(15.20 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já faktickou poznámku využiji k reakci na předřečníka, pana poslance Gazdíka, protože přesně o to jde. Jde o to zajistit ve školách stabilní a jednoduché prostředí. Skutečně to nejjednodušší, co my se domníváme, je, že maturita má být z češtiny, cizího jazyka a matematiky ve státní formě co nejjednodušší, aby si stát ověřil tu laťku, a zbytek té složité agendy - ústní, slohy apod. nechat na školách.

Proto opakuji, že my podporujeme tento zákon, ty části zjednodušující. Lišíme se v přístupu k matematice. A upozorňuji, kvůli tomu vlastně vystupuji teď, ještě na jednu věc, že zatímco ti poslanci se tady léta a léta, nebo už je to 10 let, 15 let, neustále dohadují, pak je vždycky před volbami, tak to odsouvají a ruší, tak nám plíživě klesá úroveň té maturity, protože upřímně, ta čísla se nedají jinak číst. Ti maturanti roku 2019 nemohli být o 7 % nebo o kolik lepší, protože moje děti už odmaturovaly předtím, tak teď se to fakt zlepšilo, to je přece nesmysl. Čili každý slušný středoškolský pedagog matematiky vám řekne, že ta maturita začíná připomínat Bělouna z té matematiky. A my ještě děláme pokusy, jak ještě ty děti z toho odebrat, abychom případně získali voličský prvohlas.

To je politika, která není ve prospěch vzdělanosti, není ve prospěch hospodářství, není ve prospěch ničeho. Takže vás prosím, podpořte ten náš pozměňovák a schvalme jinak ten zbytek toho zákona vytvořený Ministerstvem školství.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, tři rychlé reakce. Pokud tady zaznělo, že jsem použil nepřesné číslo 24 %, tak pokud já jsem se díval na stenozáznam, tak to bylo ve chvíli, kdy jsem citoval paní poslankyni, tehdy nastupující ministryni Valachovou ohledně neúspěšnosti v tom daném roce. To znamená, nebylo to číslo aktuální, ale číslo z citace.

Co se týká toho, co tady teď padlo, prodloužení doby, resp. zlepšení výsledků o 7 %, tak je ve vazbě na prodloužení doby, která tam byla dána v tom posledním roce. To znamená, tam to zlepšení nejde, že by se zlehčily příklady, ale že se prodloužila doba. Bylo to u specifických vzdělávacích potřeb a u případů, kdy to bylo jakoby doloženo.

Co se týká toho, co říkal pan poslanec Juříček, tak velmi jednoduše. Já se ztotožním a ztotožníme se asi všichni bez ohledu na to, jestli podporujeme povinnou maturitu z matematiky, anebo tu volbu mezi maturitou z matematiky a cizím jazykem, na tom, že tím cílem - to, co padlo v Hyde Parku, že to, co civilizace je, že umíme matematiku, tak musí být tím společným. Já jenom tvrdím, že povinnou maturitou z matematiky nedocílíme toho, aby studenti a děti uměli matematiku. Ten systém je hlubší a papír to nevyřeší. Chceme všichni, aby uměli matematiku. Změna financování regionálního školství, která teď úspěšně startuje, umožňuje dělení hodin, ale ano, ty problémy jsou nastřádány během 15-20 let a souvisí i s tím, že je nedostatek učitelů matematiky a fyziky. A já jsem nikdy neřekl, že učitelé učí nekvalitně matematiku. Já jsem mluvil o nedostatku učitelů. To znamená tam, kde je nekvalifikovaný učitel, i ten může učit dobře, ale podmínky k tomu má rozhodně horší než někdo, kdo to vystudoval.

To je v reakci na to, co tady padlo, a myslím, že jsme ve shodě, i když se lišíme v tom, jestli má být povinná maturita z matematiky, nebo ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvám se, že jsem vám tam zmáčkl čas. Poslanec se hlásí k faktické poznámce. Vy jste samozřejmě mohl vystoupit s přednostním právem neomezeně, ale vešel jste se, pane ministře. Do rozpravy pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem tady minule, když jsme se o tomto zákonu bavili, vystoupil proti odkladu na deset let, protože odklad na deset let je de facto zrušení. Takže to si myslím, že je pro mě a pro celou řadu mých kolegů zcela nepřijatelné.

Chtěl bych říct, že jsme na školské komisi Asociace krajů ČR toto téma projednávali a drtivá většina všech zástupců - drtivá většina všech zástupců - byla proti tomuto zákonu, aby byla maturita z matematiky zrušena. Nicméně nejsme samozřejmě demagogové, nejsme militantní v tom, že si neuvědomujeme, že změnit maturitu z matematiky je nezbytně nutné a nějaký čas k tomu bude potřeba. Proto jsme se na minulém setkání školské komise Asociace krajů dohodli na tom, že posunutí o rok, maximálně o dva je něco, co by vytvořilo prostor na to, aby se maturita z matematiky skutečně nestala strašákem, aby to nebyla jenom písemka, aby to mělo prostě nějakou úroveň, která bude schopna posoudit to, zdali ten dotyčný matematiku umí, nebo jí minimálně rozumí.

Chtěl jsem říct také to, a už to tady zaznělo, že matematika je součástí všeobecného vzdělání a maturita z matematiky je maturitou z myšlení. My dnes nemáme náhradu za to, co nabízí matematika. Někdo říká latina. Ano, já si myslím, že to je také něco, co by možná stálo za úvahu, ale domnívám se, že budoucnost skutečně stojí na maturitě z matematiky pro všechny, byť v tom životě ji nebudou úplně využívat, ale prokážou, že jsou schopni myslet.

Jsem také názoru, že musíme co nejrychleji tento problém vyřešit. Stalo se mi přednedávnem, kdy jsem se setkal s některými našimi studenty gymnázia, že mi řekli, když jsem se jich zeptat, jak to bude s maturitou z matematiky, jak se na ni těší, tak řekli - ona už byla zrušena. Tady už, prosím vás, v mediálním světě funguje to, že vlastně maturita z matematiky byla zrušena. Chtěl bych říct, a to platí tady pro pana poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího, že současná legislativní úprava hovoří o povinnosti maturity z matematiky od roku 2021/2022 pro lycea, gymnázia, a 2022/2023 pro všechny ostatní. To znamená, to je současný stav. A myslím si, že bychom to měli respektovat a měli bychom tento problém skutečně rychle uzavřít. Dle mého názoru kompromisy tady jsou, ale nevidím kompromis v tom, že maturitu z matematiky zrušíme. Vidím kompromis v tom, že najdeme cestu, jak udělat maturitu z matematiky takovou, aby byla schopna ohodnotit schopnosti našich studentů a absolventů středních škol. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Valachová, potom pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych chtěla podpořit to, co tady zaznělo, včetně toho, že znovu odkazuji na dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy, což je závazný dokument a dokument, který projednáváme paradoxně paralelně, ale také bych chtěla říct, že právě možný odklad o dva roky je něco, na čem se dokážou shodnout všechny ředitelské asociace, učitelské spolky i školské odbory, to znamená ti aktéři, kteří jsou právě v dlouhodobém záměru zmíněni, a myslím si, že by bylo záhodno, abychom na tom v rámci druhého a třetího čtení pamatovali.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Klaus. (Posl. Ferjenčík se odhlásil.) Stáhl - ano, vidím, takže pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Já zareaguji na pana předřečníka, pana poslance Vondráka, vaším prostřednictvím. Ta debata není příliš zpolitizovaná a to je dobře, ale když tady hovoříme o tom, že návrh odsunout to o deset let je de facto zrušením, tak zcela upřímně vám říkám, že návrh odsunout to o dva roky je v bledě modrém to samé. Prostě buď se k tomu postavíme čelem, řekneme si, že to je ve prospěch českého školství, ve prospěch vzdělanosti, necháme to, jak to v tom zákoně je, anebo honíme nějaké politické body, něco přendáváme, posouváme to za volby a to cesta k ničemu není. A když se tady hovoří o tom, aby nebyla matematika strašákem, tak čísla ukazují, že daleko větší neúspěšnost je u němčiny. Takže zrovna tak může vstát poslanec nebo ministr - zrušit maturitní zkoušku z němčiny, protože mladí lidé se toho bojí a der, die, das je hrozně složité a nemůžou z toho odmaturovat. Horší výsledky byly loni i z češtiny, takže za chvíli vstát, že je to stejně jedno, protože žijeme v EU a čeština není důležitá, zrušme češtinu u maturity. A takhle můžeme pokračovat donekonečna.

Čili já bych bránil tomu odkládání, protože to je politická taková jakoby vychytralost, nebo zbabělost, nebo nekoncepčnost, ale není to prostě principiální řešení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP