(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nejprve přečtu dvě omluvy a pak se vrátíme k pořadu schůze. Dnes od 15.50 do 18 hodin se omlouvá pan poslanec Ondřej Veselý z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Jaroslav Kytýr 28. až 31. 1. z důvodu zahraniční cesty.

K pořadu schůze máme ještě jednu přihlášku, a to pana poslance Vojtěcha Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl vaši pozornost upnout ke stávajícímu bodu 240, což je Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017. Tento bod je zařazován na schůze Sněmovny už rok a neustále kvůli projednávání jiných bodů propadá, propadá a propadá, což mně přijde velmi nedůstojné vůči sektoru malého a středního podnikání. Malé a střední podnikání by nemělo být z pozice Sněmovny takovým oukropečkem, naopak, když se podíváme na jeho vliv v ekonomice, kdy podíl malých a středních podniků na celkových podnikatelských subjektech je 99,8 % a malé a střední podniky zaměstnávají okolo 58 % zaměstnanců, tak ten vliv těchto podniků na ekonomické zdraví České republiky je velmi výrazný.

A protože bych nerad, aby zase na této schůzi tento bod někam propadl, tak vám chci navrhnout, zda bychom nezařadili tento bod buď na pátek 31. 1. jako první bod schůze, nebo pokud projde návrh či jiné návrhy paní poslankyně Pekarové, po pevně zařazených bodech, v případě, pokud byste s tím nesouhlasili, tak ve variabilním týdnu ve čtvrtek 12. února zase jako první bod, nebo po pevně zařazených bodech, nebo ve čtvrtek 13. 2. jako první bod od 11 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Opravím, středa 12., čtvrtek 13., vždy po pevně zařazených bodech, a pátek 31. 1. Děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Vypořádáme se tedy s návrhy, tak jak dnes zazněly. Zavolám naše kolegy z předsálí. Mám tady žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím. Nejprve bychom hlasovali návrh, který předložilo dnes grémium Poslanecké sněmovny. Počet hlasujících ještě není úplně stabilní, ještě chvilku můžeme počkat. Prosím, abyste se všichni přihlásili... Já myslím, že můžeme.

 

Takže nejprve návrh grémia Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 110 přihlášeno je 159 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrhy pana předsedy Faltýnka, abychom body 177, 161 a 162 - jedná se o body 177 a 161, o novelu trestního řádu v prvém čtení podle § 90, a bod 162 je novela Ústavy, tisk 557 - (zařadili) dnes, 28. 1., jako pátý, šestý a sedmý bod po bodu 33.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 111 přihlášeno 165, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh paní předsedkyně Pekarové Adamové, která navrhuje bod 73, sněmovní tisk 162, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, zařadit v pátek 31. 1. jako první bod jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 112 přihlášeno 165, pro 69, proti 2. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom přeřadili body 140 až 142, jsou to jednotlivé novely zákona o státním zastupitelství, za bod 47, což je novela občanského soudního řádu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 113 přihlášeno 165, pro 39, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Opravuji se. Je to novela o soudech, bod 47. Ale to není podstatné. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Feriho, abychom bod 75, sněmovní tisk 182, zařadili pevně na 18.15 hodin zítra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 114 přihlášeno 165, pro 72, proti 1. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pak je zde návrh pana poslance Bohuslava Svobody, abychom do pořadu schůze zařadili nový bod, kterým je Informace vlády, případně ministra zdravotnictví, o opatřeních proti šíření koronaviru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

hlasování číslo 115 přihlášeno 165, pro 72, proti 3. Tento návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

 

Pak je zde návrh pana poslance Munzara, abychom bod 240 zařadili, je zde několik alternativních návrhů - nejprve v pátek 31. ledna po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 116 přihlášeno 166, pro 72, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Druhým návrhem bylo zařadit tento bod pevně ve středu 12. 2. jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 117 přihlášeno 166, pro 72, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

A konečně je zde návrh zařadit tento bod ve čtvrtek 13. 2., opět po pevně zařazených bodech jako první.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 118 přihlášeno 166, pro 73, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP