(16.30 hodin)

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já vám to rád vysvětlím, pane poslanče, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Vy tady skutečně pláčete nad procenty neúspěšných maturantů z matematiky, a nikomu nevadí, že 60 % studentů bakalářského studia neuspěje, což je ještě výrazně dražší studium. Takže to jsem chtěl tímto říct. Takže to zaprvé.

A zadruhé tvrdím, že neúspěšnost na vysokoškolském studiu je dána tím, že znalosti absolventů středních škol jsou stále nižší a nižší. A jestliže budeme snižovat další nároky na maturitu, tak se to nezmění. To prostě bude pořád horší a horší. Takže si myslím, že kvalitu vysokého školství, středního školství, základního školství nezlepšíme tím, že budeme snižovat nároky. To jsem tím myslel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pane ministře, já vás zařadím mezi faktické poznámky, protože jich mám teď momentálně další čtyři, vy jste pátý. Nyní paní poslankyně Majerová, připraví se kolega Bláha, Ferjenčík, Výborný a poté ministr Plaga. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Ráda bych zareagovala nejprve na dřívějšího předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího, pana Miholu. Ano, my tady 30 let... ty maturity jsou v nějakém stavu. Ale tak se právě podívejme na to, jak se za posledních 30 let propadá české školství a kde v tabulce úspěšnosti a vzdělanosti stojí. Protože před 30 lety jsme byli na příčce v předních liniích, a teď jsme opravdu v druhé části tabulky zemí světa. To je jedna věc.

A druhá věc, a to bych chtěla reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Baxu. Já osobně si myslím, že na tom není ale absolutně vůbec nic - a já si před tu školu klidně půjdu stoupnout - že nebudeme mít v rámci naší země 80 % vysokoškolsky vzdělaných lidí bez reálné možnosti uplatnění. Ba naopak si myslím, že je daleko důležitější, aby se opět vrátily do hry učňovské listy a lidé, žáci, kteří něco umějí a jsou schopni to vyprodukovat, než abychom tady za každou cenu dělali maturity pro všechny, a pak se stalo to, co tady bylo řečeno, že 60 % studentů při bakalářském studiu neuspěje.

Já si opravdu nemyslím, že prosperita země je o tom mít vysokoškolsky vzdělané lidi. Myslím si, že prosperita země je o tom mít lidi, kteří se umějí uživit a kteří něco dokážou. A tohle se vzděláním opravdu nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha. Připraví se kolega Ferjenčík. Všichni s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci jenom potvrdit slova, která tady zazněla, to znamená, že náš národ hloupne. A opravdu hloupne geometrickou řadou. A k čemu nám jsou tituly filozofů, kteří prostě nevyřeší vůbec nic? Všichni filozofujeme, ale když se pak máme postavit k reálnému životu, to je to nejdůležitější, to znamená, že blbě si umět spočítat nákup - jenom jedna a dva a tři a čtyři - tak to prostě nedokážeme. A věřte tomu, že dneska jsme se dostali do stavu, že lidé s vysokoškolským titulem nejsou schopni zvládnout práci obyčejných dělníků, ale nemyslím teď manuální, ale ty myšlenkové pochody. Prostě nejsou to schopni domyslet, dopočítat, posunout v rovině logického uvažování. To nám obrovsky chybí, ta praxe logického života. Všechno máme jasně načárkované. Všechno máme přesně ve svých regálech. Přesně víme, kde si co koupíme, a tím pádem hloupneme všichni úplně. Za chvíli budeme muset napsat, že na záchod se dojde vpravo a pak dlouho rovně chodbou a pak doleva a jsme na záchodě. Tak to dneska vypadá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Připraví se kolega Výborný, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom stručně reagovat na kolegu Vondráka ohledně neúspěšnosti na vysokých školách. Zaprvé je podle mě velká chyba, že stát neustále zvedá minimální kvalifikační předpoklady pro celou řadu profesí ve státní správě, čímž právě vyrobil celou tu inflaci titulů, vyrobil tím trh pro soukromé vysoké školy nevalné úrovně - samozřejmě některé jsou i dobré, ale bohužel řada těchhle škol vznikla proto, že stát začal vyžadovat vysokoškolské vzdělání v oblastech, kde to objektivně vůbec nebylo potřeba. Extrémní příklad jsou zdravotní sestry, kde ta inflace vzdělávání má velký dopad na naše zdravotnictví. Tohle je jeden problém.

Druhá věc je, že těch 60 % je samozřejmě způsobeno tím, že vysoké školy jsou financované podle počtu žáků. A můžeme se určitě bavit o tom, jak na tohle případně reagovat. Každopádně řešení formou zavedení povinné maturity z matematiky mi přijde zcela nefunkční, protože ve skutečnosti povede jenom k tomu, že žáci nebudou mít takový prostor se na střední škole připravovat na ty předměty, které se chystají studovat na vysoké škole, a místo toho se budou drtit matematiku. Takže na všech školách s výjimkou matematicky a technicky zaměřených naopak se to zhorší, a naopak na těch matematicky a technicky zaměřených se budou žáci soustředit na střední škole na cizí jazyk, aby se vůbec mohli na tu školu přihlásit. A jejich výchozí pozice na vysoké škole, kde potřebují mít co nejlepší znalosti z předmětu, který se chystají studovat, a ne z těch obecných, tak naopak jejich šance se na to nachystat je výrazně horší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan ministr Plaga. Všichni s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dlouho jsem nevystupoval, ale vidím, že ta matematika budí obrovské emoce. Všichni jsme chodili do školy. Pokusil bych se to skutečně vrátit tam, kde to je. Pokud tady někdo říká, že rušíme maturitu z matematiky, není to pravda. Nesnižujeme také nároky, jak tady někdo říkal. Prostě pouze bude zachován současný stav, to znamená možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou.

A pokud jde, prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego Vondráku, o vysoké školy, tak znovu opakuji, už dnes, pravda, pouze v takzvaném pokusném ověřování, máme rozšiřující zkoušku Matematika+. Pokud se nepletu, tak v zákoně je uvedeno i to, že se to překlopí z pokusného ověřování do standardní nepovinné zkoušky. A nic nebrání vysokým školám, nic nebrání vysokým školám si dát jako podmínku, že uchazeč o studium musí absolvovat tuto zkoušku v rámci své maturitní zkoušky na nějaké úrovni. To je úplně jedno. To si stanovte, jak chcete. Lze samozřejmě všechny tyto věci vyžadovat. A potom nikdo nemůže říkat, že ta matematika nemá být.

Já samozřejmě vnímám i to, že matematika je důležitá. Ano, je to jazyk přírodních věd. Ale to jediné, o čem se tu dnes vede debata, jestli jsme připraveni na to - a vůbec se nebavíme o gymnáziích nebo lyceích, bavíme se o odborných školách - jestli jsme připraveni skutečně s plnou zodpovědností tento systém spustit, tak jak je dnes v tom zákoně nastaveno.

Když se k této debatě vrátíme, pojďme to taky prosím velmi rychle ukončit a poslat to do výboru. Tam se debata povede dál. Pak se to vrátí sem na plénum. Protože jsem absolvoval za poslední půl rok několik diskusí se studenty středních škol, a všem vadí ta nejistota, to, že tady je něco rozdiskutované. Oni nevědí - bude to tak, nebo onak? A to už vůbec nemluvím o ředitelích škol, kteří připravují samozřejmě strukturu maturitní zkoušky pro příští školní rok, a nevědí vůbec, na čem jsou a na čem budou. Čili to je ta nezodpovědnost, to je ta nejistota, která podle mě je tím největším problémem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas k vaší faktické poznámce. (Poslanec Výborný: Já vím, končím.) Nyní faktická poznámka pana ministra školství Roberta Plagy. Připraví se kolega Martin Baxa, Jiří Mihola, Ivo Vondrák a Kateřina Valachová. To jsou zatím faktické poznámky, které jsou před námi. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Co se týká situace na vysokých školách, dovolím si skutečně noticku, neb jsem působil jako náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum. Na ten problém jsme si zadělali masifikací českého vysokého školství v letech 2008, 2009, 2010. Od roku 2015 nefinancujeme vysoké školy na hlavu, to znamená, není to ta honba za každým, a vysoká škola má autonomii a může si brát. A do roku 2015 mohla říkat, že musí brát, protože když nevezme, stát jí dá o to míň peněz. Od roku 2015, kdy došlo k zamrazení, tak se to už nepromítá tak, že každý student, kterého vezmou, jim přináší peníze. Naopak jsme v následujících letech umožnili školám, aby se soustředily více na kvalitu, a při rozumném poklesu studentů je zachována i sociální podpora, neřkuli v posledních letech jim roste. Takže je to zodpovědnost vysokých škol. Ale protože jsme si vědomi - nikdo je netlačí z pohledu státu a financování k tomu, aby braly co nejvíce studentů, dneska, posledních pět let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP