(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás vítám na dnešní odpolední části jednání. Než budeme pokračovat, seznámím vás s omluvenkami. Je zde omluvenka paní poslankyně Válkové od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Vondráka od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Kalouska mezi 14.30 a 18 hodinami z pracovních důvodů, paní poslankyně Nevludové od 14.30 hodin z osobních důvodů, pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pana poslance Strýčka od 15.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pana poslance Petrtýla od 14.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, pana poslance Hniličky od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Richtera od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů v jeho volebním kraji, pana poslance Dvořáka od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pana poslance Vrány od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Berkovce od 16 hodin do 18 hodin z pracovních důvodů, pana ministra Hamáčka od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu zahraniční pracovní cesty a pana poslance Třešňáka od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Tím se nám počet omluvených členů vlády zaokrouhlil někde na osmi nejméně.

 

Nicméně já začínám bod 292 této 40. schůze, což jsou

 

292.
Ústní interpelace

Nejdříve nás čekají ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády ČR nebo vládě ČR jako celku. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše a poté na ostatní členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance a interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Janě Černochové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací. Připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, neinterpeluji často, jenom když jsem naštvaná. V květnu loňského roku jste při návštěvě 601. skupiny speciálních sil v Prostějově slíbil vojákům změnu a zjednodušení pravidel vysílání vojáků do zahraničních operací při mimořádných či naléhavých situacích vládou na omezenou dobu se zpětným souhlasem Parlamentu. Tehdy jsem upozornila, že příslušnou změnu Ústavy jsem již zpracovala a předložila v minulém volebním období spolu s tehdejším ministrem obrany Stropnickým a s dalšími kolegy. Pro její prosazení však vláda, v níž bylo také hnutí ANO, ani váš tehdejší ministr Stropnický neučinili nic.

Po vašem vyjádření jsem se rozhodla tuto novelu znovu předložit a vy sám jste se pod ni podepsal, stejně jako řada vašich kolegů, za což vám děkuji. Činila jsem tak s nadějí, že by se snad konečně mohla novela hladce přijmout. Po více než půl roce se však ani přes moji opakovanou snahu, pane premiére, o projednání této předlohy stále neděje nic.

Chtěla bych se vás tedy zeptat, jak vážně bylo vaše vyjádření míněno. Proč se aktivně nezasadíte o to, aby byla tato změna přijata, když jste se k tomu veřejně zavázal? Mám chápat přístup hnutí ANO jako úlitbu KSČM a možná SPD, které tuto změnu nepodporují? Jste si vědom toho, že Česká republika se v rámci NATO zavázala ke schopnosti vyslat vojáky v rámci tzv. sil velmi rychlé reakce a že bez této změny nejsme plně schopni tomuto závazku dostát? Stejně tak v té novele se jednalo o zachránění našich rukojmí, kdy pevně věřím, že to nikdy nebudeme potřebovat, ale bohužel naše současná Ústava na to připravená není. (Upozornění na čas.) Pane premiére, podpořte zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. A pan premiér je nepřítomen, takže odpoví na otázky v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

A nyní prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat ve věci: kdy předložíte zákon o dětských skupinách nezbytný pro podporu rodičů? Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Nevím jak vy, já se občas začtu do hlášení na Facebooku zvaného Čau, lidi, a tam, pane premiére, píšete - zase nevím, jestli to opravdu čtete a víte, co tam je. Píšete tam: "Dál jsme jednali o dětských skupinách. Mělo by jít o formu jesliček pro děti do tří až čtyř let věku. Náš cíl je, aby se maminky, pokud chtějí, mohly vrátit dřív do práce. S podporou dětských skupin počítáme i v novém programovacím období od roku 2022. A ministryně Dostálová hledá zhruba 1,9 miliardy korun z evropských fondů už teď."

Končím citaci a ptám se: Tohle je přesně věc na vás, pane premiére, k vyřešení, protože vám se zasekla jednání mezi dvěma ministerstvy. Máme tady nějakou jasnou částku, kolik stojí náročná péče o malé děti. Víme, že je to mezi 8 až 10 tisíci korun na měsíc, ta potřebná dotace, aby to mohlo fungovat, tak jsou dnes podporovány dětské skupiny - a vy chcete prostřednictvím Ministerstva financí dávat pouze 4,5 až 4,6 tisíce. Tam je jasný střet.

Mě tedy zajímá, jak se naplní hlášení Čau lidi. Jak podpoříte rodiny, aby mohly podle své svobodné volby buď být s dětmi doma, anebo aby rodiče mohli i jít do práce na částečný úvazek, jak budou oni chtít. Dnes mateřské školky rozhodně nejsou všude dostupné pro dvouleté děti, ani pro ty tříleté to všude nejde. A právě podpora předškolní péče je klíč pro to, aby se předešlo třeba znevýhodňování matek malých dětí. Často o tom mluvíte. Mě zajímá, jak dostanete řešení ze svého Ministerstva financí, v souladu potom s MPSV. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. I na vaši interpelaci odpoví předseda vlády v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně. Já už to tu potom nebudu opakovat v dalších případech, protože to je pořád stejné.

A nyní prosím pana poslance předsedu Michálka, který bude interpelovat ve věci plnění programového prohlášení vlády. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já se chci předně zeptat nepřítomného pana premiéra, proč sem nepošle některého ze svých supervýkonných vicepremiérů, kteří zvládnout řídit tolik rezortů, ale nezvládnou se dostavit do Poslanecké sněmovny, aby místo něj odpovídali na interpelace na vládu, když už on je na pracovní cestě v zahraničí.

Ale teď k mému dotazu. Já jsem se ptal kdysi pana premiéra, aby nás seznámil s plněním programového prohlášení. Vláda na to má tabulku a grafy. To mi sdělil pan premiér v dopise 31. července 2019. Tabulku a grafy, to si koupili od společnosti Microsoft asi za půl milionu korun. Vláda si koupila tabulku a tam si eviduje, jak plní jednotlivé cíle. Bohužel se zjevně vláda bojí tuto informaci zveřejnit občanům. Takže já vyzývám pana premiéra: Zveřejněte občanům a svým voličům, jakým způsobem plníte programové prohlášení. Máte to v té tabulce, kterou vám dělala společnost Microsoft. Zaplatili za ni daňoví poplatníci. A považuji za naprosto nepřijatelné, abyste nám poslal dopis, že to plnění slouží pouze pro interní potřeby vlády. Protože máme tady zákony. Všichni poslanci i premiér by měli dodržovat ta pravidla hry. A vy jako vláda máte povinnost poskytnout informace poslancům, pouze s výjimkou případů, které jsou stanoveny zákonem. A to, že to máte v nějaké své tabulce, ke které máte přístupová jména a hesla, pokud jde o údaj, který nijak neohrožuje národní bezpečnost, tak si myslím, že opravdu není důvod, aby se to nezveřejnilo. Ledaže by vás to opravdu poškodilo, kdyby se zjistilo, že ty výsledky nejsou tak dobré, jak se někdy tváříte na Facebooku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP