(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Já se tady zavazuji, že určitě rád podám informaci na základě jednání, které proběhne právě shodou okolností v příštím týdnu mezi těmi jednotlivými subjekty, které jsou za to odpovědny, takže určitě jsem schopen vám pak dát dodatečnou informaci. Myslím si, že v řádu měsíců bychom měli mít již představu, jak postupovat.

Jinak pokud jde o nedostupnost léků jako takových, tam skutečně ty důvody jsou různé a jsem přesvědčen o tom, že novela zákona o léčivech, která je teď ve Sněmovně, prošla úspěšně prvním čtením, řeší celou řadu těchto nedostupností, zejména týkajících se toho, že léky třeba jsou k dispozici, a není to tak, že by byl nějaký výpadek ve výrobě, ale bohužel jsou tady někteří distributoři, kteří místo toho, aby léky dodali českým pacientům do českých lékáren, tak ty léky vezmou a vyvezou je do Německa, do Dánska a získají ten rozdíl v ceně mezi naší nižší cenou a cenou v jiných státech. A to je problém, který zkrátka tady existuje. Točí se v tom několik miliard korun ročně, je to velmi zajímavý byznys, ale bohužel pak ty léky nejsou k dispozici českým pacientům. Stejně tak doposud neexistuje, a to je také vlastně změna v tom zákoně, povinnost výrobců zajistit, že léky budou k dispozici českým pacientům. Takže my vlastně poprvé v historii dáváme do českého právního řádu povinnost výrobcům pod finanční sankcí, že zajistí léky v České republice maximálně do dvou dnů do jakékoliv lékárny, kam přijde pacient se svým receptem. Takže to je také novum.

A stejně tak, a to bych ještě možná řekl úplně na závěr, poprvé také dáváme jasnou lhůtu, že ten výpadek léků nesmí být delší než 120 dnů. Takto je to v zákoně, možná o tom ještě bude nějaká debata, třeba o nějakém zkrácení a podobně, ale doposud žádná lhůta v zákoně, dokdy má výrobce obnovit dodávky, nebyla. Takže věřím tomu, že toto také pomůže. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím poslance Čižinského, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci rekultivace pískovny Sandberk u Kolína. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, mám žádost, která se týká zatopené pískovny Sandberk u Kolína. Je to krásné jezero a nyní tu vlastník pozemků chce realizovat záměr nazvaný "sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín". V jeho rámci má být do jeho prostoru navezeno 900 tisíc krychlových metrů materiálu, včetně recyklátu, demoličních a stavebních odpadů. Proti tomu vznikla petice, ta upozorňuje i na zátěž okolí nákladní dopravou, která by toto obrovské množství materiálu několik let do jezera navážela.

Krajský úřad Středočeského kraje provedl zjišťovací řízení, v jehož závěru 13. ledna 2020 rozhodl, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí, a nebude tak posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodl tak navzdory připomínkám obce Starý Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín a České inspekce životního prostředí. Všechna jmenovaná připomínková místa požadovala další posuzování záměru podle zákona 101/2001 Sb.

Žádám vás tedy, zasaďte se o to, aby Česká inspekce životního prostředí v zákonné lhůtě, která skončí 28. ledna 2020, podala proti zmíněnému rozhodnutí odvolání. Jsem přesvědčen, že je v tomto případě zcela namístě, aby proběhla takzvaná velká EIA.

Děkuji a dovolte, abych vám předal kopii rozhodnutí. (Předává materiál ministru Brabcovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec A v tomto hrobovém tichu... (V sále je skutečně ticho.) To mě zaujalo, to se často nestává v průběhu jednání, to se často stává akorát na interpelacích. Kdybychom si z toho vzali příklad aspoň do našich standardních jednání. Ale děkuji za tu interpelaci, pane kolego, děkuji za slovo.

Pro mě to není úplně nová informace, protože se na mě obrátilo různou formou už několik lidí s tímto podnětem, ale musím maličko korigovat to, co vy jste tady říkal. Souhlasím s tím, že skutečně bylo rozhodnuto Krajským úřadem Středočeského kraje o tom, že v zásadě to posouzení vlivu záměru skončilo ve zjišťovacím řízení, a také potvrzuji to, co říkáte, že Česká inspekce životního prostředí skutečně ve svém závěru z 9. prosince 2019 říká, že oblastní inspektorát Praha má k předloženému oznámení záměru připomínky, konkrétně oddělení ochrany přírody, a inspekce požaduje další posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. a zohlednění těchto připomínek.

Ale to, co vás musím opravit, je to, že Česká inspekce životního prostředí nemá možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat, protože závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad a ministerstvo bude v tomto případě pravděpodobně, tedy v případě odvolání, figurovat jako odvolací orgán, takže je pro mě i trochu složité se k tomu vyjadřovat. A určitě vám neřeknu, jestli nebo jak se postavíme k tomu odvolání, to po mně nechtějte, protože my potom budeme to případné odvolání rozhodovat.

Ale kdo se může odvolat? Odvolat se může dotčená veřejnost, to jsou občanská sdružení nebo dotčená obec. Ale protože je to podle § 3 písm. i), tak v bodě 2 se přesně říká, podle zákona 100/2001 Sb., tedy zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a tam je přesně řečeno, kdo je tou dotčenou veřejností, která v tomto případě může to odvolání podat. Takže nemůže to být České inspekce životního prostředí, znovu opakuji, může to být obec, může to být dotčená veřejnost.

Tady je trochu zvláštní, že v průběhu toho zjišťovacího řízení byla měsíc lhůta pro vyjádření, ale vlastně nikdo z veřejnosti se nevyjádřil. A tady znovu musím upozornit, že místo petic je jediné účinné řešení podání odvolání. Ale stále ta lhůta tedy je, a protože to rozhodnutí bylo vydáno podle mých informací v pátek 17. ledna 2020, tak ta lhůta pro odvolání je přibližně do poloviny února. Takže je ještě o něco delší a ten prostor tady existuje.

V případě, že by byly důvodné pochybnosti o tom, že dotčené rozhodnutí krajského úřadu je v souladu s právními předpisy, je možné podat podnět k přezkumu tohoto rozhodnutí a podnět k přezkumu by potom směřoval proti pravomocným rozhodnutím. Dotčené rozhodnutí Středočeského kraje k dnešnímu dni ale pravomocné není, a podnět k přezkumu může tedy v podstatě podat kdokoliv.

Otázkou zvláště chráněných druhů vyskytujících se v lokalitě se Česká inspekce životního prostředí zabývala, to je potom vlastně i v tom závěru, který jsem četl v rámci inspekce. To znamená, potvrzuji, že inspekce skutečně měla také názor, že by se mělo jednat o velkou EIA. Pokud bude odvolání od obce nebo dotčené veřejnosti, tak tím odvolacím orgánem v tu chvíli bude odbor výkonu státní správy, velmi pravděpodobně Ministerstva životního prostředí, a ten bude potom postupovat podle zákona. A já v této chvíli opravdu nechci spekulovat, jak se rozhodne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující dotaz, takže prosím pana poslance Baxu, který bude interpelovat pana ministra Zaorálka ve věci odvolání ředitelky Památníku Lidice. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti vynucené rezignace ředitelky Památníku Lidice Martiny Lehmannové. Vše začíná reportáží České televize, v níž historikové, kteří nejsou zaměstnanci památníku, popsali příběh deportace židovské obyvatelky obce, která se odehrála v předvečer lidické tragédie, a to údajně na základě udání jedné lidické občanky. Než bych se pokoušel vše popsat, přečtu raději část dopisu paní Jaroslavy Skleničkové, dnes třiadevadesátileté pamětnice, který vám poslala.

"Vážený pane ministře, jsem poslední žijící lidická žena. Záleží mi na tom, jak jsou Lidice a historické události kolem nich prezentovány, záleží mi na hledání pravdy. Přes svůj věk spolupracuji s památníkem. V Lidicích bydlím, a dokud ještě žiji, chci ve jménu té historické pravdy pro Lidice pracovat. Proto mě velmi znepokojila zpráva o ředitelce památníku Lehmannové. Paní ředitelka zřejmě neustála tlak lidické organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, která sdružuje část přeživších dětí a které předsedá paní Bobošíková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP