(14.10 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Je to dle mého názoru a dle názoru právě mnohých, kteří tady k té problematice minulý týden vystupovali, lepší řešení, než zavádět sdílené pracovní místo a tvářit se, že to ten problém skutečně někam posouvá. (V sále je trvalý hluk a neklid.) A já věřím tomu, že vzhledem k tomu, že tolika z nás záleží na možnosti právě zaměstnání těchto lidí -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás opět na chviličku přeruším - (zvoní zvoncem) - a opravdu poprosím všechny, aby se už usadili, přerušili rozhovor a vyslechli si návrh paní poslankyně. Děkuji.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Věřím tomu, že i vzhledem k tomu, že víme, jaká je situace na pracovním trhu a jak zoufale se nedostává lidí a kolik statisíců pracovních míst zůstává neobsazených, že i právě v tomto kontextu podpoříte zařazení a projednání této novely, která tady leží už mnoho měsíců a která by mohla v tomto významně pomoci. Protože jsem si vědoma toho, že jste tedy ve svých klubech tuto situaci nemohli projednat, tak chci o zařazení poprosit až na pátek, a tedy jako první bod tento týden v pátek bychom mohli tuto novelu zákona projednat, abychom to posunuli dále. A pak to budeme moci řešit souběžně se zákoníkem práce a s jeho novelizací. Věřím tomu, že nejenom ti, kteří mají zájem pracovat na zkrácený úvazek, ale i zaměstnavatelé by nám za to byli vděční. Tak vás prosím o předřazení tady tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nikdo s přednostním... Pan předseda Michálek také s přednostním právem k pořadu schůze.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám hezké odpoledne. V tomto vystoupení navrhuji, abychom zařadili body 140 až 142 - návrhy novely zákona o státním zastupitelství, o kterých se tady bavíme už půl roku. My jsme je předložili někdy v červnu. Paní ministryně slíbila, že v červnu minulého roku předloží návrh novely zákona o státním zastupitelství. Myslíme si, že to je důležité téma. Demonstrovalo kvůli tomu 300 tisíc lidí, tak si myslím, že není úplně správné, abychom to tady nechali ležet půl roku, aniž bychom se k tomu dostali.

Takže navrhuji, abychom body 140 až 142 zařadili za bod 47, což je sněmovní tisk 630, novela zákona o soudech a soudcích. Čili navrhuji, abychom nejdříve projednali soudy a soudce a hned v návaznosti na to abychom projednali státní zástupce. Jde pouze o změnu pořadí bodů, jak jsou zařazeny na programu jednání. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestliže se s přednostním právem v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak k pořadu schůze je přihlášen jako první pan poslanec Feri. S náhradní kartou číslo 20 hlasuje paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já si dovoluji navrhnout změnu schváleného pořadu, a to tak, aby byl bod číslo 75 zařazen pevně na zítra na 18.15 hodin. Jedná se o sněmovní tisk 182 a je to novela zákona o nemocenském pojištění, která se týká výkonu závislé práce prostřednictvím dohod o provedení práce a zvýšení hranice 10 tisíc korun na 11 500. Je to návrh, který tu je víc než rok a půl, stále ještě nebyl v prvém čtení projednán, a myslím, že to je věc, která tím, jak se dotýká pracujících studentů, seniorů a osob se zdravotním postižením, by měla být projednána, a navrhuji tedy zítřek od 18.15 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Bohuslav Svoboda. (Trvalý hluk v sále.)

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, navrhuji zařazení bodu na pořad dnešního jednání jako první bod informace -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik zase přeruším. Já mám problém rozumět tomu, co pan poslanec navrhuje! V sále je nadměrný hluk. Prosím o klid! Máte-li něco k vyřizování, běžte do předsálí.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já to zkusím znovu. Navrhuji zařazení bodu na pořad dnešního jednání jako první bod Informace vlády ČR k opatřením souvisejícím se šířením koronaviru. Už jsem několikrát řekl, není mým cílem vyvolávat paniku, to v žádném případě, ale Sněmovna i lidé v České republice by měli dostat ujištění, že je vláda schopna reagovat, pokud se věci nebudou vyvíjet tím směrem, jakým bychom si všichni přáli.

V tuto chvíli víme, že se koronavirus nevyskytuje pouze v jedné čínské provincii, jak jste tvrdil pane ministře, ale že je rozšířen v podstatě ve všech provinciích. To je poměrně závažné, když uvážíme, v jakém množství probíhá tranzit do Evropy z Číny. Zavedli jste dle veřejných zdrojů v podstatě dvě viditelná opatření: informační cedule na letišti a instrukce leteckému personálu, aby na palubě vytipoval u cestujících možné příznaky. Omlouvám se, ale tato dvě opatření mi přijdou poměrně slabý výstup. Předpokládám, že z jednání Bezpečnostní rady státu vyšlo nebo vyjde něco silnějšího. Nehledě k tomu, že screening je podle vás neúčinný kvůli inkubační době, infekciozitě od prvního dne až po ten čtrnáctý den a chřipkové epidemii. V čem jsou účinnější ta opatření, která jste přijali?

Zajímá mě několik věcí. Jaké lůžkové kapacity má Česká republika připravena pro případ většího počtu pacientů s podezřením na infekci koronavirem? Máme nachystaný dostatečný počet zdravotních pomůcek, ochranné oděvy, dezinfekce, masky atd.? Máme dostatek personálu, který je připraven na možné nenadálé situace? Jaký bude postup v případě rozšíření viru do okolních zemí? A jaký postup bude v případě rozšíření České republiky? Spolupracujeme na těchto otázkách se sousedními zeměmi, například s Francií, která už nějaká opatření proti koronaviru přijala? Jak budeme vychytávat rizikové cestující a návštěvníky? Domnívám se, že tam je nutný aktivní přístup, že pasivní přístup je v takovéto situaci málo. Jak jsme připraveni na to, že ten virus mutuje? To znamená, že mění své vlastnosti, mění způsob svého šíření a mění i svoji infekciozitu. Takže to, že je dneska nezávažný, nebo poměrně málo závažný, nemusí zítra nebo pozítří platit.

Znovu opakuji, nechceme vyvolávat paniku, která ani není namístě. Informace, jak jsme na to připraveni, na všechny různé druhy vývoje, bychom dostat měli, protože to je jediná cesta, která může panice v případě šíření té infekce, zabránit. Děkuji. (Silný hluk v sále trvá.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A skutečně, já už nevím, jak vás mám poprosit, aby tady byl klid. Opravdu už začala schůze, pro některé z vás, kteří ještě nezaregistrovali.

S přednostním právem se přihlásil pan ministr zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se pokusím zareagovat rovnou, protože si myslím, že skutečně toto je hodně odborná debata, kterou určitě jsme připraveni vést, ale budu se snažit být maximálně věcný a stručný.

Není to tak, že bychom skutečně cokoliv podceňovali. Ta situace se mění každým dnem. Všechny orgány ochrany veřejného zdraví jsou v plné pohotovosti, zejména samozřejmě krajské hygienické stanice, ale i všechna infekční oddělení nemocnic. Já jsem sám včera jednal se zástupci Nemocnice na Bulovce, což je specializované centrum pro toto onemocnění. Na druhou stranu je třeba říci, že Světová zdravotnická organizace zatím nedefinovala tuto chorobu, tuto infekci, jakožto vysoce nakažlivou nemoc, to znamená, není tam ten silnější status, kdy třeba ti pacienti by museli být hospitalizováni právě pouze na Bulovce nebo v Těchoníně. V tuto chvíli mohou být hospitalizováni ve všech nemocnicích, které mají standardní infekční oddělení, a také se tomu tak děje. To znamená, ten záchyt pacientů probíhá, všichni vědí, co mají dělat. O tom ostatně svědčí i to, že skutečně těch případů několik už bylo, všechny doposud negativní. Aktuálně jsem dostal informaci ze Zlínského kraje, kde byl výsledek opět negativní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP