Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

224.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady
Technologické agentury České republiky

byla Poslanecká sněmovna úspěšná. Bylo vydáno 179 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 178 a jeden neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení - a to bude stejné u všech tří voleb - je 90 a u této volby Martin Kobert získal 102 hlasů, Mirka Wildmannová 25. Martin Kobert byl tedy zvolen členem Kontrolní rady Technologické agentury a tato volba končí.

 

Obdobně úspěšná byla i další volba.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP