(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně, Jarošová a to ve věci zákazu národních vlaječek na stolcích europoslanců. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, na půdě Evropského parlamentu proběhla vášnivá diskuze na téma národních vlaječek umístěných na stolcích europoslanců. Předsedající Evropského parlamentu vyzval zúčastněné, aby tyto takzvané bannery nebo reklamní předměty odstranili. Prý je to na půdě parlamentu nedovolené. Považujete vy osobně nebo vaši europoslanci za ANO, kteří jsou členy liberální frakce, českou vlajku za banner nebo reklamní předmět? A hodláte se v této věci nějak angažovat třeba při setkání lídrů evropských zemí, kde byste na tuto nehoráznost při zpochybňování národních symbolů poukázal? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a jako další bude interpelovat pan poslanec Lipavský, a to ve věci screeningu zahraničních investic. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane nepřítomný premiére, já vás interpeluji, chci se zeptat ohledně otázky screeningu zahraničních investic a zajímá mě, v jakém stavu ten zákon nyní je, kde se nachází, jestli leží tedy na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nebo co s ním je. Protože je to velice důležitý zákon a měl jsem za to, že na tomto zákonu panovala i poměrně velká shoda napříč politickým spektrem. Neříkám, že všichni, ale minimálně ti, kteří se zapojovali v průběhu diskuzí a debat a do tvorby tohoto zákona, to vnímali velice kladně.

A nás čekají v následujících letech některé velice klíčové zakázky, klíčové tendry ohledně energetiky a telekomunikací. Připravuje se výstavba nové jaderné elektrárny, budou se stavět sítě 5G. A toto jsou všechno projekty, do kterých se bude určitým způsobem zapojovat i český domácí průmysl, a i tento zákon může být velmi zásadní a klíčový v ochraně našeho know-how a v ochraně klíčové infrastruktury, která bude spadat pod ten zákon o screeningu zahraničních investic.

Takže mám otázky, na které bych vás chtěl požádat o odpověď. A ty otázky zní, jaký je současný stav zákona o screeningu zahraničních investic a jaké budou další vládní kroky v následujících měsících. Protože původní deklarace zněla, že ten zákon bude do Sněmovny předložen již na podzim minulého roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Adamovou, která bude interpelovat ve věci dvojího metru na členy vlády. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v souvislosti s kauzou předražené zakázky, kterou rezort vašeho ministra dopravy přidělil firmě bez řádné soutěže, jste prohlásil, že informace o průběhu a propojení některých osob jsou znepokojivé, dokonce absolutně nepřijatelné, a že by to měla prošetřit policie. Na konání, za něž je zodpovědný vámi vybraný ministr vlády, hodláte podat trestní oznámení. A co víc, nelíbí se vám, že první náměstek a další osoby spojené s kauzou odmítají vyvodit osobní odpovědnost a rezignovat.

Ve světle vašeho vlastního prohlášení "nikdy neodstoupím" jsou veškeré takové výroky nejen pokrytecké, ale vyznívají až směšně. Ale samozřejmě je zcela v pořádku za takto závažné pochybení ministra odvolat. Pozoruhodný je ale váš dvojí metr. V souvislosti s veřejnými zakázkami přidělovanými státní agenturou CzechTourism je trestně stíháno několik osob. Důvodem je podezření z korupce a uplácení v řádech milionů. Prošetřována policií je i zodpovědná ministryně paní Klára Dostálová z vaší strany. Takže v jedné kauze jste svého ministra okamžitě odvolal, sám podáváte trestní oznámení, a u druhého, kde je kauza už v mnohem pokročilejší fázi, a zabývá se jí policie, jste se za svou ministryni postavil.

Česká republika si letos opět pohoršila v mezinárodním žebříčku vnímané korupce. Prý propad o šest míst na 44. příčku nechápete, protože si nepamatujete na žádný korupční skandál vlády za vašeho působení.

Nejen mě, ale jistě i občany velice zajímá, podle jakého klíče se, pane premiére, rozhodujete, kterého ministra zatíženého kauzami při zadávání státních zakázek odvoláte a kterého nikoliv. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. To byla poslední interpelace na nepřítomného předsedu vlády. Já tedy znovu zopakuji, že na všechny tyto interpelace premiér v souladu s jednacím řádem odpoví do 30 dnů písemně. A upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že tímto byly vyčerpány všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády a budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Nyní tedy vyzývám pana poslance Jakuba Jandu, aby přednesl interpelaci na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, a to ve věci elektronizace Celní správy. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, 28. listopadu 2019 jsem spolu se skupinou poslanců předložil návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, jejímž předmětem je snížení limitu takzvané vratky DPH zahraničním turistům v České republice. K tomuto návrhu vyjádřilo vaše ministerstvo několik připomínek týkajících se především administrativní náročnosti celé agendy, především proto, že není elektronizována.

Přiznám se, že této výtce nerozumím, neboť již v roce 2018, kdy jsem tuto problematiku řešil v rámci seminářů a různých jednání rovněž se zástupci Ministerstva financí a Celní správy, jasně vyplynulo, že právě tato elektronizace doprovázená funkčností systému VAT Refund dokladů a celními kiosky se chystá a má být provedena do května loňského roku. Přesto v připomínkách operujete říjnovým termínem 2019, a to ještě v pilotním provozu, navíc s důrazem, že v současné době funguje pouze jeden celní kiosek, a to na letišti Praha Ruzyně. Jenže, paní ministryně, ono těch míst v České republice, na kterých lze opustit Schengenský prostor, moc není, respektive jsou celá tři. Že je tedy elektronizace pouze částečná, je problém Ministerstva financí a nikoliv můj.

Ptám se vás tedy, proč stále po roce zpoždění není zprovozněn systém elektronizace VAT Refund dokladů, kdy jej plánujete dokončit a kdy instalujete zbývající dva celní kiosky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dovolte, abych k vaší interpelaci sdělila následující fakta. V důvodové zprávě k aktuálně předloženému poslaneckému návrhu změny zákona o DPH, kde se navrhuje snížení limitu pro vrácení DPH ze dvou tisíc na jeden tisíc, je zmiňován fakt, že Celní správa spouští do pilotního provozu koncept daňového a celního kiosku od 1. července 2019. Toto byl plán Celní správy platný ještě počátkem roku 2019, který byl postaven na specifikaci odsouhlasené s poskytovateli služeb spojených s vracením DPH cestujícím ze zemí mimo EU. Začátkem března 2019 však musela být tato specifikace přepracována. Proto byl systém elektronického potvrzování prodejních dokladů na zboží vyváženého cestujícími ze zemí mimo EU uveden do pilotního provozu až 1. října 2019 se dvěma kiosky a čtyřmi pracovišti na terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze. Do konce února 2020 budou nainstalovány další čtyři kiosky předané Letištěm Praha na terminálu 1 a další dvě pracoviště, tentokrát na terminálu 2.

V rámci tohoto pilotního provozu je tento systém schopen aktuálně elektronicky odbavovat pouze tuzemské prodejní doklady, VAT Refund doklady, které jsou doprovázeny elektronickými daty produkovanými poskytovateli služeb spojenými s vracením DPH cestujícím. V současné době jsou VAT Refund doklady elektronicky potvrzovány pouze v objemu cirka 20 % denního celkového počtu všech odbavených dokladů. Pilotní provoz je naplánován i na celý rok 2020, kdy postupně dojde k napojování i ostatních členských států EU do elektronického procesu potvrzování v České republice. Čili to není jenom věcí České republiky, ale je to spolupráce s ostatními členskými státy, takže my jsme závislí na té spolupráci. Proto ten objem 20 % není to, že bychom prostě leželi v Generálním ředitelství cel se založenýma rukama. Já vás zvu, klidně vám to ukážeme podrobně. Zvu vás jak na Generální ředitelství, tak vás zvu samozřejmě i na Letiště Václava Havla, kde vám to ukážeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP