(18.30 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Už bylo téměř vše řečeno včetně idylické doby našeho dětství, ať už bylo před 25 lety jako u mě, anebo před 50 lety. Prostě vždycky to bylo všechno zelenější. Ale s tím mytím v potoce to je pravda. To se prostě dnes už na táboře nemůže. A stejně to přitvrzuje, ta svázání předpisy a vším souvisejícím v mnoha dalších oblastech. Domnívám se, že tady u té debaty jsme prostě v okamžiku, kdy hledáme tu správnou míru, a že ty opravdu velice drobné pozměňovací návrhy, které představili mí předřečníci, jsou čistě o nějakém napravení - já bych až řekla přehnané - tvrdosti přístupu, přehnaného glajchšaltování.

Jenom vypíchnu, o co jde. Jde o to, že dnes mají legální možnost chodit do předškolních zařízení nebo jezdit na školy v přírodě nebo na tábory delší než pět dní pouze děti, které mají v případě komplikací ty komplikace takové, že z toho plyne trvalá kontraindikace k očkování. A zase, úplně logicky, jak to vysvětlil pan profesor Válek, je naprosto logické, že existuje-li kontraindikace dočasná, tak by právě měla pozastavit pro tu dobu trvání dočasně tu povinnost plného očkování. A tuhle úplně logickou věc my dnes v zákoně nemáme. Ten pozměňovací návrh ji umožňuje zavést. A já vás velmi prosím, abyste tomuto konkrétnímu pozměňovacímu návrhu tu pozornost věnovali.

Stejně tak opravdu z medicínského hlediska, zase už to bylo vysvětleno, jsme velice, velice přísní na povinnost hepatitidy B. Zase je to ten přenos krví, pohlavním stykem. Je velice nepravděpodobné šíření mezi malými dětmi. A ti rodiče, kteří očkovali své děti pentavakcínou, tak chybí jejich dětem jenom tady ta jedna z těch devíti povinných vakcín. A stejně nemají šanci legálně chodit do předškolního zařízení nebo jet na tábor. Myslím, že takováto přísnost absolutně nedává smysl. A najednou bum, udeří předškolní rok a vše je v pořádku. Udeří páté nebo šesté narozeniny, dítě má jít za rok do první třídy, a v tom povinném předškolním roce už se na kompletnost nebo nekompletnost očkování nehledí.

Jenom vás žádám, vážené kolegyně, vážení kolegové, zamyslete se nad tím, zda vám to dává logicky smysl. Tady ty dvě věci - možnost posunout očkování z důvodu dočasné kontraindikace a možnost vybrat si pentavakcínu, pětivakcínu místo hexa-, šestivakcíny, nemít hepatitidu typu B. To se opravdu domnívám, že pokud to něco způsobí, tak jen zvýšení důvěry rodičů v to, že se tenhle stát chová logicky a předvídatelně.

A poslední věc. Já nejsem zdravotník, ale zastupuji tady ve Sněmovně hlas rodičů malých dětí, rodičů, kteří zkrátka nevědí, proč jsou ta pravidla nastavena tak, jak jsou, proč pokud akce trvá do pěti dní, pokud na ní je do 29 dětí, ty jejich třeba nekompletně očkované děti, a to zase mluvím jenom o té pentavakcíně, třeba jim může chybět, a často to tak je, jenom ta hepatitida B, tak proč v případě kratší, menší akce jet mohou, v případě delší, větší akce jet nemohou. Zase žádají si logické vysvětlení. A já jsem ho nikde od našeho státu, od Ministerstva zdravotnictví srozumitelně nenalezla. Proč tyhle hranice, proč tato omezení? Proto ty naše pozměňovací návrhy umožňující společné pobyty na školách v přírodě dětí, které spolu stejně chodí do třídy, umožňující společné tábory dětí, které na ty kroužky, na víkendové výlety spolu stejně jezdí. Zase si myslíme, že to dává smysl.

A poslední věc, kterou bych ráda zdůraznila. Důvěra rodičů v očkování zkrátka vzroste s tím, když se posílí speciální individuální péče tam, kde jsou odůvodněné obavy z komplikací. Dám příklad. Když jsem si dělala zpětnou vazbu, ptala jsem se lidí, jaké mají zkušenosti, tak ti, kteří třeba měli významněji předčasně narozené dítě a byli automaticky odesláni do očkovacího centra, tak většinou měli zkušenosti velmi dobré. A chci poprosit. Víte, co se liší v očkovacím centru jaksi vlastně od běžného provozu, když máte harmonogram a jedete podle očkovacího kalendáře? Ten přístup v očkovacích centrech bývá velice individuální, velmi speciální. A díky tomu se předejde komplikacím.

Tak bych jen požádala, mohli-li bychom ke třetímu čtení třeba mít přehled ministerstva, jak se posilují personální kapacity těchto očkovacích center, protože bohužel se zdá, že právě třeba pražský Motol kapacitně se ztenčuje, a to je velká škoda. Pokud v případech velkých dědičných zátěží, v případech prvních komplikací při prvním očkování bude možnost rodičům nabídnout tyto individuální, vysoce odborné přístupy, tak věřím, že posílíme důvěru a ve finále i tu proočkovanost, o níž tady všichni mluví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Rozhlédnu se, zdali je nějaký další zájemce o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže tímto obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatele, pana ministra, zdali má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemá. A paní zpravodajka právě vystoupila, takže taky nemá. Tím pádem zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny.

Nyní tady mám řadu poslanců. Vidíme je tady na obrazovce. Jako první vystoupí v podrobné rozpravě paní poslankyně Věra Adámková a připraví se pan poslanec Kamal Farhan. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se v podrobné rozpravě přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu a mých kolegů, který nese číslo sněmovního dokumentu 4188, který jsem podrobně zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí pan poslanec Kamal Farhan a připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych se zde přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému pod čísly 4154, 4155, 4156. Odůvodnil jsem je v obecné rozpravě a i v systému je vloženo jejich podrobné odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Třešňák a připraví se paní poslankyně Brzobohatá. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Také se přihlásím ke třem pozměňovacím návrhům pod čísly 4065, 4165 a 4166. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Andrea Brzobohatá a připraví se jako poslední pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Chtěla bych se přihlásit ke sněmovním dokumentům, ke sněmovním pozměňovacím návrhům číslo 4174 a 4118. Důvodová zpráva je vložena do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek a připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Hezké pozdní odpoledne. Dovolím si přihlásit se ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to číslo 4141 a číslo 4140. Oba pozměňovací návrhy jsem podrobně zdůvodnil a vysvětlil, tím pádem děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A jako poslední pan poslanec Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Dovolte mi přihlásit se k pozměňovacímu návrhu 4072, jak je načten v systému a jak jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se po sále, zdali mám ještě nějaké zájemce o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se opět na závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Paní zpravodajka? (Ne.) Pan ministr váhá? Ne, ne. Tak dobře. Omlouvám se. Nemám tady žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP