(14.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Návrh novely pak přináší ještě drobnou změnu v procesu schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes a nad naším územím, kde v reakci na zavedenou praxi by vláda rozhodovala nikoli o každém jednotlivém přeletu a průjezdu, ale rozhodovala by nově o způsobu jejich povolování, případně by tuto pravomoc mohla delegovat na Ministerstvo obrany.

Vážené dámy, vážení pánové. Jak jsem již uvedla, jedná se o návrh, který prošel důkladnou odbornou i politickou diskuzí, byl konzultován i s renomovanými ústavními právníky a je skutečně lege artis s naší Ústavou. Byl zpracován v souladu i s těmi požadavky, které vzešly ze summitu ve Walesu, a je zcela komfortní s tím, abychom ho mohli projednávat. Tento návrh má dokonce i podporu pana premiéra Babiše, který se mi pod ten návrh také podepsal, má podporu pana vicepremiéra Hamáčka, celé řady dalších kolegů. Samozřejmě i Ministerstva obrany, akorát pan ministr obrany se pod to nemohl podepsat, protože není poslancem.

Chtěla bych vás tedy poprosit, abychom skutečně neotáleli. Ten návrh je tady více než půl roku, je na něm zájem, aby byl projednán, dokonce jsem se obracela hned po jeho zařazení do programu Poslanecké sněmovny na předsedu klubu ANO pana Faltýnka, který mi slíbil, že jakmile se projedná rozpočet, tak že tento návrh budeme projednávat. Rozpočet máme projednaný, vybírám si tady ten slib pana Faltýnka a prosím ctihodné kolegy o podporu.

Protože chápu, že v tomto týdnu tady bude celá řada věcí, které budou zase naléhavé a důležité, nechci to zařadit na tento týden. Chci tento bod zařadit na týden příští, a to vždy jako první bod při prvních čteních.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže v bloku prvního čtení zařadit tento... Ano, chápu, jako první v bloku zákonů v prvním čtení.

Poslanec Václav Klaus k pořadu schůze.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Hezký nový rok. Máme dva body k pořadu schůze, které bychom chtěli dát, možná v něčem drobnější. První se jmenuje Stanovisko vlády k implementaci směrnice Evropského parlamentu číslo 2017/853, který bychom rádi dali na příští úterý po pevně zařazených bodech hned zpočátku. Jedná se o zbraňovou směrnici, kterou se evropská legislativa snaží salámovou metodou ukrajovat práva občanů držících zbraň.

Krátce, meritorně. V České republice je naprosté minimum trestných činů spácháno legálními zbraněmi a patříme k nejbezpečnějším zemím světa. Náš zbrojařský průmysl je také chloubou našeho průmyslu a tak dále a tak dále. Kvůli tomu nehovořím. Hovořím proto, že jde o flagrantní ukázku ztráty suverenity České republiky, protože proti této směrnici se zdvihla vlna nevole myslivců, lidí ze střelnic a podobně. Dneska jsme měli některé z nich na tiskové konferenci. Na to zareagovaly i české politické strany, dokonce i vláda, a dokonce hnaly celou věc až k Evropskému soudu, aby rozhodl. Evropský soud rozhodl tak jako vždycky, to znamená ve prospěch evropských struktur proti suverénnímu státu České republice. A já se chci zeptat vlády, jaká bude pozice naše, zda se přikrčíte a budeme implementovat ve čtyřech různých zákonech všechny tyto nesmysly, registrace replik historických zbraní a podobně, anebo zda není namístě zachovat to, co slibujete voličům v médiích, jak hovoříte na náměstích, abyste to dotáhli do důsledků i zde ve Sněmovně. Byl bych velice rád, abychom si tuto věc vyjasnili, aby se když tak naplno řeklo, že něco jiného se říká voličům, ale pak se tady jinak hlasuje pěkně v tichosti ve Sněmovně. A rád bych tento bod projednal, protože je evidentní, že zájem České republiky i vyjádřený vládou je přesně opačný než to, k čemu budeme nuceni hlasovat. Tak to je první bod, který navrhuji.

Druhý bod, který bych zařadil hned za něj, pakliže budete té lásky, bych nazval "digitální Palermo". Teď se tady v České republice probírá velice bohatá kauza o elektronické dálniční známce. Nechci hodnotit roli jednotlivých aktérů, kvůli tomu nehovořím. Mně je celkem - jestli se ta zakázka zlevní ze 400 milionů na 300 nebo na 200 a jestli se ještě čtyřikrát vymění ministr nebo sloučí, to mě na tom zas až tak strašně nevzrušuje, ale opět bych rád vznesl debatu, zda se jedná pouze o marketingová hesla, jako například Digitální Česko, anebo zda se pod tímto pláštíkem nejedná o digitální buzerování občanů a firem a obrovské korupční příležitosti. Protože ten rozvoj a pokrok, který nese technologický vývoj, je tažen soukromými subjekty. A já jsem bytostně přesvědčen, že když něco dělá vláda, tak to dílem skončí špehováním občanů jako v Číně, nebo to skončí podobnými komickými zakázkami na elektronickou dálniční známku, 20krát nebo 50krát předraženými. A ještě si musíme uvědomit, že tu elektronickou známku v jádru nikdo nepotřebuje, protože ta klasická známka je k dostání na každé poště, na každé pumpě, lidé si ji dokážou zakoupit za jednu sekundu. A kupují si za to také to právo, že je nikdo neustále nesleduje, když jedou po dálnici: kam jedou, proč tam jedou a kdy tam jedou. Čili chtěl bych otevřít tento bod, abychom si vyjasnili pozici vlády, jaké digitální záležitosti bude prosazovat, zda jde vždycky o úbytek povinností občanů a úbytek byrokracie, anebo naopak.

Takže to je zhruba k těmto dvěma bodům, které se, myslím, dotýkají českých občanů. Jsou vážné, tak bych je rád zařadil na příští úterý. Nejsou v podobě zákona. Na to máme jiné zákony. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže u obou navrhujete pevné zařazení - jeden jako první, druhý jako druhý po pevně zařazených bodech.

K pořadu schůze poslanec Ondřej Profant.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení kolegové, vážení občané, já bych navázal na svého předřečníka. Jistě jste slyšeli o zakázce na informační systém k prodeji dálničních známek. Státní fond dopravní infrastruktury vědomě obešel Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy České republiky a zcela zbytečně dalo do podmínek prověrky. Tím a dalšími nekompetentními kroky zakázku velmi prodražilo až na výsledných 400 milionů korun jenom za ten software a další stovky milionů má stát platit za prodejní místa. Celkově celá elektronická dálniční známka vychází dráž než papírová. Toto přiznává jak premiér Andrej Babiš, tak odborníci, například Tomáš Havryluk z Alza.cz. Premiér již za tuto nehoráznost odvolal ministra dopravy, ale podle mě selhala také Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle mých informací vzala tento od začátku podezřelý projekt na vědomí na svém 132. zasedání 13. března 2019. Proto navrhuji bod Odvolání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Navrhuji tento bod zařadit na zítra ve 14.30 hodin, tedy jako první bod odpolední části jednání. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze jako další poslanec Zdeněk Ondráček.***
Přihlásit/registrovat se do ISP