(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - pracovní důvody, Jiří Běhounek - zdravotní důvody, Marek Benda - rodinné důvody, Alena Gajdůšková - zahraniční cesta, Pavla Golasowská - zdravotní důvody, Milan Hnilička od 14 do 14.30 hodin - pracovní důvody, Jan Hrnčíř - zahraniční cesta, Monika Jarošová - zdravotní důvody, Jiří Kobza - rodinné důvody, Věra Kovářová - zdravotní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Patrik Nacher od 17.30 hodin - rodinné důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Ivana Nevludová - zdravotní důvody, Ladislav Okleštěk - pracovní důvody, Petr Pávek - zahraniční cesta, Jan Pošvář - zdravotní důvody, Milan Pour - zdravotní důvody, Zbyněk Stanjura - rodinné důvody, Lubomír Španěl - zahraniční cesta, Petr Třešňák - pracovní důvody, Jiří Valenta -zahraniční cesta, Venhoda Petr - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček - osobní důvody a Miroslav Toman - pracovní důvody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme úterý 28. 1. a narozeniny dnes slaví náš kolega Přemysl Mališ. Všechno nejlepší. (Potlesk.)

Nejprve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme:

1. vyřadit tyto body schváleného pořadu: body 31 - sněmovní tisk 534, o archivnictví, bod 37 - sněmovní tisk 575, o Sbírce právních předpisů, bod 38 - sněmovní tisk 576, o Sbírce právních předpisů související, bod 40 - sněmovní tisk 593, o matrikách, bod 41 - sněmovní tisk 608, o zrušení obsoletních předpisů, bod 48 - sněmovní tisk 633, o svobodném přístupu k informacím, bod 50 - sněmovní tisk 641, o úřednících územních samosprávních celků, bod 51 - sněmovní tisk 642, o policii, bod 56 - sněmovní tisk 670, o odpovědnosti za přestupky, bod 64 - sněmovní tisk 690, o státním občanství, bod 236 - sněmovní tisk 249, zpráva o migraci, bod 249 - sněmovní tisk 385, zpráva o extremismu za rok 2018, bod 250 - sněmovní tisk 486, zpráva o extremismu za rok 2019, bod 274 - sněmovní tisk 612, zpráva o vnitřní bezpečnosti, bod 275 - sněmovní tisk 613, zpráva o migraci.

V souvislosti s vyřazením bodu 41 schváleného pořadu navrhujeme vyřadit i body 42 - sněmovní tisk 189 a 43 - sněmovní tisk 213, zrušení obsoletních předpisů, navrhovatel poslanec Marek Benda.

2. Grémium navrhuje pevně zařadit bod 233 schváleného pořadu - sněmovní tisk 441, zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, na čtvrtek 13. 2. od 11 hodin.

3. Přeřadit již pevně zařazené body ze středy 12. 2. po bloků třetích čtení, to jest body 69 - sněmovní tisk 665, bod 70 - sněmovní tisk 666 a bod 119 - sněmovní tisk 390 schváleného pořadu na středu 12. 2., ale jako druhý a čtvrtý bod od 14.30 hodin za již pevně zařazený bod 11.

Dnes bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku prvého čtení - zákony. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou.

S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan místopředseda Pikal.

S přednostním právem se hlásí ke změně pořadu schůze pan předseda Faltýnek. (Silný hluk v sále.) Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid v sále.

S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Pawlas.

A už máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení následujících bodů do pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny. Můj návrh, pro vaši informaci, vychází z debaty na dnešním ranním grémiu Poslanecké sněmovny a věřím, že má šanci na úspěch. Takže návrh zní:

bod 177 - Návrh poslanců Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), sněmovní tisk 657, prvé čtení podle § 90 odst. 2; dále bod 161 - Návrh poslanců Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), sněmovní tisk 551, prvé čtení podle § 90 odst. 2; dále bod 162 - Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 557, prvé čtení - navrhuji tyto body zařadit pevně dnes, v úterý 28. ledna, jako pátý, šestý a sedmý bod dnešního pořadu schůze, tedy po bodech 24, 25, 26 a 33, čili za bod 33.

Děkuji za pozornost. (V sále je hlučno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech, a poprosím o klid. Pan předseda to zvládl svým zvučným hlasem, ale není nutné, abychom se tady překřikovali.

S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dobrý den vám přeji a dovolím si vás požádat o předřazení jednoho bodu. Je to tedy už poněkolikáté, co vás o toto žádám, nicméně věřím tomu, že to, že jsme v minulém týdnu tady řešili návrh zákona, který mění zákoník práce, novelu zákoníku práce, a jedno z těch nejdiskutovanějších témat v rámci té novely se ukázala býti tedy podpora částečných úvazků formou sdíleného pracovního místa, které jsme tady mnozí napříč politickým spektrem komentovali -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Opravdu prosím o klid v sále. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: - komentovali a ve kterém se nachází shoda možná až někdy kupodivu napříč, tedy odleva až popravo, tak si vás dovolím požádat o změnu v programu a předřazení bodu, který se právě této problematiky týká, který jsem zmiňovala i já v rámci kritiky té novely zákoníku práce, a totiž bod, který máme až jako 73, je to sněmovní tisk 162. Jde o návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Kaňkovského, mé maličkosti a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a který má za cíl řešit právě problematiku částečných, či chcete-li flexibilních, úvazků a to, aby tato forma zaměstnávání, která je velmi žádaná, byla pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější. To znamená, má za cíl řešit výši odvodů u těchto typů úvazků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP