(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Vondráka. Poté paní poslankyně Valachová.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Už jen stručně. V současné době se hovoří o tom, že gymnázia a lycea 2021/2022, ostatní školy 2022/2023. (Námitky ze sálu.) Ještě posunuto? Aha pardon 2020/2021 a 2021/2022, omlouvám se. Takže jde o to, jestli se ztotožníme s tím, že gymnázia a lycea budou maturovat ve stejný ročník jako ostatní školy, to znamená ten rok posunutí. Ale to posunutí není politický kalkul, tady jde skutečně o to, aby se odpovídajícím způsobem nachystala maturita z matematiky. To znamená, proto ten čas navíc, abychom se mohli shodnout na tom, jak by tato maturita z matematiky měla vypadat. Protože mně také připadá nevhodné, aby maturant, který nenapíše maturitní zkoušku z matematiky tak, že mu chybí jeden jediný bod, neuspěl u maturity. To mi připadá příliš hraniční na to, abychom mohli říct, že tento člověk matematiku neumí. Takže proto tento čas navíc. To znamená, buďto to ztotožníme na všechny školy a dáme tomu maximálně ještě jeden rok, takže to není žádný politický kalkul, není to zbabělost, není to nic jiného. Je to to, na čem jsme se shodli v celé školské komisi Asociace krajů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Valachová, faktická poznámka.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Musím poctivě přisvědčit Václavu Klausovi mladšímu, že s těmi odklady má samozřejmě pravdu. Koneckonců i ten dnešní bod projednávání, kdy projednáváme odklad odkladu, který jsme schválili, nebo přijali před několika lety, to potvrzuje. Nicméně to rozhodně není z mé strany vychytralost, to, co jsem navrhla, nebo podpořila kolegu Vondráka. Spíš je to snaha, abychom dali jasně najevo školám i studentům, jak to tedy bude. Protože jestliže pečlivě posloucháte rozpravu, která už tady běží třetí plénum, tak každý poslanecký klub má jiný názor, jak to má vypadat, a v rámci poslaneckého klubu jsou ještě další tři názory. To je samozřejmě to nejhorší, co jsme mohli školám a studentům udělat, a je to nefér. Takže ten můj návrh je spíš vstřícný krok, abychom co nejrychleji s jasným výsledkem a většinou tuto debatu uzavřeli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat, a ještě než udělím slovo řádně přihlášenému Jiřímu Miholovi - děkuji paní kolegyni za dodržení času k faktické poznámce - konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od pana poslance Jana Bauera od 15.30 do 18 hodin.

Nyní tedy řádně přihlášený kolega Jiří Mihola, připraví se Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Diskuze je dobrá věc, ale já jsem tady skoro nabyl dojmu - a pozorně poslouchám, nikam neodcházím - jako bychom dnes tu matematiku rušili snad zcela, nebo úplně pohřbívali. Zbývá se jenom skládat na věnec a vymýšlet, co bude místo ní. Takhle na mě působí ta debata.

Já nechci v žádném případě polemizovat s tím, jak je matematika důležitá, že určitě patří k nejdůležitějším, klíčovým, předmětům, jak rozvíjí logiku, to si skoro, myslím, nemusíme tady ujasňovat. Ale přece když ona je v každém ročníku, tak tu logiku rozvíjí dál bez ohledu na to, jestli z ní bude maturitní zkouška, nebo ne. Tady zaznělo, a to se musím trošku ohradit v dobrém k jedné kolegyni, že pomalu jako by v civilizované zemi prostě maturita z matematiky byla, a z toho mi tedy logicky vyplývá, že kde není, tak jako by to ani civilizované nebylo, nebo jako by ten, kdo nematuroval z matematiky, byl nějaký student druhé kategorie. To si opravdu, ale opravdu nemyslím. A myslím si, že takto se nedá argumentovat.

Určitě si myslím, že by přispěly trošku i vysoké školy v tom, že by měly určité požadavky, na co matematika potřeba je, a nejede přes to vlak. Tam se zaměřme na to, aby opravdu nám nechodili studenti, kteří nejsou způsobilí, na nějaký obor, kde jim něco klíčového schází. Ale našel bych vám řadu studentů, kteří by se vás ptali: A co my, kteří jsme prošli těmi šesti hodinami matematiky týdně a nevidíme z toho nijaký zvláštní přínos pro praxi nebo pro život nebo nějaký rozdíl oproti tomu, když mají dnes leckde těch hodin méně?

Takže já bych spíš doporučil, abychom trošku popřemýšleli o tom, jak je důležité pro ta klíčová témata - klíčové nejen školské zákony, ale teď máme školství, takže školské zákony - hledat pro ně konsenzus napříč politickými kluby, protože když to tady vezmeme, tak tady není jednota v tom pohledu, jestli to vnímám dobře, ani ve vládní koalici, která by měla ten vývoj tak nějak logicky určovat, jak to tedy bude, nebo nebude.

Vnímám to, že není ani napříč těmi kluby na to jednotný názor. A z toho mi tedy vyplývá, že to, že jsme tuhle debatu takhle vážně zahájili, a teď jsou tady skutečně téměř filozofické meditace o tom, zda maturita z matematiky povinně, nebo ne, tak vlastně jsme ji rovnou odsunuli. To skutečně není seriózní vůči těm studentům, aby - je rok 2020/2021, má být povinná maturita z matematiky podle toho aktuálního znění školského zákona, a tady je to rozpolcené, kam se člověk podívá. To se prostě vžijte do pozice toho studenta, který má z tohohle vycházet. To jde opravdu velmi těžko.

Teď ještě odhlédnu od toho, že padají samozřejmě ty argumenty pro z různých stran, kde chápu, že když ten člověk, který argumentuje pro, je z techniky nebo k tomu má celoživotně vztah, tak najde logicky spíše ty argumenty pro. Na druhé straně někdo zase cítí, že studenti tu matematiku nemají rádi, tak je lepší říkat ne, nedělejme to vůbec. A varoval bych před tím, jak tady zazněly ty přísliby - tak to udělejme do dvou let. Sami víme, jak ten čas rychle běží, a za dva roky budeme před tím stejným problémem.

Třicet let je tady ta matematika volitelně, celkem se nic neodehrálo, a teď se vždycky spustí ty zběsilé diskuze o tom, jestli učit matematiku klasicky, nebo do toho vpustit ty alternativní metody jako Hejný a další, anebo co s tím. Já jsem, už když jsme se bavili předtím, než se rozhodovalo o tom povinném zavedení matematiky, upozorňoval, ať řešíme napřed obsah předmětu. To teď tady taky padá, jako bavme se o obsahu předmětu, o tom, ať je to více spojeno s praxí a tak. Ale sami víte, že to nejde udělat za měsíc. To nezvládneme během té jedné sáhodlouhé diskuze.

Takže prosím, ať se neztrapňujeme před veřejností, ale i před těmi studenty tím, že za dva roky budeme ve stejných nedbalkách řešit, co tedy s tím. Podle mě skutečně, když ta diskuze tady takhle naplno začala, ministr školství, klíčová osoba, v tom má nějaký názor, je tady něco předložené, je tady poslanecký návrh, tak podle mě je to víceméně rozhodnuté a měli bychom jenom urychlit, aby to bylo jasné a nenechávali jsme ty studenty v nejistotě. To je celé.

A mezitím se bavme, nechme si na to opravdu nějaký čas, bavme se na výborech, na seminářích a jinde, co s tím zatraktivněním matematiky udělat. Jako předmět ona zůstává, takže nikdo o logiku nepřijde, nebude mít akorát, když nebude chtít, maturitu z matematiky. Když to mohlo třicet let fungovat, určitě se ani Česká republika, ani svět nezastaví, když tedy se nejdřív zaměříme opravdu na obsah předmětu a na to zaměření pro praxi nebo spojení prostě i s vysokoškolským studiem a podobně a nebudeme dělat nějaká zbrklá rozhodnutí, která - nakonec přijde jiná vláda, a zase to bude úplně jinak. Takže prosím nějaký široký konsenzus a opravdu mysleme na studenty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi. Vyvolalo to dvě faktické poznámky - pana poslance Pavla Plzáka a pana poslance Jiřího Bláhy. S přednostním právem se hlásí pan ministr školství, ale až po faktických poznámkách. Čili nyní dvě minuty kolega Pavel Plzák. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP