Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

69.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy,
Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského,
Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 665/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Přistoupíme k hlasování u sněmovního tisku 665. Já svolám kolegy z předsálí. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 665 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 301 přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 143. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, ani z místa. Končím podrobnou rozpravu. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 665."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 302 přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 142, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání tím končí.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP