Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

224.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady
Technologické agentury České republiky

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, jak máme postupovat u volebních bodů. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já za slovo děkuji. Přeji, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Provedu vás volebními body, které jsou pouze tři, a z toho dva jsou druhá kola voleb bez rozpravy.

Prvním volebním bodem je návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury. Jsme ve druhém kole první volby. Připomenu, že zde zůstává neobsazeno jedno místo a my jsme dne 27. listopadu 2019 zvolili - původně ta místa byla dvě - tam jsme zvolili pana Ivana Ohlídala. Do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na zbývající jedno neobsazené místo, tedy dva, a z nich dnes budeme vybírat. Jsou to pan Martin Kobert, ten měl v prvním kole 16 hlasů, a paní Mirka Wildmannová, která v prvním kole získala 68 hlasů. Pokud jeden z těchto kandidátů bude dnes zvolen, tak mu započne čtyřleté funkční období dnem přijetí usnesení Poslanecké sněmovny.

Protože se jedná o druhé kolo, poprosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozprava byla už ukončena, takže přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Další bod je bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP