření, vystoupení ministrů v té chvíli byla poměrně optimistická včetně ministra zahraničí, nicméně včera jsem zaznamenal oficiální vyjádření pana ministra zahraničí, že Spojené státy oficiálně protestovaly. Od té středy se na nás obrací - myslím, že nejsem jediný - mnoho českých exportérů, tak já bych chtěl jenom poprosit, až to budeme - je to ve druhém čtení, já nic nenavrhuji - aby paní ministryně, nebo kdo bude obhajovat na rozpočtovém výboru ten návrh zákona, aby s ní přišel i někdo z Ministerstva zahraničí, abychom ta rizika pečlivě zvážili na rozpočtovém výboru.

Omlouvám se, že to říkám teď, ale tím, že je otevřená rozprava, já myslím, že rozprava o novele zákona o České národní bance je v zásadě uzavřená, že jsme si řekli, co jsme potřebovali k tomuto návrhu zákona říci v prvém čtení, ale chtěl jsem, abychom tu informaci ministra zahraničí, kterou říkal myslím včera v přímém přenosu v televizi, brali vážně a abychom na ni také adekvátním způsobem reagovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (Vystoupit chce ministryně Schillerová.) Paní ministryně, momentíček, s faktickou poznámkou vás ještě předběhl pan poslanec Skopeček. Dobře, dává vám džentlmensky prostor. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, děkuji za přednost. Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, já jsem dnes měla shodou okolností ráno pracovní jednání s panem ministrem zahraničí, kde jedno z témat bylo toto jeho prohlášení do médií. Ubezpečil mě - a já to tady mohu říci - že žádné oficiální, že to bohužel tak neřekl, bylo to interpretováno nešťastně, žádný oficiální protest nemáme. Je to naprosto relevantní informace z dnešního rána. To znamená, že je to informace typu, že se potkal s panem velvyslancem, ten se ho na to ptal a pravděpodobně možná řekl třeba něco, co - u toho jsem nebyla, nebudu to interpretovat. Nemáme žádný oficiální protest. Říkám to tady odpovědně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček a potom předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobré ráno, děkuji za slovo. Já se chci ještě jednou pana guvernéra zeptat, ono to tu při tom konci projednávání bylo takové trošku divočejší, nicméně já bych poprosil o odpověď na otázku, kolik ukazatelů, které chce Česká národní banka dostat do zákona, kolik jich dnes využívá v rámci těch doporučení. Protože pan guvernér nás uklidňoval, že to je sada nástrojů, které může využívat všechny, jedno, podle situace na trhu. Dnes, na tom jsme se shodli všichni, je situace na trhu s hypotékami nějakým způsobem stabilizovaná, nejsou ohroženy hypoteční banky, tak se chci zeptat, kolik těch ukazatelů ve formě doporučení dneska Česká národní banka využívá. Jestli je to jedno, dvě, tři, všechny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Přečtu rychle omluvu. Pan poslanec Aleš Juchelka se omlouvá do 11.30 z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že vystupuji s přednostním právem, protože chci fakticky reagovat na paní ministryni a není to k tématu tohoto bodu.

Paní ministryně, pokud nám tady rizika hrozí oficiálně nebo neoficiálně, to je celkem jedno. Problém je, že řada z nás se domnívá, že nám ta rizika vážně hrozí, a proto bychom ve druhém čtení tady skutečně chtěli ujištění Ministerstva zahraničí, jak moc je to relevantní. Protože pokud dojde k nějaké obchodní válce mezi námi a Spojenými státy, tak to prostě nemůžeme vyhrát. A je skoro škoda chodit do prohraného zápasu a způsobit víc škody než užitku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem paní ministryně a pak se připraví pan poslanec Votava. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji mnohokrát. Budu reagovat na pana předsedu Kalouska. Zabezpečím to, aby při projednávání v druhém čtení byl přítomen ministr zahraničí samozřejmě. Ale já bych chtěla jenom upozornit, že nejsme dneska v debatě o digitální dani, ale reaguji na vás. Itálie schválila digitální daň, Rakousko - dokonce Rakousko už zvedlo ze tří na pět procent - Španělsko, Portugalsko a tak dále. Báli se? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Poprosím o klid v sále, abychom slyšeli, a nyní vystoupí pan poslanec Václav Votava. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych se vrátil zpátky k tomu, co je meritem věci, a to je zákon o České národní bance. Občas zaznívá argument, a myslím si, že jsem ho slyšel i z úst paní ministryně, že jedním z důvodů, proč Česká národní banka chce do zákona dostat ty regulativní podmínky, poměrně tvrdé, je to, že se zde rozšiřuje portfolio nebankovních poskytovatelů. Ano, nebankovní poskytovatelé jsou poskytovatelé úvěrů na bydlení nebo hypotečních úvěrů.

My jsme v roce 2016 přijali po poměrně dlouhé diskuzi zákon o spotřebitelském úvěru, který se týká i úvěru na bydlení, kde byly zpřísněny podmínky pro takové poskytovatele. Jestliže dříve ti poskytovatelé mohli v podstatě podnikat na základě živnostenského oprávnění, dnes už tomu tak není, musí mít licenci České národní banky a musí splňovat řadu podmínek. Takže chci jenom říci, aby to nevyznívalo, ten argument, tak, jako že Česká národní banka, nebo že se nebankovní instituce dostávají mimo zorné pole České národní banky. Tam je řada podmínek. Musí mít nějaký počáteční kapitál, musí být odborně způsobilí ti poskytovatelé, musí ctít pravidla pro posuzování úvěruschopnosti žadatele, což je poměrně důležitá podmínka, musí také ctít postupy pro přijetí a oceňování předmětu zajištění toho úvěru na bydlení.

Takže jsem jenom chtěl poznamenat, že i ti nebankovní poskytovatelé úvěru jsou v zorném poli a jsou dozorovány Českou národní bankou a nemohou jen tak bezbřeze poskytovat úvěry na bydlení nebo hypoteční úvěry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě pana poslance Martínka poprosím, aby posečkal, protože mi naskočila jedna faktická, což je pan poslanec Vojtěch Munzar, a potom se tedy připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat vaším prostřednictvím na ctěného kolegu Votavu, respektive, jak zde hovořil o mimobankovních úvěrech. Já mám ještě jeden dotaz na pana guvernéra. Zda se neobává, že při nějakém zpřísňování, řekněme, procenta spoluúčasti hypotečních úvěrů a zároveň, když víme, že úspory, zejména u mladých lidí, kteří právě shánějí bydlení, jsou na velmi nízké úrovni, zda to nemůže způsobit nějaký problém, že oni se budou přirozeně snažit získat ty peníze, které nemají naspořené, nějakým jiným způsobem, budou více využívat právě nějaké nebankovní úvěrové prostředky od soukromých společností, kde ta rizika mohou být pro ně daleko větší. Takže zda se neobává, že při přílišném zvyšování spoluúčasti na hypotečních úvěrech může přirozeně na trhu s bydlením zejména u těch mladých lidí dojít k tomuto neblahému jevu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, prosím. A poté si přeje vystoupit také pan guvernér. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl požádat v případě, že nebude přijat ten návrh na přepracování, tak aby se hlasovalo i o návrhu na prodloužení lhůty o 20 dnů, a to z toho důvodu, že některé pozměňovací návrhy by mohly být dost složité. Například tady byly zmíněny návrhy, že by se mohl upravit návrh tak, že by banka mohla například určovat pouze dvě nebo jednu podmínku podle svého uvážení a podobně. Takže to, aby se to optimálně zpracovalo, může chvíli trvat. Z toho důvodu děkuji za případné prodloužení lhůty.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, mám poznamenáno. A nyní s přednostním právem vystoupí pan guvernér. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Děkuji vám, pane předsedající. Pokusím se stručně odpovědět.

Pokud jde o ty ukazatele, jak se ptal pan poslanec Skopeček, on se ptá na věc, kterou samozřejmě dobře ví, ale chápu, že tady jde o určitý typ divadla. Takže samozřejmě my v tuto chvíli používáme jako doporučení všechny tři ukazatele, které jsou zmíněny také v návrhu té novely. A ten důvod je jednoduchý. My reagujeme na mimořádné období velmi expanzivního trhu realit, to znamená, patříme mezi země, kde nejrychleji rostou ceny nemovitostí. To je doloženo statistikou. V posledních letech jsme v České republice zažili několik let, kdy průměrné ceny nemovitostí rostly buď téměř dvojciferným tempem, nebo řekněme osm devět procent ročně, čímž jsme patřili mezi země s nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí v Evropě.

V takové situaci je samozřejmě povinností toho makroobezřetnostního orgánu, čili v této situaci České národní banky, proti té situaci nějakým korektivem zasahovat. Jediné, co máme k dispozici, jsou ona doporučení. A jak je to nakonec v důvodové zprávě, nejprve jsme používali to doporučení na LTV, které hlavně reaguje na rychlý růst cen nemovitostí, a posléze dnes používáme i ta další dvě doporučení, která se týkají míry dluhového zatížení těch dlužníků, to znamená těch, kteří si ty hypoteční úvěry berou. Díky těmto opatřením, díky těmto doporučením a schopnosti banky je v zásadě vymáhat v tuto chvíli se nám podařilo mimo jiné také přispět k tomu, že ten trh se poněkud zklidnil, nicméně stále vidíme, že ceny nemovitostí mají spíše tendenci růst, samozřejmě rozdílnou dynamikou v různých lokalitách a různé kvalitě těch nemovitostí.

Pokud jde o další dotaz pana Munzara, tak samozřejmě toto riziko existovalo už při zavedení těch doporučení. Zatím jsme nepozorovali, že by se to nějak dramaticky dělo. Ono jde také o to, že i ty společnosti nebankovní, jak už bylo řečeno, podléhají naší regulaci, zejména pokud jde o ochranu spotřebitele, nikoliv pokud jde tolik o jejich kapitálové vybavení, protože tam je samozřejmě nějaké minimum, a žádnou další regulaci u těchto společností nemáme, ani není potřeba. Ale to, že by se to zadlužení nějak masově přesouvalo k těm nebankovním společnostem, o to nemám velké obavy. Ony samozřejmě i ty nebankovní společnosti se nějakým způsobem drží nějakých rizik a samotní klienti jsou si velmi dobře vědomi, že podmínky, za kterých by část toho úvěru získávali od těch nebankovních společností, jsou dramaticky horší z hlediska úrokových sazeb, ale i některých dalších podmínek, než jsou podmínky standardních hypotečních úvěrů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mi tady naskočily tři faktické poznámky, takže přečtu pořadí. Pan poslanec Jan Skopeček, pan poslanec Vojtěch Munzar a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže uděluji slovo panu poslanci Janu Skopečkovi. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď panu guvernérovi. Ale kdo tu s námi hraje to divadlo? Pan guvernér říkal: vážení poslanci, schvalte to, není přece jisté, že já všechny ty tři regulace využiji. To je jenom paleta, když bude nejhůř, tak sáhnu na jeden, na dva, možná na tři. A když se zeptám, kolik jich je využíváno dneska, kdy ještě to není v zákoně, tak zjistíme, že jsou všechny tři. Tak to znamená, až tenhle zákon schválíme, že začnete využívat jenom jeden? Dva? Tři? Kdo hraje s námi to divadlo? Já myslím, že pan guvernér.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou a připraví se Zbyněk Stanjura. Tak prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji. Já bych chtěl také zareagovat na poslední vystoupení pana guvernéra. Vy jste tady celou dobu říkal, že to jsou pouze nástroje, které by se mohly v budoucnu využít, a že není nutné třeba využívat všechny tři nástroje. Přesto jste nám teď potvrdil, že v té paletě nástrojů, v tom doporučení, všechny tři nástroje využíváte. Vy jste tady řekl, že tím reagujete na růst cen bytů. Jenomže vy jste nezareagoval na to, co jsem tady říkal já ve svém úvodním slově ve středu, a to je poznámka, že vy sice se snažíte regulovat poptávku po bydlení, ale tím se nesníží potřeba bydlet v České republice. Jenom tu poptávku přesouváte do nájemního bydlení. A ta vysoká cena nemovitostí je zejména určovaná nedostatkem na straně nabídky, a to jak sektoru vlastnického bydlení, tak sektoru nájemního bydlení, protože je prostě nedostatek bytů. A díky tomu, že tu poptávku přesunete do nájemního bydlení, tak tím způsobíte pouze akceleraci růstu cen nájemného.

Dámy a pánové, já si nemyslím, že bychom měli věnovat České národní bance takové bezlimitní pravomoci, aby mohla tímto způsobem určovat trh s byty, jakým způsobem se to navrhuje v této novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s faktickou předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem se domníval a věřil jsem tomu, že debata s panem guvernérem bude jenom v odborné rovině a že politiku si necháme bokem. Nicméně pokud pan guvernér vytáhne politiku a označí vystoupení opozičních poslanců za divadlo, tak teď se nedivte tomu, co řeknu.

Vy jste si začal, pane guvernére, ne my. Já nevím, jestli to bylo divadlo. Podle mě to bylo mnohem horší než divadlo a bylo to porušení demokratických principů našeho státu. Já jsem nezapomněl, že jste se stal premiérem České republiky, aniž byste prošel volbami. Já jsem nezapomněl na to, že vláda, v jejímž čele jste stál, nikdy nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, a tady jsem nezapomněl, že za to, že jste vedl vládu přátel Miloše Zemana, jste byl odměněn a stal jste se nejprve členem Bankovní rady a posléze guvernérem České národní banky. Tak vás žádám, abyste se do těch politických půtek nepouštěl a udržel tu debatu v politické debatě, nebo se budeme vracet k vašemu angažmá ve velké politice. Děkuji. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní nemám už žádnou přihlášku, neregistruji ani žádný zájem. Ano, Václav Klaus se hlásí, takže do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vyjádřit naše stanovisko k tomuto zákonu. Má části, které jsou smysluplné. Já chápu tu argumentaci, že velké zahraniční banky nejsou pod dohledem ČNB, dělají to jejich mateřské země, Holandsko, a nemáme na to vliv. Na druhou stranu tu část, kde se předává vláda nad ekonomikou ČNB, považujeme za velice nebezpečnou. Já kdybych měl jistotu, že doživotně bude guvernérem ČNB někdo aspoň tak racionální jako pan Rusnok, tak bych to byl ochoten akceptovat, ale živě si dovedu představit takové ty prezidenty Drahoše, kteří tam najmenují Sedláčky a další kvaziekonomy, a toho bych se fakt nerad dožil, že Sněmovna nebude moci jakkoli ovlivňovat měnovou a hospodářskou politiku a skončí to naprostou katastrofou.

Takže se připojíme k zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu. Nemám tady žádnou přihlášku do obecné rozpravy, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova. Nemáte zájem, takže budeme hlasovat o návrzích. Já zagonguji. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, což je návrh pana poslance Tomáše Martínka, a dále, pakliže by tento návrh neprošel, tak budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, což podal pan poslanec Jan Skopeček. Ano, žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu, takže zopakuji.

 

Teď budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 78 přihlášeno 163 poslanců, pro 77, proti 68. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 79 přihlášeno 163 poslanců, pro 57, proti 75. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 80 přihlášeno 163 poslanců, pro 161, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, takže nejprve pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tak jak jsem řekl v té úvodní své řeči, doporučuji, aby to bylo přikázáno i hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych se připojil k té žádosti Patrika Nachera na hospodářský výbor, ale zároveň chci navrhnout, protože výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj má pod sebou podvýbor pro bydlení, tak z toho titulu navrhuji tento výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, ještě jednou. Vy navrhujete, pane poslanče, výbor pro veřejnou správu. Rozumím tomu dobře? (Ano.) Výbor pro veřejnou správu.

Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan ministr školství Robert Plaga, a to dnes, v pátek, ze zdravotních důvodů, a dále pan poslanec Přemysl Mališ se omlouvá z účasti na dnešním jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů.

 

Takže nyní tedy budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Nachera a Munzara na to, aby byl tento návrh přikázán hospodářské mu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 81 přihlášeno 164 poslanců, pro 77, proti 22. Návrh byl zamítnut.

A nyní druhý návrh pana poslance Munzara, aby byl návrh přikázán výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 82 přihlášeno 164 poslanců, pro 75, proti 63. Návrh byl zamítnut.

 

A nyní ještě tady padl návrh z úst pana poslance Martínka, abychom prodloužili lhůtu na projednání o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 83 přihlášeno 164 poslanců, pro 76, proti 10. Návrh na prodloužení lhůty byl zamítnut.

 

Tímto jsme projednali veškeré hlasování k tomuto zákonu v prvním čtení. Přistoupíme k dalšímu bodu. Děkuji panu guvernérovi, že nás navštívil.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP