(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec ještě položí doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za odpověď. Souhlasím, respektuji veřejný zájem, ale právě ten dotaz směřoval, jestli nemělo spíš to rozhodnutí o udělení výjimky, která byla odůvodněna především tím veřejným zájmem, počkat do té doby, než budou ty stavby alespoň někde na papíře. Protože zatím v okruhu těch 60 kilometrů žádné významné stavby de facto nejsou ještě ani v územním plánu de facto naprojektovány, takže jestli to nebylo předčasné a jestli vlastně tím rozhodnutím nedochází, ani zamítnutím odvolání, jestli se nedopouští ministerstvo porušení článku 7 Ústavy ČR.

Děkuji za dodatečnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak my jsme přesvědčeni, že nedopouští. To já myslím, že vás nepřekvapím tou odpovědí, protože kdybychom o něčem takovém vůbec spekulovali, tak bychom samozřejmě nic takového nemohli udělat. Ale znovu říkám, je to vždycky rozhodnutí opravdu naprosto adekvátní té situaci, kterou dělá v tu chvíli ten úředník. A uvědomuje si, že to může být přezkoumáno a že to prostě musí obhájit i v nějakém řízení v rámci případného odvolání, což se samozřejmě může stát i v tomto případě. Samozřejmě může se to stát i proti rozhodnutí navazujícímu, tedy rozhodnutí o stanovení, o povolení těžby, což předpokládám, že se klidně stane, protože ta kauza Tlustec samozřejmě se táhne možná deset let. Takže předpokládáme, že to tímto neskončí. A také právě předpokládáme, že dalších možná několik let bude pokračovat prostě proces ještě povolování té vlastní těžby se všemi správnými lhůtami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Langšádlová bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci zásoby léků. Prosím. Připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já se na vás obracím jako na ministra zodpovědného za to, jaké léky a v jakém množství má Správa státních hmotných rezerv ve svých zásobách.

Dle informací z otevřených zdrojů má Správa státních hmotných rezerv z léků v zásobě pouze jediný lék, a to antivirotikum Tamiflu. Pro představu, například Polsko má ve svých strategických zásobách až tisíc druhů léků, tak aby v každé lékové skupině měli odpovídající objem alespoň jednoho léku. Domnívám se, že strategické lékové zásoby našeho státu by měly být propracovány tak, abychom v krizových situacích byli schopni zabezpečit požadavky na léky pro naše občany. Navíc tyto zdroje by mohly pomoct i v situaci, kdy dochází k výpadkům dodávek léků do lékáren a nemocnice se potýkají taktéž s výpadky léků. Podle otevřených zdrojů opět se v tuto chvíli jedná až o 80 druhů léků, které jsou nedostupné.

Takže bych si vás, pane ministře, dovolila ještě jednou požádat, jestli byste mi mohl odpovědět na otázku, zda máte připravený krizový plán, který by upravil zásoby, strategické zásoby léků ve Správě státních hmotných rezerv, a zda zvažujete, že by mohly být používány například i v případech výpadku, tak jak jsme ho téměř bohužel každodenně svědky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní poslankyně, děkuji za ten dotaz, který je bezesporu velmi zajímavý.

Pravdou je, že v současné době, a to máte bezesporu pravdu, ve skladu Správy státních hmotných rezerv jsou v současné době uskladněna pouze antivirotika určená pro případ nějaké pandemie a podobně. Pravdou také je, že ale v minulosti, pokud byly nějaké větší zásoby, tak to bylo také trošku kritizováno, protože možná jsme to zaznamenali, nebo jste to zaznamenali v médiích. V minulosti byla nakoupena v rámci opatření přijímaných v souvislosti s pandemií chřipky velká množství antivirotik, více než milion dávek, která se nakonec ukázala, že jsou neúčelná, vlastně se nedala použít, protože to nebylo nutné, a musela se tato balení spálit. Stálo to asi 400 milionů korun. Takže takovéto bylo tehdy rozhodnutí mých předchůdců. Takže já jenom dokládám to na tom, že v zásadě je třeba vždy být v tomto směru velmi obezřetný a mít to důkladně promyšleno, protože jedna věc je skutečně mít dostupné léky, nějaké esenciální léky skutečně, které jsou nenahraditelné a tak dále, a druhá věc je vnímat to riziko nějaké finanční ztráty, nakládání s veřejnými prostředky. Pokud se ty léky nespotřebují, tak pak jsou zkrátka zničeny, protože samozřejmě expirují v nějakém čase. Takže tyto přínosy a rizika je nutné při tom rozhodování bezesporu vnímat.

Shodou okolností se ale v současné době skutečně zabýváme otázkou strategických zásob léčiv. Shodou okolností také kolegové z ministerstva byli na návštěvě v Polsku, kde vnímali nějaké podněty. A příští týden se uskuteční schůzka zástupců Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Správy státních hmotných rezerv na toto téma. Takže ta vaše interpelace je skutečně velmi příhodná v tuto dobu. Takže se tím zabýváme. Příští týden je na to schůzka a budeme hledat různé varianty řešení.

Asi to není o tom, že ČR bude disponovat všemi léky, veškerým portfoliem léků, protože i to, o čem jste hovořila, je 80 nedostupných léků. Je také třeba si uvědomit, že některé léky jsou nahraditelné, nejsou skutečně ty esenciální. Někdy je to skutečně otázka třeba jenom chyby v distribuci. Mimo jiné i proto máme ve Sněmovně zákon o léčivech, který toto má řešit. Takže ony ty otázky nedostupnosti nejsou vždy o tom, že pouze ty léky zkrátka vůbec nejsou. A my se tím budeme bezesporu zabývat. Tam je nutné samozřejmě zvážit i nějaké investice. Zvážit to, aby třeba právě byl nastaven nějaký mechanismus zpětné distribuce. To znamená, pokud se ty léky nakoupí a nebudou vlastně použity, tak aby bylo možné je zpětně distribuovat třeba poskytovatelům a tak dále.

Takže je to téma, nemáme teď aktuálně nějaký konkrétní plán, ale vnímáme to. Se Státní správou hmotných rezerv jsme v kontaktu a díváme se na zahraniční příklady. V některých zemích je to třeba tak, že je povinností subjektů, jako jsou třeba zdravotnická zařízení, mít určité stanovené zásoby léčiv, ale skutečně těch esenciálních.

V ČR, ještě pro vaši informaci, nemáme tedy pouze ta antivirotika v rámci Správy státních hmotných rezerv, ale také funguje zásoba speciálních léčiv, což jsou antidota, antiséra, antiinfektiva, v rámci toxikologického informačního střediska ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde ministerstvo financuje vlastně nákup a obnovu těchto léčiv, která jsou využívána skutečně ve výjimečných případech, třeba v případě uštknutí hadem a podobně. Tak v rámci ČR tato antidota zkrátka jsou distribuována do celé ČR a držíme tyto zásoby také v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Takže to jenom úplně pro upřesnění.

Takže děkuji za ten dotaz, určitě jsem vám schopen dát v průběhu času nějakou detailnější informaci na základě výsledků jednání, která budeme vést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane ministře, já jsem vám chtěla poděkovat, že se touto otázkou zabýváte, protože já si myslím, že je velmi důležitá. Správa státních hmotných rezerv má velmi širokou škálu svých zásob a určitě léky mezi ně mají patřit. Chápu, že jsou drahé. Chápu, že mají krátkou expiraci a že je určitě velmi náročné zrovna je spravovat a obměňovat, a chápu, že to mohou být jenom ty základní léky, které vlastně pomáhají v život ohrožujících situacích. Přesto si myslím, že právě z hlediska bezpečnosti obyvatel, z hlediska řízení v nějakých kritických situacích, že léky zkrátka do Správy státních hmotných rezerv patří. A chtěla bych vám opravdu poděkovat, že se tím zabýváte, a poprosit vás, jestli mi můžete říct, dokdy vlastně budou v té Správě státních hmotných rezerv. A stejně tak bych chtěla moc poprosit, aby ti zejména chroničtí pacienti a ti, kteří jsou opravdu dlouhodobě nemocní, abyměli zajištěny léky běžně, aby nedocházelo k těm výpadkům. Věřím, že i nový systém k tomu přispěje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP