(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Baxovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Ivo Vondráka, pan kolega Juránek je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já si dovolím zareagovat na předřečníka. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vy máte obavy z toho, kolik tedy těch studentů středních škol bude neúspěšných z maturity z matematiky za ty čtyři roky. Já vám chci říct, že dnes neúspěšnost bakalářského studia v České republice je 60 procent! Na některých fakultách technických 90 procent! To nikdo neřeší! A víte proč? Protože se dostanou, mají střední školu, dostanou se na vysokou školu, která je ráda vezme.

Takže já si myslím, že když uděláme jaksi přísnější dohled na tím, kdo má tu maturitu z matematiky, tak si myslím, že trošku omezíme i tu masovost, která se dneska tlačí na vysoké školy, a nedostudují. To je důležité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolegu Juránka ještě uklidním, protože tady máme další čtyři faktické poznámky. První faktická poznámka je paní poslankyně Valachové, poté kolega Bartoň a poté kolega Baxa. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, opravdu, musím se usmívat, protože možná nějaký pozitivní posun tady je za těch posledních čtyři pět let, protože v roce 2016 tady debata vypadala tak, že zavedeme maturitu z matematiky hned, okamžitě, o obsahu se nikdo nebavil, o tom, jak mají vypadat otázky, jestli něco potřebujeme, to vám doporučuji všem v rámci stenozáznamu nastudovat, kdo budete mít zájem, a byl velký úspěch a tehdejší vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL měla velký problém takzvaně odložit maturitu tak, aby tedy to bylo jasné - jdu na střední školu, jdu na gymnázium, vím tedy jak, vím co, a potom byla velká bitva na vládě, jak už jsem řekla, s telefonním seznamem úkolů pro MŠMT, co se tedy všechno má udělat, jaký je plán implementační a jak to bude fungovat. Tak posun to je.

Nyní se už tedy nebavíme, že se zítra zavedeme matematiku. Bavíme se o tom, jak má vůbec maturita vypadat. To si myslím, že je příznivé. Nepříznivé je to, že ty debaty opravdu vedeme na můj vkus až příliš dlouho. A například co se týká maturity, není pravda, že se nic nezměnilo. Bylo velké téma, že mají být testy udělány tak, aby to nebylo ano-ne, raz-dva-tři, a-b-c, ale že to má být otevřená otázka, má to být směrem k logice atd. Ale k čemu to vedlo? Potom jsme byli strašně překvapeni, že tedy logický úsudek někde chybí, zvýší se nám neúspěšnost, anebo že se dozvíme od stávající šéfky Cermatu, že studenti takzvaně - já už jsem o tom mluvila několikrát tady na plénu - zadání neučtou. To znamená, že jim chybí čtenářská gramotnost. Takže jsme v češtině.

Takže skončíme tak, že zrušíme mateřský jazyk, kolegové?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou, potom faktická poznámka pana kolegy Baxy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych zareagoval na pana poslance Vondráka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pan poslanec mluvil jako bývalý rektor vysoké školy, i v minulých příspěvcích, o tom, ponechme autonomii vysokých škol, koho mohou přijímat. Nicméně stále potom volá po tom, aby byla vlastně zavedena další zkouška u maturity, a ten, kdo nemá maturitu, nemůže na vysokou školu. Tedy méně lidí bude se potom hlásit na vysokou školu. Tedy je omezena autonomie vysokých škol, koho mohou přijímat, protože zákonem je dáno, že člověk bez maturity nemůže jít na vysokou školu. Tedy pokud to není umělecký obor.

Zároveň k paní poslankyni Valachové. Trošku mě mate postoj ČSSD, který tady prezentuje k povinné zkoušce, k povinné maturitě z matematiky. Vezmu-li jenom experta ČSSD, dokonce bývalého politického náměstka na Ministerstvu školství za ČSSD, pana Petra Pavlíka, tak ten uvádí: Povinnou maturitu z matematiky do dokumentu Strategie 2020 prosadil ministr Chládek jako ústupek Svazu průmyslu a obchodu a Hospodářské komoře. Učinil tak proti odporu odborného zázemí ČSSD a v rozporu se vzdělávací koncepcí ČSSD.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Martina Baxy, poté ještě jedna faktická poznámka kolegyně Valachové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji, pane předsedající. Já určitě tedy nechci vést polemiku o tom, kdo které v jaké straně zastává jaký názor. Je patrné z té rozpravy, ani v mé politické straně na to není jednoznačný názor.

Ale já bych se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, pane emeritní rektore a pane hejtmane, obrátit na vás. Já se musím přiznat, že tomu typu argumentu, který jste tady ve své faktické poznámce řekl, opravdu nerozumím. Jestli tomu dobře rozumím, tak se díváte na zavedení povinné maturity z matematiky jako na další nástroj, který má omezit získávání vyššího vzdělávání pro mladé lidi v Česku. Já se omlouvám, já tomu fakt nijak nerozumím. Pokud vy dáváte do souvislosti to, že řeknete, že na vaší vysoké škole, předpokládám na Technické univerzitě v Ostravě, je šedesáti- či devadesátiprocentní neúspěšnost, tak za to může fakt, že se tam dostali studenti, kteří tam nemají být, a ti, kteří tam nemají být, se tam dostali proto, že jich víc odmaturovalo a že jim nikdo nevysvětlil, že na té vaší škole, na té vaší univerzitě být nemají. Nerozumím tomu.

Také bych tedy připomněl, že váš kraj je krajem, který podal zákonodárnou iniciativu na to takzvané cut-off score, což já považuji - podle mého názoru to byl Karlovarský kraj asi, nebo nevím.Vy jste to každopádně podporoval. Já s tím hluboce nesouhlasím. Já prostě nikdy nemůžu jako člověk, který byl dlouholetý učitel, souhlasit s tím, že vzdělávací systém má mít zabudované nějaké jakoby automatické překážky nebo brány, které se mají zavírat pro mladé lidi na základě nějakých domněnek o tom, kdo by měl nebo neměl mít vyšší vzdělávání. Já takové školství prostě odmítám. A to jsem učil na gymnáziu, které patří mezi určitě ta nejlepší v České republice a kde jsme měli opravdu samé vybrané studenty.

Já bych opravdu chtěl slyšet ten argument, proč vy říkáte, že by měla být zavedena maturita jako zjevná překážka ke studiu pro mladé lidi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Valachová, poté kolega Vondrák, kolegyně Majerová, všichni s faktickou poznámkou. Kolega Juránek je na čekačce. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já nebudu komentovat to, co tady citoval, jednoho z členů sociální demokracie, kolega zpravodaj, protože upřímně řečeno, na rozdíl od jeho citace já jsem neměla a nemám ve zvyku při řešení problémů, které mám na stole, ať jako ministryně, nebo jako poslankyně, se odkazovat na to, že za to může můj předchůdce. Toto trapné fňukání, řekla bych, není můj styl.

A co se týká toho, o čem tady jednáme. My jednáme, vážený kolego, a teď promluvím jako právnička, o platném právu, o platném zákonu. Budete se divit, možná někteří občané a občanky znají ještě, že máme nějaké zákony a jsou platné, a představte si, že oni si třeba trapně několik let mysleli, že opravdu platí to, že v roce 2021 budou nějaká pravidla pro maturitu a v roce 2022 také. A když tady tak pláčete nad tím, že máme několik procent neúspěšných studentů z matematiky, škoda, že si nevážíte práce těch studentů, kterých je tady, já nevím, 92 nebo 94 %, kteří jsou úspěšní a kteří naopak do svého studia vkládají to, že vědí, jaká jsou pravidla maturitní zkoušky, a připravují se v rámci matematické gramotnosti právě na ten rok 2021 a 2022. Také prosím za ně minutu ticha.

A co se týká triády, to znamená, přírodní věda, cizí jazyk a čeština, tuto triádu má většina zemí. Většina zemí. A nejsem si jista, jestli naše studenty ti, kteří se jim chtějí populisticky zalíbit, uspokojí, že netrváme na matematice a oni můžou zvolit chemii nebo fyziku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Vondráka, připraví se kolegyně Majerová. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP