(18.20 hodin)
(pokračuje Válek)

Já to nepovažuji za logické, přerozdělovat mezi trvalou a dočasnou kontraindikací, když děti s trvalou kontraindikací se účastnit těchto aktivit mohou, mohou do školky, a děti s dočasnou kontraindikací, jejichž rodiče neodmítají očkování, se nemohou účastnit. To nepovažuji za šťastné, a proto můj - nebo náš pozměňovací návrh, já si to dovolím takhle formulovat, náš pozměňovací návrh vypouští v podstatě slůvko "trvalá kontraindikace" a ponechává slůvko "kontraindikace". Domníváme se, že tím vyřešíme řadu nešťastných situací, ke kterým dochází. Přitom se domníváme, že naši pediatři jsou ti nejlepší a nejvíce kvalifikovaní, kteří mohou posoudit, zda má, či nemá dítě kontraindikaci očkování, a pokud vysloví to, že dítě má kontraindikaci očkování, nemělo by být tomu dítěti upíráno, aby mohlo chodit do mateřských škol nebo na školy v přírodě po tu dobu, kdy ta dočasná kontraindikace trvá. Je to tedy pozměňovací návrh číslo 4140.

Ten druhý pozměňovací návrh - ty první dva představil kolega Třešňák - se týká de facto skupiny dětí, které byly očkovány pentavakcínou, jejíž součástí nebyla očkování proti hepatitidě B. A pro tyto děti zase je problém, protože nemají očkování proti hepatitidě B, účastnit se aktivit ve školském kolektivu, přitom to nemá úplně logiku, aspoň z mého pohledu jako lékaře, protože hepatitida B se přenáší krví anebo pohlavním stykem a je velmi, velmi málo pravděpodobné, že by k tomuto přenosu došlo. To znamená, i tady se jedná z mého pohledu spíše o technickou úpravu, drobnou technickou úpravu, která je zdánlivě nepatrná, nicméně významně může určité části populace usnadnit život a návštěvu školy. A zase, nejde o žádné omezení povinného očkování, nejde o žádný průlom do povinného očkování, to bych chtěl znovu zdůraznit, to nejde v žádném z těch pozměňovacích návrhů, ale cíl toho našeho kolektivu je jednoznačný - zvýšit proočkování české populace a zvýšit ho tak, že omezíme obavy a drobné chyby, které jsou v legislativě a které rodiče zbytečně stresují, vypustíme.

Tyto dva pozměňovací návrhy jsou z této kategorie podobně jako pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka. Já bych vás velmi poprosil o vaše vlídné přijetí těchto pozměňovacích návrhů a jejich podporu a tímto končím a děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Petr Pávek, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, všechno nejlepší do nového roku. Vidíme se poprvé.

Já bych krátce navázal na své předřečníky. Já se domnívám, že téměř všechny pozměňovací návrhy, jak tady dnes byly zmíněny, si zaslouží podporu, ať už je to u té kvalifikace, nebo jsou to legislativní nedostatky, a potom tamhle z té strany jsou to pozměňovací návrhy, které mají zabránit šikaně některých vybraných dětí, potažmo jejich rodičů při určitých příležitostech.

Podle mého názoru se tady stát stává drábem při vymáhání cizích zájmů, a to není dobře. Uvedu několik příkladů. První je - neuslyšíte ode mě teď nic proti očkování a proočkovanosti obyvatel, i když většina z vás na to zná můj názor. Zůstaňme u toho, že chceme, aby byla proočkovaná populace. Zůstaňme u toho, že očkování je tak užitečné, jak se tváří. Zůstaňme u toho, že chrání ty, kteří byli očkováni. Ale vy, zejména vy lékaři, víte, že zodpovědně je potřeba ke každému dítěti přistoupit zvlášť, že by měly být poskytovány očkovací plány, že ne každé dítě prostě může odejít s hexavakcínou, že to může vyvolat prostě různé protireakce, kontraindikace apod.

V takových případech, když třeba dítě není zcela proočkováno, tak ho vyloučit z nějaké akce, je podle mě šikanózní a není to opodstatněné. Je-li to očkování skutečně tak chránící, tak se ty ostatní děti ani jejich rodiče nemusí ničeho obávat. Stejně jsou ty děti celou dobu pohromadě. My tady máme absurdní situace, kdy například ve školce sankcionujeme tu školku za to, když přijme dítě, které není proočkováno nebo zcela proočkováno tak, jak to ukládá dneska zákon, a následně dva měsíce nato ho pošleme do první třídy ve škole, kde už to nehraje žádnou roli. Stejně tak vylučování těchto dětí z táborů, různých akcí, škol v přírodě, rekondičních pobytů je prostě šikanózní.

A zejména potom - já si při téhle příležitosti vzpomenu na ty šťastné okamžiky svého dětství, kdy jsme jezdili na skautské tábory, kdy jsme prostě vykopali latrínu, kdy jsme nebyli svázáni tak přísnými hygienickými předpisy, které z toho dneska dělají v podstatě hotelový pobyt, když jsme vařili v jednom kotli a pak jsme z něho jedli, kdy jsme pili vodu ze studánky a vozili jsme ji tam v konvicích. Dneska se podle mě ty hygienické předpisy v mnoha ohledech zvrhly v podstatě v něco, co brání tomu původnímu účelu například pobytu ve společenství dětí, táborů, přírody, jaksi toho normálního, co je prostě v životě pěkné. A dělá se z toho prostě papírová válka, zavádí se do toho spousta šikany. Já se domnívám, že to není namístě a není to správné.

Pak je tam ještě jedna kategorie a to jsou soukromé školky. Tam se domnívám, že to naráží přímo na ústavní pořádek České republiky. A sice jedna věc je, když se stát domáhá, byť šikanózním způsobem, například proočkovaností v zařízeních, která financuje a která pod něj organizačně spadají, a jiná věc je, jestliže tady máme soukromý subjekt, který si někdo založí, a v tom okamžiku už to je v podstatě šikana, která přechází do nezákonnosti, protože určujeme podnikatelskému subjektu, jak se má chovat, jak má dítě přijmout, jak má pokutovat někoho. To je naprosto nepřijatelné. Takže to je zvláštní kategorie mezi těmi školkami. Tam, kde tu školku si zřídí někdo jako soukromý subjekt, jako podnikatelskou záležitost, kde se nemusí obávat, nemá nad sebou hierarchii těch úřadů, ať už zřizujících měst, anebo prostě krajů nebo státu, tam se domnívám, že to naráží přímo na ústavní pořádek této země.

Ale já vás chci také požádat za všechny ty rodiče a jejich děti, aby nebyly vylučovány z kolektivů, abyste podpořili v podstatě všechny ty pozměňovací návrhy. Tak jak tady zazněly, tak se domnívám, že vedou k vylepšení té předlohy, která tady přistála z Ministerstva zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Dvě omluvy. Ze zdravotních důvodů od 17.00 do 19.00 hodin z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg a také ze zdravotních důvodů od 18.30 do 21.00 hodin se omlouvá pan předseda Vít Rakušan.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha a do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu nebudu zdržovat, jenom rychle. Bavíme se o očkování, ale nezaslechl jsem tady, že bychom se bavili o povinnosti přeočkovat všechny zahraniční pracovníky, kteří k nám přicházejí za prací, a víte, že poslední dobou, já nevím, jestli to víte, ale rozhodně já se s tím setkávám dnes a denně, i mí zaměstnanci dokonce onemocněli černým kašlem, protože prostě je to záležitost, že na východ od nás přeočkovanost je velice malá. A dneska se bavíme o tom, jestli přeočkovat děti nebo očkovat nebo neočkovat, ale z ciziny sem k nám pravidelně za prací přicházejí lidé, kteří očkovaní nejsou. A myslím si, že to je závažný problém, který bychom možná v rámci toho očkování mohli naťuknout a řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP